Familie-kampagne blev skudt i gang i hele landet

Published by Redaktionen on juli 13th, 2014 - in Danskernes Parti

Familie folk fædreland, fredericia 12 juli 2014Fredericia, Aalborg, Rødovre, Hvidovre og Århus. Her blev der lørdag den 12. juli opsat og/eller uddelt kampagnemateriale fra Danskernes Partis nye kampagne “Familie, folk, fædreland”. Desuden blev der delt et kampagnebillede på de sociale medier, se bl.a. billedet på vores Facebook-side.

I alt blev 3.000 løbesedler delt ud og der blev opsat klistermærker samt plakater. Se mere på vores aktivitetsoversigt.

Læs mere:
Familie, folk og fædreland

Familie, folk og fædreland

Published by Redaktionen on juli 12th, 2014 - in Danskernes Parti, Indland

Facebook delebillede Familie folk fædrelandI dag skyder Danskernes Parti en ny kampagne i gang. Der bliver bl.a. opsat plakater og klistermærker, ligesom der uddeles løbesedler flere steder i landet. Læs teksten på den nye kampagneløbeseddel her:

Den danske befolkning ældes. Der bliver færre i den erhvervsaktive alder, og danskerne reproducerer ikke længere sig selv. Dette skyldes lave fødselsrater, der dels giver os udfordringer i forholdet mellem dem, der forsøger, og dem, der forsørges, og dels mindsker vor befolkning. Politikerne taler om indvandring som en ”nødvendig” løsning på dette problem. Men indvandringen er hverken nødvendig eller en løsning. Indvandringen har derimod negative sociale, kulturelle og økonomiske følgevirkninger, ligesom den vil føre til en regulær befolkningsudskiftning i Danmark, som vi hverken kan eller skal acceptere.

En varig løsning er at tilbyde danske familier større frihed til at få børn og være sammen med dem. I dag favoriserer staten, at børn og forældre lever adskilte liv og får mindre tid sammen, allerede når børnene er helt små. Dette sker f.eks. ved, at der udelukkende tilbydes økonomisk støtte til dem, der lader deres børn passe i daginstitutioner, men ikke til dem, som vælger at passe børnene selv.

Danskernes Parti vil føre en familievenlig politik. Danmark og Vestens kultur og civilisation er bygget op omkring familien. Derfor er det blot naturligt at understøtte og styrke danske familiers rettigheder og vilkår. Det vil kunne sikre det danske folk en fremtid samt styrke forholdet mellem børn og forældre.

Med uddannelse og karriereræs har danskerne nok at se til i dag. Derfor vil vi arbejde for, at der i langt højere grad opmuntres til at stifte familie og få børn, bl.a. gennem økonomisk støtte, som nemt kan finansieres med de nuværende udgifter anvendt til ”integration”. Vi vil sikre friheden til, at en af forældrene i en periode kan gå hjemme og passe, opdrage og være sammen med familiens børn – uden at staten blander sig med f.eks. kvoter i opgavefordelingen mellem de to køn. Konkret foreslår vi, at det offentlige bidrag til daginstitutionspladserne skal følge barnet – og derfor også skal gives til de danske forældre, der passer deres børn selv.

Danskernes Parti – For familie, folk og fædreland!

Danskernes Parti gæstede svensk sommerlejr

Published by Redaktionen on juni 13th, 2014 - in Udland
Magnus Söderman taler ved Nordisk Vision. Foto: Svenskarnas parti

Magnus Söderman taler ved Nordisk Vision. Foto: Svenskarnas parti

Over 100 svenskere samledes fra den 7.-8. juni til Svenskarnas partis årligt tilbagevendende sommerlejr Nordisk Vision. Sommerlejren er en nationalistisk begivenhed, der strækker sig over flere dage og som kombinerer afslapning og kammeratligt samvær med lettere politisk skoling samt almennyttige kurser.

I år var der blandt andet hoppeborge til stor glæde for de mange børnefamilier. For de unge og voksne var der kurser i sikkerhed og førstehjælp. Da sommerlejren i år faldt sammen med Sveriges nationaldag, blev det hele indledt med en traditionel og meget hyggelig nationaldagsfejring. Det fandt sted om fredagen, der blev afsluttet med levende musik af en svensk nationalist.

