Vi vil samle den nationale fløj

Published by Redaktionen on januar 22nd, 2015 - in Danskernes Parti
Danskernes Parti vil samle den nationale fløj.

Danskernes Parti vil samle den nationale fløj.

Da Danskernes Parti blev stiftet var et af vore organisatoriske hovedformål at samle den nationale fløj. Set i lyset af, at vi har samlet mange forskellige enkeltpersoner med vidt forskellige baggrunde, mener vi selv, at vi har klaret den opgave fint indtil videre. Vi har fået medlemmer fra Dansk Folkeparti, fra Den Danske Forening, fra Vederfølner, det gamle Fremskridtsparti og andre, som alle har kunnet tilslutte sig vore nationaldemokratiske visioner. Om ikke andet viser det, at vi har en bredde, som kan bakkes op af forskellige segmenter på den nationale fløj i Danmark.

Men vi har stadig en opgave forude. En ny meningsmåling har vist, at der er opbakning blandt danskerne til et parti med en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. I de seneste dage har flere organisationer i medierne gjort deres for, at bevise, at de er den ”ordentlige” eller ”rigtige” organisation at satse på. Dette viser, at der stadig er brug for mere samling på den nationale fløj. En samling, som vi vil arbejde for.

Selv mener vi at have en del at tilbyde. Vi er den nationale organisation i Danmark, som har haft den største og mest omfattende valgkamp. Biografreklamer, busreklamer, avisannoncer, hundredvis af opsatte plakater og 100.000 uddelte løbesedler for slet ikke at tale om de mange debatmøder vi deltog i og torvmøder vi arrangerede – alt sammen på blot en måned. Det viser, at vi kan føre en valgkamp, men også, at vi har en meget beredvillig medlemsskare, der har hvad der skal til for at føre en professionel valgkamp med få midler og drive en organisation til dagligt, hvilket vore aktive lokalafdelinger også er et eksempel på.

Vi mener, at den nationale fløj har alt at vinde ved at forene sig og arbejde sammen som en enhed. Det kræver naturligvis, at man imødekommer hinanden og at der bliver kappet en hæl og en tå hist og her. Det mener vi bør være muligt at gøre uden at gå på kompromis med principielle spørgsmål, så længe samarbejdspartnerne er nationale danskere med gode intentioner for vort fædreland og vore børns fremtid. At være pragmatisk er ikke i modsætning til det at være national, men er derimod en forudsætning for, at man som national kan skabe resultater.

Derfor vil vi opfordre alle nationale organisationer til at tænke i samarbejde på tværs af organisationer. Vi vil fortsat arbejde for en samling af den nationale fløj, så stridigheder kan lægges på hylden og resultater kan opnås.

På vegne af partistyrelsen
Daniel Carlsen
Partileder, Danskernes Parti

Læs også:
Peter Neerup Buhl melder sig ind i Danskernes Parti
Morten Borup går over til Danskernes Parti
Kaj Vilhelmsen melder sig ind i Danskernes Parti

Danskernes Parti: Vi vil udfordre Dansk Folkeparti

Published by Redaktionen on januar 21st, 2015 - in Danskernes Parti
Danskernes Parti vil udfordre Dansk Folkeparti.

Danskernes Parti vil udfordre Dansk Folkeparti.

En ny meningsmåling viser, at 13 % af danskerne ønsker et parti med en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. Et sådant parti er Danskernes Parti og de er klar til at tage over.

”Vort parti eksisterer alene af den årsag, at Dansk Folkeparti har svigtet fælt. Da de var parlamentarisk grundlag for VK-regeringen i 2001-2011 oplevede vi en rekordhøj indvandring og flere end 83.000 ikke-vestlige indvandrere fik dansk statsborgerskab. Det er ikke en stram udlændingepolitik, det er masseindvandring,” siger Daniel Carlsen, der er partileder for Danskernes Parti.

I 2012 indledte Danskernes Parti en kampagne under overskriften ”Skift DF ud med Danskernes Parti”. Kampagnen blev kickstartet ved Dansk Folkepartis årsmøde og delt ud til flere hundrede DF’ere. I kampagneløbesedlen skriver Danskernes Parti bl.a., at de vil hjemsende kriminelle ikke-vestlige indvandrere, stoppe den ikke-vestlige indvandring og revurdere de mange statsborgerskabstildelinger. ”Synspunkter som DF i teorien burde bakke op om,” skriver Danskernes Parti, men anfører så:

”Men hvad er forskellen så? Vi mener, hvad vi siger! Modsat DF vil vi stå fast som et ægte nationalt alternativ i stedet for at fejre 10 års nationalpolitiske katastrofer som en sejr.”

Danskernes Parti beretter, at deres medlemsskare i høj grad består af utilfredse DF’ere.

”Vi får ofte medlemmer, der har meldt sig ud af Dansk Folkeparti fordi partiet ikke levede op til deres forventninger. Og har vores nye medlemmer ikke været medlem af Dansk Folkeparti, så har de i hvert fald stemt på partiet. Men folk har fået nok. Realiteten er bare, at Dansk Folkeparti er blevet et nyt Socialdemokrati. Desværre. Men derfor er vi nødt til at tage over,” siger Daniel Carlsen, partileder for Danskernes Parti.

Danskernes Parti blev stiftet i 2011 og fik 6.782 stemmer ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013.

Læs løbesedlen fra kampagnen “Skift DF ud med Danskernes Parti”, klik her.

Læs også:
Derfor tager vi DF højre om

Lokalafdelinger afholdt møde og forelæsningsrække

Published by Redaktionen on januar 12th, 2015 - in Danskernes Parti
Martin Kasler taler.

Martin Kasler taler.

Lørdag den 10. januar holdt to lokalafdelinger fra Danskernes Parti møder. Den ene lokalafdeling var den københavnske, der var vært om en forelæsningsrække om økonomi og politisk filosofi. Den anden afdeling var den syddanske, som holdt møde og havde deres årlige julefrokost.

I København var der mødt ca. 30 op til forelæsningsrækken, der bød på taler fra tidligere formand for Dansk Forum, Martin Kasler, partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, og desuden en græsk gæst. Emnet for Kaslers foredrag var ”kapitalismekritik fra højre” og det blev fremført, at selvom konkurrence er godt og bør efterstræbes, så vil ukontrollerede markedskræfter på blandt andet kulturområdet, føre til et moralsk kollaps. Carlsen talte om, hvordan den finansielle struktur i Danmark gør det muligt for private banker via kreditgivning at styre pengemængden uden politisk kontrol. Desuden talte Carlsen om økonomi og sagde i den forbindelse, at en vis protektionisme på udvalgte områder kan være nødvendig for at opnå økonomisk suverænitet. Partilederen fremhævede desuden flere danskpartister for deres gode indsats i 2014 og overrakte en lille erkendelighed til Peter Neerup Buhl for hans arbejde med netavisen Nationaldemokraten.

Carlsen overrækker erkendtlighed til Nationaldemokratens redaktør, Peter Neerup Buhl.

Carlsen overrækker erkendtlighed til Nationaldemokratens redaktør, Peter Neerup Buhl.

Hver af de tre foredragsholdere havde 45 minutter og mellem talerne blev der flittigt diskuteret forskellige emner, herunder kristendom og religion, men også fremmed indflydelse i Danmark og Vesten. Foredragsrækken blev suppleret af et godt måltid mad og hyggeligt samvær.

I Sønderjylland var det ikke kun lokalafdelingens medlemmer, der var mødt frem. Der var også besøg fra den nordjyske lokalafdeling, ligesom der kom repræsentanter fra NPD. Derudover kom der nogle nye ansigter, som har meldt sig klar til at deltage i aktiviteterne i 2015. Fra Syddanmark bliver der også meldt om en rigtig god sammenkomst, der varede ved til den lyse morgen.

Vi skal ikke frygte dem. Vi skal forberede os

Published by Redaktionen on januar 8th, 2015 - in Multikultur

Partileder Daniel Carlsen kommenterer terrorangrebet i Paris den 7. januar 2015:

Daniel Carlsen, partileder.

Daniel Carlsen, partileder.

I øjeblikket går mine tanker til de franskmænd, der er i familie eller venner med ofrene for det islamiske terrorangreb i går. De og de dræbte har for alvor været ofre for bestialitet. En bestialitet som uansvarlige politikere fra højre til venstre har importeret til Europa med øget takt de sidste årtier. Derfor løber det mig også koldt ned af ryggen, når jeg hører de selvsamme politikere udtrykke medfølelse med ofrene og foragt for terroristerne.

Ofrene er almindelige franskmænd – almindelige europæere. Os, som politikerne er ligeglade med. Os, hvis bedsteforældre, der har betalt skat hele livet, skal leve af vakuumpakket mad og passes efter stramme tidsrammer. Ja, de er heldige, hvis de får sig et bad.

Terroristerne er muslimer – ikke-vestlige indvandrere. Dem, der hele tiden er debat om. Dem, som uanset hvordan de ter sig blot skal ”integreres” for vores skattekroner. Det er jo bare os, der ikke har været gode nok til at tage imod dem. At de blot ikke høre til her kan der ikke være tale om. Heller ikke selvom den ene terrorist efter den anden tidligere har været kendt som ”velintegreret” og måske ligefrem som en ”rollemodel”.

Alle taler altid i situationer som disse om, at vi ikke skal begynde at blive bange. Det forstår jeg nu godt, at nogle bliver, når angrebene fortsætter og når alle med øjne i hovedet kan se, at det næste angreb kunne finde sted i København, Århus eller Aalborg. Men det nytter vitterligt ikke noget at frygte og lukke sig inde, hvis problemet skal løses. Og heri ligger problemet. Langt de fleste, der siger ”bliv ikke bange for dem”, har ikke i sinde at tage fat om problemets rod og rive det op. Derfor skal vi ikke lytte til de politikere, som med blod på hænderne tager afstand fra terroristerne.

Vi skal derimod forberede os. Gøre os klar på at rive problemets rod op – vi skal fjerne truslen mod Europa fra europæernes jord. Vi skal have sendt terrortruslerne ud af vort land og ud fra vort kontinent. Og terrortruslerne kan ikke screenes ud fra de mange øvrige ikke-vestlige, der heller ikke hører til her. Vi skal stoppe med at lade os bedrage af skurkene fra pressen, det politiske etablissement og ”det internationale samfund”, som intet godt vil os. Vi har et alternativ. Og det må vi gribe. Inden du bliver det næste offer.

Til kærligt minde om alle multikulturens ofre
Daniel Carlsen
Danskernes Parti

Nytårshilsen fra partilederen – 2015

Published by Redaktionen on januar 2nd, 2015 - in Danskernes Parti

2014 blev for Danskernes Parti et år med mange aktiviteter i såvel ind- som udland. 2014 bød bl.a. på en række alsidige kampagner og begivenheder, som har været med til at tydeliggøre partiets indstilling til principielle spørgsmål. Herunder giver jeg en gennemgang af året, der er gået i Danskernes Parti.

For en gang skyld var der enighed mellem Danskernes Parti og kommunisterne.

For en gang skyld var der enighed mellem Danskernes Parti og kommunisterne.

For at begynde i Danmark har vi i 2014 ført 4 kampagner med vidt forskellige emner og kampagnemetoder. Den første kampagne var vor protest mod frasalget af DONG til bl.a. Goldman Sachs. Til denne kampagne lavede vi et banner, fik trykt klistermærker, lavede en officiel udtalelse og på netavisen Nationaldemokraten blev der publiceret baggrundsartikler om sagen. Vi deltog desuden i en demonstration mod frasalget af DONG i Århus, hvor vi noget usædvanligt stod side om side med kommunister. Demonstrationen forløb dog roligt selvom kommunisterne var opmærksomme på vor tilstedeværelse. Denne kampagne blev sidenhen omtalt i Ekstra Bladet.

Senere på året lavede vi i forbindelse med folkeafstemningen om patentdomstolen en kampagne for et nej til patentdomstolen og mod EU i det hele taget. At vi ønsker et andet Europa end EU blev desuden tydeliggjort af vor tilkendegivelser ifb. med Ukraine-krisen, som jeg senere skal komme ind på.

I juli lancerede vi kampagnen ”Familie, folk og fædreland”, som giver Danskernes Partis bud på en familievenlig politik, der kan sikre et fornuftigt forhold mellem antallet af ældre og unge, herunder fordelingen mellem folk i og udenfor den erhvervsaktive alder. Desuden kan den familievenlige politik sikre det danske folks fremtidige eksistens og modvirke ”behovet” for indvandring. Konkret blev det foreslået, at det offentlige bidrag til daginstitutionspladser skal følge barnet – også hvis en forælder vælger at gå hjemme for at passe og opdrage sine egne børn. Kampagnen blev fremført med plakater, klistermærker, løbesedler og online markedsføring.

Julekortene fra Danskernes Parti.

Julekortene fra Danskernes Parti.

Den sidste kampagne i år blev iværksat ifb. med vor årlige julehjælpsindsamling ”Julehjælp til danskere”. Til den lejlighed havde vi fået trykt 10.000 julekort, som alle blev uddelt mellem den 22. og 23. november. Udover at være meget omfattende, var kampagnen også succesfuld i den forstand, at den sikrede vor julehjælpsindsamling presseomtale for første gang siden dens begyndelse i 2012. Nogle kaldte omtalen ”negativ” fordi det blev skrevet, at Danskernes Parti kun giver julehjælp til hvide. Men jeg synes, at vi derved fik en god mulighed for at tydeliggøre, at forskellen på vestlige og ikke-vestlige stikker langt dybere end blot farven på vor hud. Som jeg sagde på Radio 24Syv, så er det jo helt korrekt, at danskere er hvide, men hvis hudfarven var den eneste forskel på danskerne og indvandrerne, så ville multikulturen jo nok være ganske problemfri, hvilket på ingen måde er tilfældet.

Julehjælpen er endvidere vigtig for Danskernes Parti, da vi med denne bliver mere end et alternativ for danskerne i stemmeboksen – vi vil nemlig også være et socialt alternativ i danskernes hverdag. Vi vil være en organisation, der tager over, hvor gammelpartierne svigter danskerne. Vi vil være et parti, der ikke blot taler om visioner, men som handler og forsøger at være den forandring, som vi på længere sigt vil skabe politisk. Desuden har vi med julehjælpen muligheden for at gøre det klart, at Danskernes Parti rent faktisk er danskernes parti. Noget vi også gjorde meget klart tidligere i år, da vi afviste folketingsmedlemmet for SF, kurderen Özlem Cekic som medlem i Danskernes Parti. Som forventet var det ikke Cekic selv, der havde meldt sig ind i Danskernes Parti, men da kontingentet var betalt blev vi nødt til at lave en officiel afvisning. Dette gjorde vi med den begrundelse, at hun er folketingsmedlem for et danskfjendtligt og marxistisk parti – og fordi hun som kurder ikke har europæisk oprindelse, hvilket er en betingelse for at kunne tegne medlemskab i Danskernes Parti.

Nogle danskfjendtlige har sat spørgsmålstegn ved om denne praksis er demokratisk. Jeg har ad flere omgange udtalt, at Danskernes Parti naturligvis er demokrater, hvilket fremgår af såvel vort partiprogram som af det faktum, at vi hyppigt inviterer meningsmodstandere til debat, herunder muslimer og venstreorienterede. Men det er helt korrekt, at vi ikke er liberale demokrater, der ser Danmark som hele verdens socialkontor. Vi er derimod nationale demokrater, der betragter Danmark som danskernes land.

I forlængelse af diskussionen om demokrati bør det nævnes, at Danskernes Parti i 2014 har markeret sig kraftigt for ytringsfriheden og mod undertrykkelse af anderledes tænkende. I april afholdt Danskernes Partis københavnske afdeling en protest foran Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade, hvor danskpartiserne tog opstilling med et banner og desuden afleverede et brev på vegne af Danskernes Parti, hvori det blev krævet, at forbudsforsøget mod vort tyske søsterparti NPD indstilles, at al politisk censur afskaffes samt at alle politiske fanger løslades. I september deltog en delegation fra Danskernes Parti i en københavnsk demonstration for løsladelse af den dengang fængslede politisk ukorrekte kunstner fra Sverige, Dan Park.

Det er desuden vigtigt at påpege, at netavisen Nationaldemokraten i 2014 er blevet mere aktiv. Den nationaldemokratiske netavis har næsten daglige opdateringer og er blevet udvidet med såvel en sektion for tegninger som en for læserbreve. Dette må betragtes som et vigtigt led i det nationalistiske informationsarbejde og partiet vil derfor også fremadrette støtte op om projektet.

Jens Pühse overrækker NPD-fane til Daniel Carlsen ved landsmødet i år.

Jens Pühse overrækker NPD-fane til Daniel Carlsen ved landsmødet i år.

En anden vigtig og stor begivenhed i 2014 var naturligvis landsmødet, der for første gang siden partiets stiftelse i 2011 bød på afstemninger. 3 afstemninger blev det til og desuden var der en række spændende gæstetalere, herunder tidligere formand for Dansk Forum, Martin Kasler, Jens Pühse fra NPD samt et græsk byrådsmedlem. Og hvad angår de to sidstnævnte, så har 2014 for Danskernes Parti også været et år, hvor vi har knyttet tættere samarbejde internationalt, ligesom vi har taget stilling i europæiske anliggender.

Internationalt set begyndte året med, at vi i begyndelsen af februar besøgte Gyldent Daggry i Grækenland. Her blev Gyldent Daggrys hovedkvarter besøgt og jeg deltog i møder med tre forskellige parlamentsmedlemmer, herunder partiets talsmand, Ilias Kasidiaris. Desuden deltog jeg og mine svenske rejsekammerater i en stor demonstration i Athen, hvor vi bl.a. protesterede mod den græske stats forfølgelser mod og forsøg på at forbyde Gyldent Daggry.

Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

Taras Osaulenko, international sekretær for Svoboda, og Daniel Carlsen.

Krisen i Ukraine blev dog hurtigt et tema for Europas nationalister – særligt da partiet Svoboda, som altid har kaldt sig nationalister, blev en del af en ukrainsk overgangsregering. I marts udsendte vi en støtteerklæring for en nationalistisk revolution i Ukraine. En støtte der ikke er blevet trukket tilbage selvom omstændighederne i Ukraine har ændret sig. Dette skyldes, at erklæringen var en principiel støtte til nationalismens fremkomst, hvilket vi håbede og forventede at partiet Svoboda ville kæmpe for. Desværre har Svoboda ikke levet op til vore forventninger, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi stadig støtter og til enhver tid vil støtte de kræfter i Ukraine, som oprigtigt kæmper for nationalismen uanset om det sker i Svoboda eller uden for partiet. Vi har hele tiden været bevidste om, at den revolutionære situation i Ukraine var sårbar og at det ikke var givet, at der ville ske en nationalistisk omvæltning. Men vi har forsøgt at gøre, hvad der stod i vor magt for at påvirke situationen i en nationalistisk retning.

Kort efter vi havde publiceret støtteerklæringen rejste jeg selv til Kiev for at besøge repræsentanter fra Svoboda og den ukrainske regering. Her fremlagde jeg Danskernes Partis holdning om et fædrelandenes Europa med suverænitet for de enkelte nationer og samarbejde på de områder, der vedrører hele Europa. I den forbindelse blev der naturligvis fremlagt kritik af EU, NATO og ”det internationale samfund” for dets imperialistiske tilgang til Europa. En kritik, der naturligvis bør være konsekvent, og således også skal rettes mod Rusland. Noget som jeg kort efter understregede, da jeg ved en international konference i Leipzig holdt tale om det samme emne foran nationalister fra hele Europa. I forbindelse med alt dette fik jeg mulighed for at forsvare europæisk nationalisme i adskillige medier, herunder i en direkte transmitteret udsendelse på DR2.

Vi har også bakket op om nationalistiske valgkampe i udlandet, hvilket skete i sensommeren, da en delegation danskpartister rejste til Thüringen for i en hel uge at bidrage med arbejdskraft til NPD’s valgkamp. I Sverige, som jeg har besøgt ved tre lejligheder i år, deltog jeg i forbindelse med Svenskarnas partis valgkamp i en demonstration i Stockholm.

Alt i alt har 2014 været et begivenhedsrigt år for Danskernes Parti og de mange aktiviteter har også udmøntet sig i stærkere lokalafdelinger. Disse må bestemt ikke glemmes og de fortjener en stor ros for deres indsats og udvikling i det forgangne år. Særligt har den københavnske afdeling udmærket sig, hvilket også kom til udtryk, da de blev kåret til årets lokalafdeling til landsmødet. Men i alle lokalafdelinger er der aktiviteter samt kontinuerlige møder og derfor fortjener de alle et klap på skulderen for deres indsats i 2014. En stor tak skal desuden lyde til vore medlemmer og sympatisører, som på den ene eller anden måde har bidraget til partiet i år 2014.

Med ønsket om et godt nytår
Daniel Carlsen
Partileder, Danskernes Parti

126 fik julehjælp af Danskernes Parti

Published by Redaktionen on december 23rd, 2014 - in Danskernes Parti
På billedet ses årets julehjælp fra Nordjylland til 8 familier.

På billedet ses årets julehjælp fra Nordjylland til 8 familier.

For tredje år i træk har Danskernes Parti stået bag initiativet “Julehjælp til danskere”, hvor der bliver givet julehjælp til værdigt trængende danske familier. I år kunne vi hjælpe i alt 126 danskere fordelt på 39 familier fra alle landets regioner. Vi vil gerne sende en stor og ydmyg tak til alle dem, der har gjort dette muligt. Det gælder alle, der har doneret penge og sendt gavekort, men ikke mindst de frivillige, der har været med til at købe ind og dele julehjælp ud. Det lader dog til, at de frivillige synes, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.

“Det er skønt at komme ud med 2 store bæreposer og se hvordan det glæder rundt om i de små hjem. Vi er stolte over at være en del af at gøre julen bedre for danskerne,” siger Christina fra Region Syddanmark, der har været frivillig i år. Flere giver udtryk for det samme.

Det varmer helt ind i hjertet og se, hvilken glæde og lykke julehjælpen giver. Så fantastisk at være en del af det,” fortæller Britta fra Region Nordjylland. På Sjælland har der været flere frivillige, som alle har udtrykt stor tilfredshed over at være en del af Julehjælp til danskere. Særligt var Jakob fra København glad efter at have fået denne besked fra en julehjælpsmodtager:

“Jeg takker af hele mit hjerte for den fine julekurv, jeg har modtaget. Så blev det alligevel jul her hos os takket være dig/jer.”

En taknemmelighed, som alle de frivillige melder om at have mødt rundt omkring i de små hjem.

Igen i år er alle midler fra indsamlingen gået ubeskåret til julehjælp. Kampagnen med julekort, der sikrede en massiv medieomtale, blev finansieret af Danskernes Parti. Regnskabet er endnu ikke gjort op, men et eventuelt overskud vil gå til julehjælp næste år. Fra partiets side lyder der en stor tak til alle.

“Vi er glade for, at vi for tredje år i træk har kunnet køre en julehjælpsindsamling med stor succes. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vores frivillige og alle, der har bidraget til julehjælpen. Det er jer, der gør det muligt for os at gøre en forskel i de små hjem. Det håber jeg I alle ved,” siger partileder Daniel Carlsen til DanskernesParti.dk.

Medieomtale af ”Julehjælp til danskere”

Published by Redaktionen on november 27th, 2014 - in Danskernes Parti

For tredje år i træk kører Danskernes Partis ”Julehjælp til danskere”. Men først i år er det lykkedes at få medieopmærksomhed, hvilket er sket i kølvandet på, at vore partimedlemmer i weekenden uddelte 10.000 julekort.

Som forventet var artikler og radioindslag omgærdet af hetz mod, at Danskernes Parti har valgt at dele julehjælp ud til etniske danskere, der rent faktisk holder jul. Imidlertid har det skabt en øget opmærksomhed på vort alternativ til de julehjælpsindsamlinger, der kommer bl.a. muslimer til gavn. Noget som almindelige danskere har kritiseret i stor stil og som også var årsag til, at Danskernes Parti i sin tid lancerede ”Julehjælp til danskere”.

Mest interessant var nok et indslag i Radio 24 Syv, hvor partileder Daniel Carlsen kom live igennem, indtil værterne så sig nødsaget til at stoppe interviewet, som ellers var planlagt til at være længere og med mulighed for at lyttere kunne ringe ind. Det indslag kan høres her:

Der er også en artikel i MetroXpress, som til at begynde med var blevet bragt uden kommentarer fra Danskernes Parti. Men da den blev opdateret med kommentarer blev den sådan set også læseværdig, klik her for at læse den.

Vil du støtte ”Julehjælp til danskere”? Klik her!

Mogens Camre bliver i DF – indtil videre

Published by Redaktionen on november 25th, 2014 - in Danskernes Parti, Politik
Mogens Camre. Foto: Uriasposten

Mogens Camre. Foto: Uriasposten

I sidste måned kom den mangeårige DF’er Mogens Camre i uføre i Dansk Folkeparti efter han havde skrevet på Facebook, at han fik en ”underlig fornemmelse” da den tyrkiske studievært Erkan Özden og den indiske kulturminister Manu Sareen, diskuterede asylpolitik i TV Avisen. Medlem af Dansk Folkepartis ledelse, Søren Espersen, kaldte Camres kommentar for ”hudfarve-vrøvl” og tog afstand fra sin partifælle.

Efterfølgende sendte Danskernes Parti et åbent brev til Mogens Camre og tilbød ham at skifte DF ud med Danskernes Parti. Brevet blev ikke besvaret. Men i dag kom partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, live igennem i radioprogrammet P1 Debat, hvor Mogens Camre medvirkede.

”Jeg er sådan set enig med Camre, Hedegaard og Hasselbalch i, at der sker en demografisk revolte mod Vesten og det danske samfund og danskerne bliver udskiftet med ikke-vestlige borgere i stor stil. Og når en klartseende herre som Mogens Camre netop kan se det, så undrer det mig, at han fortsat kan være en del af Dansk Folkeparti, som da de støttede VK-regeringen mellem 2001 og 2011, var medansvarlig for den største indvandring i Danmarkshistorien på det tidspunkt, og var medansvarlig for, at der blev givet statsborgerskaber til over 80.000 ikke-vestlige personer bare i den korte periode. Så undrer det mig om han ikke synes, at der måske findes et bedre alternativ – og ja, jeg mener Danskernes Parti,” sagde Daniel Carlsen.

”Ej altså, vi prøver jo at være realistiske og prøver på at få danskerne til at forstå, hvad problemet er. Og jeg tror ikke man kan nå det hele på et enkelt valg eller ved en enkelt tilkendegivelse. Jeg tror det er vigtigt, at vi bliver os bevidst om, hvad det er, der har skabt vores samfund. Hvad det er for en kultur, som er grundlaget for, at Danmark ser ud som det gør,” svarede Mogens Camre og fortsatte:

”Når vi ikke har fået grænsebommene etableret, så er det fordi vi ikke har stemmer nok. Derfor hjælper det i hvert fald ikke at gøre os mindre,” tilføjede Camre.

Partileder Daniel Carlsen ønsker Mogens Camre held og lykke med at forandre DF, men tvivler på, at det er realistisk.

”Jeg ønsker Mogens Camre al mulig held og lykke med at forandre Dansk Folkeparti indefra, men jeg tror ikke projektet er realistisk. Dansk Folkeparti har en stærk ledelse, som ikke viger væk fra integrationslinjen selvom den er afprøvet og dumpet for længst. Følgerne af Dansk Folkepartis udlændingepolitik, som jeg nævnte i radioen, taler sit eget tydelige sprog. Ønsker man at bevare Danmark og det danske folk, så er der ganske enkelt ikke andre muligheder end Danskernes Parti. Det håber jeg Mogens Camre erkender før eller siden. Vores dør står i hvert fald åben, hvis han skulle ombestemme sig,” siger Daniel Carlsen til DanskernesParti.dk.

Hør radioudsendelsen (fra 32:05):
P1 Debat: Tredje verdenskrig er begyndt!

10.000 husstande fik julekort fra Danskernes Parti

Published by Redaktionen on november 23rd, 2014 - in Danskernes Parti
Julekortene fra Danskernes Parti.

Klik på billedet for at læse julekortet.

”Glædelig jul til alle danskere.” Sådan står der på forsiden af det julekort, som 10.000 husstande i weekenden har fået fra Danskernes Parti. I julekortet gør vi opmærksom på vores julehjælpsindsamling, ”Julehjælp til danskere”, og opfordrer folk til at bidrage til den.

I weekenden har vores flittige aktivister dermed været på arbejde. I hele landet er der blevet uddelt julekort, bl.a. i Aalborg, Fredericia, København, Århus og mange andre byer (se aktivistsiden for komplet overblik).

Herfra siger vi tak til vore flittige aktivister. Ønsker du at bidrage til julehjælpen, så sæt et valgfrit beløb ind på julehjælpens konto:

Reg. nr.: 1551
Konto: 11189865

Læs julekortet, klik her.

Julehjælp til danskere 2014

Published by Redaktionen on november 5th, 2014 - in Danskernes Parti

Julehjerte DPJulehjælp til danskere er Danskernes Partis reaktion mod, at de etablerede velgørenhedsorganisationer giver julehjælp til muslimer, der ikke fejrer jul. Vores julehjælp går derimod udelukkende til værdigt trængende etniske danskere.

Har du lidt overskud i budgettet, og ønsker du at støtte de danskere, som har svært ved at få det hele til at hænge sammen i julen? Hvis ja, så sæt et kontantbeløb ind på julehjælpens konto (se kontonummer nedenfor) og mærk overførslen “Julehjælp”. Ønsker du at bidrage med en gave, et gavekort eller lignende kan det sendes til postboks 12, 8800 Viborg.

Vær med til at udbrede kendskabet til julehjælpen ved at dele Facebook-siden “Julehjælp til danskere”: https://www.facebook.com/JulehjaelpTilDanskere

Støtte til julehjælpen skal indsættes på denne konto:

Reg. nr.: 1551
Konto: 11189865

Man kan godt donere efter ansøgningsfristen er udløbet. Alle beløb modtaget inden den 20. december vil gå til julehjælpen i år. Sættes der penge ind efter denne dato vil de gå til julehjælpen næste år.

Ansøgning om julehjælp
For at søge om julehjælp fra Danskernes Parti, bedes du skrive en mail, hvor du gør rede for følgende:

Antal voksne og børn (alder angives) i husstanden
Din arbejdssituation
Eventuelt hvilke sociale ydelser, man modtager
Rådighedsbeløb efter faste udgifter
En kort motiveret ansøgning, der forklarer, hvorfor netop du/din familie skal modtage julehjælp

Når man søger julehjælp skal man i mailen vedhæfte sin årsopgørelse og seneste lønseddel. Mangelfulde ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen sendes til [email protected]

Forfaldsdato for ansøgning om julehjælp er den 1. december. Man modtager ikke bekræftelse på, at vi har modtaget mailen med ansøgningen og vi kan ikke besvare spørgsmål på mailen, men henviser til ovennævnte regler. Vi kan desværre ikke love julehjælp til alle. Dertil er vores midler for små. Modtages der mange ansøgninger, kan vi ikke begrunde eventuelle afslag. Det er muligt at ansøge fra og med i dag, onsdag den 5. november 2014. Af administrative årsager kan vi ikke behandle ansøgninger, som er afsendt før den 5. november.

Efter sidste ansøgningsdato træffes der afgørelse om tildeling af julehjælp til de enkelte ansøgere. Julehjælpen vil blive uddelt i løbet af december.

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX