Kongres i Leipzig forenede Europas nationalister

Published by Redaktionen on marts 24th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland
Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Lørdag den 22. marts var Junge Nationaldemokraten, der er Nationaldemokratische Partei Deutschlands’ (NPD) ungdomsorganisation, vært om en kongres i Leipzig. Her mødtes ledende nationalister fra England, Tyskland, Sverige, Schweiz og Danmark samt repræsentanter fra nationalistiske ungdoms- og studenterorganisationer fra Italien, Tjekkiet, Flandern, Tyskland og Sverige.

Et interessant emne, der gik igen i dagens program var den verserende konflikt mellem Ukraine, Rusland og bl.a. EU. Flere talere, herunder MEP Nick Griffin fra British National Party (BNP) og Dr. Olaf Rose fra NPD, forsvarede Rusland i deres taler. Det kunne derfor synes kontroversielt da Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen, som dagens sidste udenlandske taler gik på scenen for at tage stilling for de ukrainske nationalister, der bl.a. gennem nationalistpartiet Svobodas plads i den nye regering er med til at fremme nationalismen i landet.

Daniel Carlsen og Udo Voigt. Foto: Nya Tider.

Daniel Carlsen og Udo Voigt. Foto: Nya Tider.

Carlsen talte efter, at han netop har afsluttet et 5 dage langt ophold i Kiev. Her har partiformanden haft adskillige møder med repræsentanter fra regeringspartiet Svoboda, som Danskernes Parti har samarbejdet med i godt og vel et år. Det var på den baggrund, at Daniel Carlsen forklarede hans syn på fremkomsten og forankringen af nationalisme i Ukraine. Han fortalte ærligt, at han deler en vis skepsis i forhold til Ukraines eventuelle tilnærmelser til EU, men forklarede, at han håber og tror på, at Svoboda hverken vil acceptere overstatslighed fra Putin eller Barroso, men derimod vil kæmpe for et selvstændig Ukraine. Han gjorde det samtidig klart, at europæiske nationalister ikke burde tage stilling for det ene eller andet land i en given konflikt, men altid burde bakke op om fremkomsten af nationalisme i et hvilket som helst europæisk land. Noget der samtidig vil sige, at man slutter op om kampen for et fædrelandenes Europa uden imperialisme fra hverken EU eller Rusland.

Talen blev modtaget godt og efterfølgende havde Daniel Carlsen gode samtaler med såvel Nick Griffin som med Olaf Rose. Trods de forskellige udgangspunkter i de tre herrers taler, så blev enighed opnået: At målet er et fædrelandenes Europa, som Rusland naturligvis er en del af, men uden overstatslighed. Den sidste tyske taler var Udo Voigt, der er spidskandidat for NPD til Europaparlamentsvalget. I hans tale kunne man tydeligt høre, at han havde taget flere af de ting til sig, som Carlsen havde bragt på banen. Det var derfor en stolt dansk partileder, der efter kongressens afslutning kunne trykke hænder med nogle af Europas fremmeste nationalister i det fælles ønske om et fædrelandenes Europa.

Danskernes Parti advarer mod EU i Ukraine

Published by Redaktionen on marts 17th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland
Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

I øjeblikket befinder Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen, sig i Kiev i Ukraine. Her er han for at bakke op om Danskernes Partis ukrainske samarbejdspartner Svoboda, som for nylig fik en plads i den nye overgangsregering og tilmed har fået flere ministerposter. Ligeledes benytter partilederen sig af muligheden for at påvirke realpolitikken i Ukraine ved at bidrage med politiske analyser fra et EU-land.

“Vi er glade for, at Ukraine kræver sin selvstændighed, da vi er tilhængere af et fædrelandenes Europa med frie og suveræne nationalstater. Derfor vil jeg også tydeliggøre overfor de repræsentanter fra Svoboda jeg møder, at EU er nøjagtig det samme for os, som Rusland er for dem. En overnational institution, der vil sætte kursen for sine medlemslande uden hensyntagen til folkeviljen. Det er med andre ord imperialisme og dermed lige præcis, hvad de netop har bekæmpet,” siger Daniel Carlsen.

I løbet af mandagen har partilederen mødt parlamentsmedlemmet Andriy Illenko ved parlamentet i Kiev og senere på dagen Svobodas internationale sekretær på Hotel Ukraine. På begge møder advarede Carlsen mod EU og fik positiv respons.

“Ukraine står naturligvis i en meget vanskelig situation og har mange hensyn at tage, men det er helt klart mit indtryk, at Svoboda er lydhør overfor den kritik af EU, som jeg præsenterede dem for. Svoboda ønsker ikke at Ukraine styres af andre end ukrainerne, hvilket er en kurs som alle Europas nationalister bør understøtte,” udtaler Daniel Carlsen.

I løbet af Danskernes Partis besøg i Ukraine er der arrangeret flere møder med repræsentanter for Svoboda, som løbende vil blive afholdt.

Læs også:
Svoboda: Nej til EU og liberalisme

Vi tager stilling for nationalismen

Published by Redaktionen on marts 5th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland

Den seneste tids revolutionære optøjer i Ukraine tvinger Europas nationalister til en stillingtagen. I Danskernes Parti har vi hidtil været forsigtige med at udtale os om konflikten, som sandt at sige er kompliceret. Men nu er partistyrelsen blevet enige om at udsende denne støtteerklæring for en nationalistisk revolution i Ukraine:

Foto: Nya Tider

Foto: Nya Tider

Mange europæiske nationalister nærer en vis skepsis for revolutionen i Ukraine. Det er en skepsis vi i Danskernes Parti forstår og deler. Vi er langt fra overbeviste om, at der er en nationalistisk omvæltning på vej i landet på trods af nationalistiske bevægelsers fremtrædende rolle i revolutionen. Dette betyder dog ikke, at vi af den grund ikke støtter de nationalister, der kæmper for en oprigtig nationalistisk revolution. Tværtimod. Faktisk er vor skepsis for, hvad der foregår netop nu i Ukraine, selve årsagen til, at vi vil give de ukrainske nationalister vor fulde opbakning.

EU, FN og andre organisationer, der bekæmper et nationernes Europa, har ikke været sene til at rejse til Kiev for at fremme egne interesser og derigennem få kontrol over situationen. Det er da også gået bemærkelsesværdigt ubemærket hen, at nationalistpartiet Svoboda, som Danskernes Parti samarbejder med, nu sidder i den ukrainske regering. En egentlig kritik af dette er ikke blevet rejst, hvilket i sig selv er interessant. Imidlertid bør det også mane til eftertænksomhed. Når der nu sidder nationalister i en regering, vil man under normale omstændigheder forvente, at dette vil skabe et ramaskrig fra de, der bekæmper nationernes Europa. Det har det ikke gjort. Tværtimod har den europæiske nationalismes fjender stædigt forsøgt at gøre sin indflydelse gældende i den revolutionære, men samtidig sårbare situation, som Ukraine befinder sig i.

Internationalisternes indtog i Ukraine har et åbenbart formål, der under ingen omstændigheder er foreneligt med nationalismen. Internationalisterne er der ikke for at fremme Ukraines sag, men for at fremme deres helt egen dagsorden. En dagsorden, der er ansvarlig for den igangværende befolkningsudskiftning i Europa, ansvarlig for konstant repression mod europæiske nationalister og en dagsorden, der på alle måder skal tages afstand fra. Men er det ensbetydende med, at Europas nationalister skal fjerne sit fokus fra revolutionen eller sågar støtte dens modpart i det imperialistiske Rusland, der trods upopularitet i “verdenssamfundet” ikke har taget et opgør med multikulturen? Naturligvis ikke!

I Danskernes Parti vil vi udtrykke vor uforbeholdne støtte til nationalismens fremvækst i Ukraine, der som selvstændig nation fortjener en værdig plads i et fædrelandenes Europa. At vi givetvis ikke deler holdninger med nogle elementer i den folkelige og brede revolution, har ingen betydning for vor støtte til den del af revolutionen, som vi bakker op om. Vi respekterer ligeledes de nationale forskelle, der er i Europa og har forståelse for brugen af forskellige midler alt efter hvilken situation ens folk og nation står i. Videre stoler vi på, at de gode kontakter vi har i det nationalistiske parti Svoboda har den grundindstilling, der skal til for at forandre landet til det bedre. Det er under alle omstændigheder det indtryk, vi har fået af vore møder med nationalistpartiets repræsentanter, som vi senest havde besøg af til vort landsmøde sidste år.

På denne baggrund opfordrer vi ligeledes vore nationalistiske samarbejdspartnere i hele Europa til at tage stilling for nationalismen i Ukraine, uagtet hvad Europas fjender forsøger sig med. Lad eventuelle tvivl blive en katalysator for at påvirke revolutionen i den rigtige retning. Vi har et fælles ansvar for at føre nationalismen på ret vej og benytte enhver mulighed til at promovere en nationalistisk genkomst i et Europa, der mere end nogensinde før har behov for det.

Danskernes Parti besøgte Gyldent Daggry

Published by Redaktionen on februar 5th, 2014 - in Danskernes Parti, Udland
MP Artemios Mathaiopoulos, Daniel Carlsen og Ourania Michaloliakos.

MP Artemios Mathaiopoulos, Daniel Carlsen og Ourania Michaloliakos.

I den forgangne weekend var Danskernes Parti på besøg hos Gyldent Daggry i Athen, Grækenland. Besøget var bragt i stand for at skabe en bedre kontakt til det græske nationalistparti, som de seneste år har oplevet en enorm fremgang.

Partileder Daniel Carlsen repræsenterede Danskernes Parti på turen og rejste sammen med repræsentanter fra Svenskarnas parti. Lørdag den 1. februar fik de lejlighed til at besøge Gyldent Daggrys hovedkvarter, hvor de mødte parlamentsmedlemmet Kouzilos Nikolaos. Han fortalte kort om situationen med de fængslede parlamentsmedlemmer, herunder Gyldent Daggrys partileder.

Senere gik turen hen på en lokal restaurant, hvor der blev holdt et møde med et andet parlamentsmedlem, Artemios Mathaiopoulos. På mødet berettede Artemios mere dybdegående om situationen og fortalte ligeledes om, hvordan Gyldent Daggry arbejder og hvordan de er organiseret i Athen, hvor de har adskillige aktive afdelinger. Han sagde også, hvordan de vil modvirke et eventuelt forbud.

Björn Björkqvist, Ilias Kasidiaris og Daniel Carlsen

Björn Björkqvist, Ilias Kasidiaris og Daniel Carlsen

Senere samme dag deltog Daniel Carlsen på vegne af Danskernes Parti i det årlige mindesoptog for de grækere, der faldt i forbindelse med konflikten om den græske øgruppe Imia i 1996. Carlsen og svenskerne fulgtes til demonstrationen med Artemios og mødtes på pladsen med bl.a. Ourania Michaloliakos, der er datter til partilederen Nikolaos Michaloliakos. Titusinder af grækere fyldte Athens gader til dette års demonstration, hvor fokus i høj grad var på de uretfærdigheder Gyldent Daggry udsættes for, herunder mord, fængslinger og forsøg på et forbud mod partiet.

Om aftenen gik turen til et samlingssted for Gyldent Daggry, hvor der var rig lejlighed til at samtale med aktivister fra Gyldent Daggry, ligesom det blev til et kort møde med partiets talsmand, Ilias Kasidiaris.

Daniel Carlsen har tidligere sagt på DR2, at Gyldent Daggry er “en ledestjerne for europæisk nationalisme.” Overfor DanskernesParti.dk bekræfter partilederen, at han står fuldt og fast ved denne udtalelse efter at have besøgt det græske nationalistparti.

Opholdet varede fra fredag til mandag og de øvrige dage var der også aktiviteter. Herom kan der læses i næste nummer af medlemsbladet Identitet.

Læs også:
Gyldent Daggry demonstrerede mod pogromer
Ilias Kasidiaris – Athens nye borgmester?

Danskernes Parti protesterede mod frasalg af DONG

Published by Redaktionen on januar 30th, 2014 - in Danskernes Parti
For en gang skyld var der enighed mellem Danskernes Parti og kommunisterne.

For en gang skyld var der enighed mellem Danskernes Parti og kommunisterne.

Onsdag var der i København og Aarhus demonstrationer for at stoppe salget af DONG til Goldman Sachs. Mens der i København opstod tumult mellem autonome og nationalister, så forløb det anderledes roligt i Aarhus. Her deltog medlemmer af det nationalistiske Danskernes Parti i DONG-demonstrationen og det foregik uden problemer.

”Vi stod side om side med folk fra Enhedslisten og Kommunistisk Parti med vores eget banner. Det gik fuldstændig uden gnidninger og der var kun én person, der brokkede sig over vores tilstedeværelse,” fortæller partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, der selv var til stede ved demonstrationen.

Partiet har ligeledes ført kampagne mod salget af DONG på de sociale medier, ligesom det har sat klistermærker op. Natten til torsdag blev der endvidere opsat et banner på Studstrupværket.

Banner opsat ved Studstrupværket.

Banner opsat ved Studstrupværket.

Læs også:
Nej til frasalg af Danmarks energiforsyning

 

Nej til frasalg af Danmarks energiforsyning

Published by Redaktionen on januar 29th, 2014 - in Danskernes Parti, Indland, Økonomi

DONG Goldman Sachs”Retten til forvaltningen af almennyttig virksomhed samt ressourcer som energi, olie, vand og deslige skal tilkomme staten, der skal være forpligtet til at indgå konkurrencedygtige aftaler med private danske virksomheder. Dette skal forhindre, at vor infrastruktur, kommunikationsnet samt råstoffer kontrolleres af opkøbere, der ikke har danske interesser for øje.” Dette fremgår af Danskernes Partis principprogram under punkt 7 om ejendomsret. Her slås det også fast, at ingen skal kunne få ”ejerskab over det, der må betragtes som folkets eje.” Af denne logik følger det naturligvis, at Danskernes Parti er imod et frasalg af DONG.

Den seneste tids debat om DONG har handlet om, at den multinationalt-jødiske investeringsbank Goldman Sachs har fået forhandlet sig til en fordelagtig aftale med minimal risiko. Videre har mange udtrykt bekymring over, at den største investor er Goldman Sachs, der mildest talt har et blakket ry pga. deres rolle i finanskrisen og deres forretningsmetoder i det hele taget. Ligeledes er det blevet kritiseret, at Goldman Sachs vil undgå at betale skat i Danmark ved hjælp af skattely. Og selvom Danskernes Parti principielt er imod enhver privatisering af almennyttig virksomhed, så er vi også af den overbevisning, at det i almindelighed er problematisk, at opkøberen er udenlandsk, og i særdeleshed fordi det netop er Goldman Sachs. Dels af de allerede nævnte årsager, og dels fordi Goldman Sachs i forvejen har kontrol med store dele af den skandinaviske ”frie” presse.

Sammen med bankerne JP Morgan og Bank of New York Mellon er Goldman Sachs en af hovedejerne bag mediekoncernen Schibsted. Schibsted ejer bl.a. den store norske avis Verdens Gang og de to store svenske aviser Aftonbladet og Svenska Dagbladet. I Danskernes Parti modsætter vi os på det kraftigste denne fremmede indflydelse på de skandinaviske samfund.

Danskernes Parti er absolut tilhænger af et frit marked, hvor man giver plads til det frie initiativ, virkelyst og iværksætteri. Men naturligvis kun så længe det frie marked ikke arbejder imod danske interesser. Det nationale må komme først i enhver henseende, da dette er selve grundlaget for alt, hvad vi har og alt, hvad vi kan foretage os. Derfor bør vi sige nej til opkøb af folkets eje, som energiforsyning i den grad må siges at være, ligesom vi ikke skal acceptere, at fremmede interesser har indflydelse på, hvad den statsstøttede presse formidler. I ethvert spørgsmål om ethvert emne vil vort udgangspunkt altid være at sætte danske interesser først.

Derfor tilslutter vi os kampen mod, at DONG opkøbes af Goldman Sachs!

Baggrundslæsning:
Kontrovers om Goldman Sachs-opkøb af DONG
Hvad får Danmark ud af Goldman Sachs?

Over 100 danskere fik julehjælp af Danskernes Parti

Published by Redaktionen on januar 17th, 2014 - in Danskernes Parti
En af julekasserne, som kom en dansk familie til gavn.

En af julekasserne, som kom en dansk familie til gavn.

I år har over 150 familier ansøgt om julehjælp fra Danskernes Parti. Det er en femdobling i forhold til sidste år og desværre også mange flere end vi har haft mulighed for at hjælpe. Til alt held blev der doneret tre gange så mange penge som sidste år, hvilket gav julehjælpen over 23.000 kroner til rådighed til hjælpearbejdet. Hver en krone er gået ubeskåret til at hjælpe værdigt trængende danskere. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle, der har doneret penge til julehjælpen og dermed gjort indsatsen mulig. Ligeledes skal de frivillige, der har brugt tid på at planlægge, handle ind og dele ud, have en stor tak for den flotte indsats.

Igen i år har julehjælpen været tilpasset de enkelte familiers konkrete behov. Hvad der er blevet givet i julehjælp har således været varierende. I alt har 35 danske familier, bestående af samlet set 103 danskere, fået julehjælp af Danskernes Parti i år. Julehjælpen er blevet delt ud i alle landets regioner – sågar på Bornholm.

De gamle velgørenhedsorganisationer insisterer på fortsat at dele julehjælp ud til muslimer, der ikke fejrer jul. Derfor er Julehjælp til danskere stadig relevant. Især når man tager i betragtning, at de gamle velgørenhedsorganisationer nægter visse grupper af danskere – f.eks. enlige mødre på SU – julehjælp for i stedet at tilgodese muslimer. Derfor forventer vi, at interessen for Danskernes Partis julehjælp vil stige yderligere i 2014. Af denne årsag er vi nødt til at lave kreative tiltag for at samle flere penge ind og skabe opmærksomhed omkring Julehjælp til danskere. Dette forventer vi at gøre i samarbejde med partiets aktive medlemmer når december atter nærmer sig. Hvilke tiltag, der vil blive taget er endnu for tidligt at sige, men sikkert er det, at det vil kræve økonomisk støtte.

Vi påbegynder derfor allerede nu indsamlingen til næste års julehjælp. For at lette indsamlingen har Danskernes Parti tilegnet en særlig girokonto julehjælpen. Denne har følgende kontooplysninger:

Reg. nr.:    1551
Konto:    11189865

Vi vil naturligvis påskønne ethvert bidrag stort som småt og vil gøre opmærksom på muligheden for at lave en fast månedlig overførsel. Mærk gerne bidraget ”julehjælp”, men da kontoen nu officielt er julehjælpens egen konto vil alle bidrag overført dertil automatisk gå til julehjælpen med mindre andet er anført.

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til på den ene eller den anden måde med årets julehjælp. Taknemligheden, som vi mødte i de små hjem rundt omkring, vidner om, at vi rent faktisk gør en forskel.

Nytårshilsen fra partilederen – 2014

Published by Redaktionen on januar 2nd, 2014 - in Danskernes Parti

2013 var i sandhed et begivenhedsrigt år for Danskernes Parti. Vi stillede op til vort første valg, knyttede stærke internationale forbindelser, delte julehjælp ud til og tog socialt ansvar til fordel for vore landsmænd. Dertil kommer, at vi var vært om en offentlig debat, vi udgav en bog, deltog i en demonstration for udvisning af en voldtægtssomalier og var i det hele taget meget synlige i offentligheden i forbindelse med valgkampen.

Det uden sammenligning største arbejde Danskernes Parti udførte i 2013 var i forbindelse med valgkampen. Hele året stod i kommunalvalgets tegn og der blev brugt meget energi på at sikre et godt resultat. Trods brevtrusler, opskårne dæk og en uvederhæftig pressedækning lagde lokale danskpartister en enorm indsats. Lokalafdelingerne viste deres værd og evnede at arbejde selvstændigt, hvilket resulterede i, at der på landsplan blev delt 100.000 valgløbesedler ud på blot 4 uger. Tilmed deltog kandidaterne i debatter, ligesom de blev interviewet til lokale medier og på flere forskellige måder spredte budskabet om Danskernes Partis opstilling. Til slut blev der afholdt valgarrangementer flere steder i landet, hvilket også vidner om afdelingernes egen evne til at afvikle arrangementer.

Resultaterne af det hårde arbejde udeblev på ingen måde, uanset hvad danskfjendtlige medier påstår. Danskernes Partis valgresultat skal ses i lyset af, at vi først og fremmest er et nyt parti. Sammenligner man vort resultat med, hvad et forholdsvis nyt parti som Liberal Alliance (LA) opnåede ved deres første kommunalvalg i 2009, så er det faktisk ganske godt. I 2013 fik vi lidt flere stemmer i Hjørring end hvad LA fik i 2009. I Århus fik LA kun ganske få stemmer mere ved deres førstevalg end, hvad vi fik ved vort. Og det selvom, at LA allerede i 2009 var et etableret parti, som var repræsenteret med kendte skikkelser i Folketinget. Alligevel formår vi på et tidspunkt, hvor vi på ingen måde er ligeså kendte, at få et ligeså godt eller bedre resultat i 2 af de 5 kommuner, vi stillede op i. Når vi så samtidig blev chikaneret af alt fra antidemokratiske ”antifascister” til den danskfjendtlige dagspresse, kan vi kun være stolte over at opnå et så flot førstevalgsresultat.

Selvom det største arbejde nok blev lagt i valgkampen, så kan man ikke sige, at det entydigt var det vigtigste. Vi har netop afsluttet vor julehjælpsuddeling til danskere, hvor vi som de eneste i Danmark uddeler julehjælp forbeholdt danskere, alt imens de gamle velgørenhedsorganisationer vælger danskere fra og giver julehjælp til muslimer, der slet ikke fejrer jul. At Danskernes Parti ikke blot er et alternativ til multikulturen på stemmesedlen, men også i danskernes hverdag, skal vi gøre alt for at slå fast. Vi skal være det sociale alternativ, der tager hånd om de danskere, der svigtes i det multikulturelle samfund. Derfor er det helt fantastisk, at Danskernes Parti i 2013 kunne hjælpe 103 danskere i julen – over dobbelt så mange, som vi kunne hjælpe i 2012.

Også internationalt har vi gjort os bemærket. I 2013 gæstede jeg personligt Sverige tre gange, hvoraf jeg talte til to arrangementer. Det ene af disse var det internationale seminar Vision Europa, hvor der var deltagelse af Svenskarnas parti (Sverige), NPD (Tyskland), Forza Nuova (Italien), Democracia Nacional (Spanien), Terre et Peuple (Frankrig) og Svoboda (Ukraine). Flere af disse partier har vi senere knyttet tættere bånd til, f.eks. havde både Svenskarnas parti, NPD og Svoboda officielle repræsentanter til stede ved vort landsmøde. Vi har også fået kontakt til Noua Dreapta fra Rumænien, som vi besøgte i slutningen af november.

På alle mulige måder blev 2013 altså et rigtigt vigtigt år for Danskernes Parti. Vi er blevet betydeligt mere kendt i befolkningen takket være valget og lokale partimedlemmer har påbegyndt arbejdet med at styrke det lokale partiarbejde. Det skal vi bygge videre på i 2014, så vi kan styrke partiets profil, dansk nationalisme og arbejdet for en dansk fremtid i et fædrelandenes Europa.

2013 blev et godt år på baggrund af uegennyttighed blandt vore medlemmer og sympatisører, som har bidraget til Danskernes Partis arbejde enten ved at lægge en frivillig arbejdsindsats eller ved at donere penge til at finansiere vort arbejde. Alle der på den ene eller anden måde har gjort noget for Danmark i 2013, fortjener en stor tak. Ingen nævnt, ingen glemt.

Med ønsket om et godt nyt kampår

Daniel Carlsen
Partileder, Danskernes Parti

Glædelig jul!

Published by Redaktionen on december 23rd, 2013 - in Danskernes Parti

Vi ønsker alle danskere en glædelig jul og sender en stor tak ud til alle dem, der har bakket op om vor julehjælp. Hele december har stået i julehjælpens tegn og vi vil inden længe lægge en artikel op, hvor vi opsummerer årets julehjælpsindsats.

Indtil da vil vi blot ønske en glædelig jul.

Julekort fra DP postkort

Danskernes Partis julehjælp deles ud over hele landet

Published by Redaktionen on december 15th, 2013 - in Danskernes Parti

Både på Sjælland, Fyn og i Jylland har Danskernes Parti været ude med julehjælp til værdigt trængende danskere. Indtil videre har 25 danske familier fået hjælp, mens der stadig er 7, som er blevet tildelt, som venter på at få hjælpen leveret ud. Og hjælpen skaber glæde i de små hjem.

Inden en julehjælpsuddeling er bagagerummet typisk fyldt helt op.

“Jeg har lige haft besøg af et par rigtig søde piger – og har nu fået pakket den store kasse ud, som de havde med. TUSIND TUSIND tak, det er simpelthen så fantastisk en gave,” har en enlig mor med et hjemmeboende barn skrevet til os efter hun havde fået leveret hendes julehjælp.

“Jeg har gruet for, hvordan jeg skulle give mine børn og barnebarn en dejlig jul, så det er en KÆMPE lettelse at modtage sådan en fin pakke med ALT, hvad der skal til. Det betyder også, at jeg måske ligefrem kan få råd til at købe en lille gave til dem hver, når jeg har fået den fine gave med mad, sodavand og juleslik m.m. Og så var der endda også et par dejlige julegaver til min søn, som jeg ved, han bliver utrolig glad for,” skrev den taknemmelige mor og bedstemor til os.

Samlet set er 94 personer blevet tildelt julehjælp indtil nu. Det er over dobbelt så mange, som vi hjalp sidste år. Men vi kan stadig nå at tildele flere familier hjælp, da vi har modtaget rekordmange ansøgninger i år (ansøgningsfristen var den 10. december). Heldigvis har vi også fået tilsvarende flere penge, men det er stadigt muligt at donere penge til julehjælpen, hvilket kan medvirke til, at vi kan hjælpe endnu flere.

Ønsker du at støtte julehjælpen så sæt et valgfrit beløb ind på vores konto – husk at skriv “julehjælp” ud for overførslen:

Reg. nr.: 1551
Konto-nr.: 10923867

Julehjælp banner

© Danskernes Parti