Desuden var der taler af Stefan Jacobsson, Björn Björkqvist, Magnus Söderman og Daniel Carlsen. Den danske partileder, der var afsted med en mindre dansk delegation, brugte sit oplæg på at tale om de fælles udfordringer, som Europas nationalister står overfor og hvorfor samarbejde over grænserne i Europa er fuldstændig nødvendigt for at sikre de enkelte landes fremtid og suverænitet.

Se Svenskarnas partis billeder fra sommerlejren:

Daniel CarlsenHjerte- og lungeredning

BallonlegJimmy

Samarbejdspartnere i Europaparlamentet

Published by Redaktionen on maj 29th, 2014 - in EU
Daniel Carlsen og NPD's nye mand i Bruxelles, Udo Voigt.

Daniel Carlsen og NPD’s nye mand i Bruxelles, Udo Voigt.

Ved de nyligt overståede Europaparlamentsvalg oplevede nationalismen en markant fremgang. Det er med stor glæde, at vi har kunnet konstatere, at to af vore samarbejdspartnere, NPD og Gyldent Daggry, er blevet valgt ind. Vi ønsker dem et stort tillykke med valget! Ligeledes glæder vi os over tendensen til at stemme nationalt, der synes at sprede sig i hele Europa.

Danskernes Parti forventer at besøge vore nyvalgte venner i Bruxelles, når det nye parlament er tiltrådt. Ved den lejlighed vil vi også forsøge at få kontakt til nationalister i det nye Europaparlament, som vi ikke tidligere har været i forbindelse med.

Ny kampagne: Stop EU

Published by Redaktionen on maj 18th, 2014 - in Danskernes Parti, EU

Stop EU ÅrhusDen 25. maj skal danskerne til stemmeurnerne. Dels for at stemme til Europaparlamentsvalget, men også for at deltage i folkeafstemningen om, hvorvidt Danmark skal underlægges EU’s patentdomstol. Selvom Danskernes Parti ikke opstiller til Europaparlamentet, vil vi alligevel gerne give vor mening tilkende om folkeafstemningen og om EU i det hele taget.

Til kampagnen har vi fået trykt plakater, som allerede nu er blevet opsat i tusindtal flere steder i landet. På plakaten står der “Stop EU”, hvilket er et klart budskab om, at vi ikke skal blive ved med at underlægge os EU. Desuden ønsker Danskernes Parti en dansk udmeldelse af EU, som det fremgår af vort principprograms punkt 4, hvor der bl.a. står følgende:

Vi vil tilbagerulle den suverænitetsafgivelse, som globaliseringsivrige politikere har været ansvarlige for. I dag er EU den mest markante overnationale institution i relation til Danmark. EU, der giver os læssevis af juridiske diktater og tilmed har været en økonomisk belastning for os siden 1996, tjener i dens nuværende form ikke Danmarks sag. Derfor vil vi forlade EU. Dette er dog ikke ensbetydende med, at vi afviser internationalt samarbejde, men samarbejdet skal være til fordel for Danmark og det danske folk.

Vi er tilhængere af et fædrelandenes Europa, hvor frie nationer arbejder sammen om de områder, der er kendetegnet ved fælles interesser og gensidig enighed om konkrete løsninger. Dette kunne for eksempel gælde bevogtningen af Europas ydre grænser, europæisk farvand og deslige. Områder, hvor nationerne har særinteresser, skal derimod drives og styres selvstændigt af de respektive nationalstater uden risiko for, at selvproklamerede „fællesskaber” griber ind og krænker landenes suverænitet.

Der er desuden blevet opsat tusindvis af klistermærker med budskabet “Danmark ud af EU – Magten skal tilbage til Danmark”.

Dansk tilstedeværelse ved national 1. maj i Sverige

Published by Redaktionen on maj 2nd, 2014 - in Danskernes Butik, Udland
Demonstrationsoptoget gør klar til afgang. Foto: Realisten.se

Demonstrationsoptoget gør klar til afgang. Foto: Realisten.se

200-300 nationalister var på gaden, da vort søsterparti Svenskarnas parti (SvP) demonstrerede i Jönköping under parolen “Et frit Sverige – nu fejer vi EU-bureaukraterne bort”. Danskernes Parti havde sendt repræsentanter til demonstrationen og partileder Daniel Carlsen gik ved siden af SvP’s partileder Stefan Jacobsson forrest i demonstrationsoptoget.

I ugerne op til demonstrationen havde medier og politikere udsat SvP for en ualmindelig ond hetz. Bl.a. havde lokalpolitikere i Jönköping krævet demonstrationen forbudt og gjorde dermed sig selv til modstandere af ytrings- og forsamlingsfriheden. Den nationalistiske demonstration blev da også udsat for lidt af hvert. På mødepladsen fandt politiet en bombe inden nationalisterne var ankommet og mange tilrejsende venstreradikale moddemonstranter angreb i løbet af dagen nationalisterne med kanonslag, maling, sten og flasker. Daniel Carlsen blev ramt i hovedet af noget af venstreekstremisternes kasteskyts, formentlig en flaske. Han blødte en del og der blev lagt forbinding på stedet, men derefter fortsatte han med at gå i front af demonstrationen og var i fuld vigør.

Fremad! Nu med forbinding. Foto: Realisten.se

Fremad! Nu med forbinding. Foto: Realisten.se

“Flere blev ramt af kasteskyts. Men på trods af disse feje angreb fra venstreekstremister samt mediernes og politikernes hetz, så gennemførte mine svenske kammerater en flot demonstration for et frit Sverige. Det er jeg stolt af, at jeg fik lov til at være en del af,” siger Daniel Carlsen og kritiserer samtidig svensk politi.

“Politiets indsats var under al kritik. Venstreekstremisterne var under hele demonstrationsruten alt for tæt på og de kunne i mange tilfælde helt uden politiets indgriben angribe demonstrationen med sten, fyrværkeri, spyt og maling. Politiet skulle ikke have tilladt, at de var så tæt på og de skulle have grebet meget hårdere ind end de gjorde undervejs,” siger Carlsen. SvP’s Stefan Jacobsson har også udtrykt kritik af politiindsatsen til Sveriges Radio.

Efter demonstrationsoptoget blev der holdt taler af Jörgen Kromann, Anna Jonsson og Stefan Jacobsson. Til september i år stiller SvP op til valg i 35 kommuner i Sverige.

Brev til Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade

Published by Redaktionen on april 29th, 2014 - in Danskernes Parti, EU, Udland
Klik på billedet for at downloade brevet som PDF-fil.

Klik på billedet for at downloade brevet som PDF-fil.

I december sidste år fremlagde de 16 tyske delstater grundlaget for at ville forbyde det nationaldemokratiske NPD fra Tyskland. Delstaterne mødte opbakning fra Angela Merkel. Nu står NPD midt i en valgkamp og det ser ud til, at de for første gang vil opnå valg til Europaparlamentet.

Danskernes Parti vil i den forbindelse udtrykke solidaritet med NPD, som vi har haft kontakt med siden vi blev stiftet i 2011. I dag er NPD og Danskernes Parti tætte samarbejdspartnere. Desuden er det os magtpåliggende at udtrykke foragt for den forfølgelse af anderledes tænkende, som tyske nationalister udsættes for. Derfor afleverede Danskernes Parti København tirsdag et brev til Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade. I forbindelse med afleveringen af brevet havde danskpartister taget opstilling ude foran ambassaden med et banner.

Danskpartisterne henvendte sig høfligt på tysk til ambassaden. De præsenterede sig og fortalte om brevet, som de gerne ville aflevere personligt. Men ambassaden afslog dette og i stedet blev brevet afleveret i brevsprækken.

Se billeder fra aktionen:

Opstilling med banner foran ambassaden.

Opstilling med banner foran ambassaden.

Brevet afleveres.

Brevet afleveres.

 

Download brevet som PDF, klik her.

Auf Deutsch:
An die Deutsche Botschaft

Læs også:
Jens Pühse: Kan NPD forbydes?

Kongres i Leipzig forenede Europas nationalister

Published by Redaktionen on marts 24th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland
Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Lørdag den 22. marts var Junge Nationaldemokraten, der er Nationaldemokratische Partei Deutschlands’ (NPD) ungdomsorganisation, vært om en kongres i Leipzig. Her mødtes ledende nationalister fra England, Tyskland, Sverige, Schweiz og Danmark samt repræsentanter fra nationalistiske ungdoms- og studenterorganisationer fra Italien, Tjekkiet, Flandern, Tyskland og Sverige.

Et interessant emne, der gik igen i dagens program var den verserende konflikt mellem Ukraine, Rusland og bl.a. EU. Flere talere, herunder MEP Nick Griffin fra British National Party (BNP) og Dr. Olaf Rose fra NPD, forsvarede Rusland i deres taler. Det kunne derfor synes kontroversielt da Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen, som dagens sidste udenlandske taler gik på scenen for at tage stilling for de ukrainske nationalister, der bl.a. gennem nationalistpartiet Svobodas plads i den nye regering er med til at fremme nationalismen i landet.

Daniel Carlsen og Udo Voigt. Foto: Nya Tider.

Daniel Carlsen og Udo Voigt. Foto: Nya Tider.

Carlsen talte efter, at han netop har afsluttet et 5 dage langt ophold i Kiev. Her har partiformanden haft adskillige møder med repræsentanter fra regeringspartiet Svoboda, som Danskernes Parti har samarbejdet med i godt og vel et år. Det var på den baggrund, at Daniel Carlsen forklarede hans syn på fremkomsten og forankringen af nationalisme i Ukraine. Han fortalte ærligt, at han deler en vis skepsis i forhold til Ukraines eventuelle tilnærmelser til EU, men forklarede, at han håber og tror på, at Svoboda hverken vil acceptere overstatslighed fra Putin eller Barroso, men derimod vil kæmpe for et selvstændig Ukraine. Han gjorde det samtidig klart, at europæiske nationalister ikke burde tage stilling for det ene eller andet land i en given konflikt, men altid burde bakke op om fremkomsten af nationalisme i et hvilket som helst europæisk land. Noget der samtidig vil sige, at man slutter op om kampen for et fædrelandenes Europa uden imperialisme fra hverken EU eller Rusland.

Talen blev modtaget godt og efterfølgende havde Daniel Carlsen gode samtaler med såvel Nick Griffin som med Olaf Rose. Trods de forskellige udgangspunkter i de tre herrers taler, så blev enighed opnået: At målet er et fædrelandenes Europa, som Rusland naturligvis er en del af, men uden overstatslighed. Den sidste tyske taler var Udo Voigt, der er spidskandidat for NPD til Europaparlamentsvalget. I hans tale kunne man tydeligt høre, at han havde taget flere af de ting til sig, som Carlsen havde bragt på banen. Det var derfor en stolt dansk partileder, der efter kongressens afslutning kunne trykke hænder med nogle af Europas fremmeste nationalister i det fælles ønske om et fædrelandenes Europa.

Danskernes Parti advarer mod EU i Ukraine

Published by Redaktionen on marts 17th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland
Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

I øjeblikket befinder Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen, sig i Kiev i Ukraine. Her er han for at bakke op om Danskernes Partis ukrainske samarbejdspartner Svoboda, som for nylig fik en plads i den nye overgangsregering og tilmed har fået flere ministerposter. Ligeledes benytter partilederen sig af muligheden for at påvirke realpolitikken i Ukraine ved at bidrage med politiske analyser fra et EU-land.

“Vi er glade for, at Ukraine kræver sin selvstændighed, da vi er tilhængere af et fædrelandenes Europa med frie og suveræne nationalstater. Derfor vil jeg også tydeliggøre overfor de repræsentanter fra Svoboda jeg møder, at EU er nøjagtig det samme for os, som Rusland er for dem. En overnational institution, der vil sætte kursen for sine medlemslande uden hensyntagen til folkeviljen. Det er med andre ord imperialisme og dermed lige præcis, hvad de netop har bekæmpet,” siger Daniel Carlsen.

I løbet af mandagen har partilederen mødt parlamentsmedlemmet Andriy Illenko ved parlamentet i Kiev og senere på dagen Svobodas internationale sekretær på Hotel Ukraine. På begge møder advarede Carlsen mod EU og fik positiv respons.

“Ukraine står naturligvis i en meget vanskelig situation og har mange hensyn at tage, men det er helt klart mit indtryk, at Svoboda er lydhør overfor den kritik af EU, som jeg præsenterede dem for. Svoboda ønsker ikke at Ukraine styres af andre end ukrainerne, hvilket er en kurs som alle Europas nationalister bør understøtte,” udtaler Daniel Carlsen.

I løbet af Danskernes Partis besøg i Ukraine er der arrangeret flere møder med repræsentanter for Svoboda, som løbende vil blive afholdt.

Læs også:
Svoboda: Nej til EU og liberalisme

Vi tager stilling for nationalismen

Published by Redaktionen on marts 5th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland

Den seneste tids revolutionære optøjer i Ukraine tvinger Europas nationalister til en stillingtagen. I Danskernes Parti har vi hidtil været forsigtige med at udtale os om konflikten, som sandt at sige er kompliceret. Men nu er partistyrelsen blevet enige om at udsende denne støtteerklæring for en nationalistisk revolution i Ukraine:

Foto: Nya Tider

Foto: Nya Tider

Mange europæiske nationalister nærer en vis skepsis for revolutionen i Ukraine. Det er en skepsis vi i Danskernes Parti forstår og deler. Vi er langt fra overbeviste om, at der er en nationalistisk omvæltning på vej i landet på trods af nationalistiske bevægelsers fremtrædende rolle i revolutionen. Dette betyder dog ikke, at vi af den grund ikke støtter de nationalister, der kæmper for en oprigtig nationalistisk revolution. Tværtimod. Faktisk er vor skepsis for, hvad der foregår netop nu i Ukraine, selve årsagen til, at vi vil give de ukrainske nationalister vor fulde opbakning.

EU, FN og andre organisationer, der bekæmper et nationernes Europa, har ikke været sene til at rejse til Kiev for at fremme egne interesser og derigennem få kontrol over situationen. Det er da også gået bemærkelsesværdigt ubemærket hen, at nationalistpartiet Svoboda, som Danskernes Parti samarbejder med, nu sidder i den ukrainske regering. En egentlig kritik af dette er ikke blevet rejst, hvilket i sig selv er interessant. Imidlertid bør det også mane til eftertænksomhed. Når der nu sidder nationalister i en regering, vil man under normale omstændigheder forvente, at dette vil skabe et ramaskrig fra de, der bekæmper nationernes Europa. Det har det ikke gjort. Tværtimod har den europæiske nationalismes fjender stædigt forsøgt at gøre sin indflydelse gældende i den revolutionære, men samtidig sårbare situation, som Ukraine befinder sig i.

Internationalisternes indtog i Ukraine har et åbenbart formål, der under ingen omstændigheder er foreneligt med nationalismen. Internationalisterne er der ikke for at fremme Ukraines sag, men for at fremme deres helt egen dagsorden. En dagsorden, der er ansvarlig for den igangværende befolkningsudskiftning i Europa, ansvarlig for konstant repression mod europæiske nationalister og en dagsorden, der på alle måder skal tages afstand fra. Men er det ensbetydende med, at Europas nationalister skal fjerne sit fokus fra revolutionen eller sågar støtte dens modpart i det imperialistiske Rusland, der trods upopularitet i “verdenssamfundet” ikke har taget et opgør med multikulturen? Naturligvis ikke!

I Danskernes Parti vil vi udtrykke vor uforbeholdne støtte til nationalismens fremvækst i Ukraine, der som selvstændig nation fortjener en værdig plads i et fædrelandenes Europa. At vi givetvis ikke deler holdninger med nogle elementer i den folkelige og brede revolution, har ingen betydning for vor støtte til den del af revolutionen, som vi bakker op om. Vi respekterer ligeledes de nationale forskelle, der er i Europa og har forståelse for brugen af forskellige midler alt efter hvilken situation ens folk og nation står i. Videre stoler vi på, at de gode kontakter vi har i det nationalistiske parti Svoboda har den grundindstilling, der skal til for at forandre landet til det bedre. Det er under alle omstændigheder det indtryk, vi har fået af vore møder med nationalistpartiets repræsentanter, som vi senest havde besøg af til vort landsmøde sidste år.

På denne baggrund opfordrer vi ligeledes vore nationalistiske samarbejdspartnere i hele Europa til at tage stilling for nationalismen i Ukraine, uagtet hvad Europas fjender forsøger sig med. Lad eventuelle tvivl blive en katalysator for at påvirke revolutionen i den rigtige retning. Vi har et fælles ansvar for at føre nationalismen på ret vej og benytte enhver mulighed til at promovere en nationalistisk genkomst i et Europa, der mere end nogensinde før har behov for det.

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX