Kommer du til Danmark, ser fremtiden sort ud

Published by Redaktionen on marts 26th, 2015 - in Danskernes Parti, Multikultur
Vil du satse på multikulturen?

Vil du satse på multikulturen?

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

I 2013 viste en undersøgelse fra PEW Research Center, at det store flertal af muslimer i mange lande ønsker sharia-love. Samme år viste en undersøgelse af sociologiprofessor Ruud Koopman, at flertallet af muslimer i Europa også mener, at Koranens regler og påbud er vigtigere end de sekulære love i de værtslande, der huser muslimerne.

Med den muslimske befolkningsekspansion behøves man ikke at være meget klarsynet førend man indser, at Sharia vil blive lov i Europa, hvis den demografiske udvikling ikke vendes. Det er dog ikke kun dystre fremtidsudsigter, som den liberale udlændingepolitik bidrager med. Allerede nu oplever vi parallelsamfund, kriminalitet og vi har sågar undersåtter af og soldater for Islamisk Stat iblandt os. Islamisk aggression, som Europa har oplevet det tidligere i historien, behøves ikke længere at komme udefra…

Terrorangrebet i København er blot et eksempel på, hvad fremtiden vil byde. Den slags angreb er hverdagsbegivenheder i Mellemøsten. Det kan også blive mere hverdag i Danmark og Europa, hvis der ikke gøres noget.

Vil man stoppe dette springfarlige politiske projekt, som går under flatterende betegnelser som “mangfoldighed” og “integration”, så er det nødvendigt med et indvandringsstop og et omfangsrigt hjemsendelsesprogram. Mindre kan ikke gøre det, da udviklingen allerede er så fremskreden, som tilfældet er. Derfor går Danskernes Parti ind for indvandringsstop og hjemsendelser – som det eneste parti i Danmark i øvrigt. Går du ind for det samme? Eller vil du hellere satse på, at det hele nok skal gå?

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Kommer du til Danmark, mister en dansker sit job

Published by Redaktionen on marts 25th, 2015 - in Arbejdsmarked, Danskernes Parti
Suverænitet fremfor EU.

Suverænitet fremfor EU.

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

90.875. Så mange østarbejdere var der i Danmark i 2014. At det kan lade sig gøre skyldes Danmarks medlemskab af EU, som fordrer arbejdskraftens fri bevægelighed.

Den 1. maj 2009 ophørte Østaftalen, der var en overgangsaftale vedtaget af Folketinget i 2004 efter EU havde optaget en række østeuropæiske lande som medlemmer. Aftalen skulle forhindre billig østeuropæisk arbejdskraft i at vælte ind over grænsen ved at kræve, at østarbejdere skulle være dækket af en dansk overenskomst – uanset om deres arbejdsgiver havde tegnet overenskomst eller ej. Dette var med til at sikre, at der ikke var en økonomisk fordel i at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. I 2008 – altså året før Østaftalens ophør – var der 22.307 østarbejdere i Danmark. Antallet er altså mere end firdoblet siden da.

Dårlige lønninger i Danmark er efter østeuropæiske standarder endog meget gode. Derfor kan danske arbejdsgivere og østeuropæiske arbejdstagere få en gensidig gevinst ud af et ansættelsesforhold, som i en dansk optik indeholder en lav løn. Problemet er, at danskernes løn- og arbejdsvilkår presses af denne udefrakommende unfair konkurrence. Og det vil i sidste ende koste Danmark dyrt, at vi lader udenlandsk arbejdskraft tage arbejde fra danskerne.

Danskernes Parti mener, at Danmark skal forlade EU, hvor overnational lovgivning gør det umuligt at føre en selvstændig politik. Vi ønsker dog et tæt samarbejde i et fremtidigt fædrelandenes Europa af frie og suveræne nationalstater. I et sådant samarbejde skal vi kunne beskytte vort arbejdsmarked og erhvervsliv. Det vil være i Danmark og danskernes interesse – og derfor er det vores politik! Er det også din politik?

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Kommer du til Danmark, ryger velfærden

Published by Redaktionen on marts 24th, 2015 - in Danskernes Parti, Samfund
Danskernes Parti ser anderledes på indvandringen end Socialdemokraterne.

Danskernes Parti ser anderledes på indvandringen end Socialdemokraterne.

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

I 2005 udkom en rapport, som Velfærdskommissionen havde udarbejdet for Finansministeriet. Rapporten viste, at indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit modtager 2,6 millioner kr. mere over et livsforløb, end de betaler til den offentlige sektor. Det er dog ikke meget opmærksomhed denne rapport har fået efterfølgende – måske pga. dens resultat, der ikke er til gavn for hjemsendelsesmodstanderne, som residerer i alle andre politiske partier end Danskernes Parti.

Accepterer man fortsat masseindvandring – eller status quo som et indvandringsstop uden hjemsendelser reelt vil medføre – accepterer man en svimlende udgiftspost på de danske finanser. En udgift som nødvendigvis må betyde, at danskerne skal betale enten gennem skatten eller ved forringet velfærd.

Sådan er multikulturen! Man kan vælge at acceptere den eller man kan vælge at melde sig ind i Danskernes Parti.

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Ny kampagne mod Islam

Published by Redaktionen on marts 12th, 2015 - in Danskernes Parti
Klistermærkerne er opsat flere steder i Danmark.

Klistermærkerne er opsat flere steder i Danmark.

Tirsdag den 10. marts igangsatte Danskernes Parti en ny klistermærkekampagne under overskriften “Det begynder med moskéer – og ender i sharia”. En kampagne, der skal gøre opmærksom på nogle af følgevirkningerne ved masseindvandringen.

Danskernes Parti betegner den største trussel ved indvandringen som den faretruende befolkningsudskiftning, der, uanset de fremmedes religion, vil betyde det danske folks endeligt. Dette vender vi os mod og kræver, at danskernes odelsret til Danmark lovfæstes og håndhæves gennem et indvandringsstop og påbegyndelse af hjemsendelser.

Når Danskernes Parti nu lancerer en kampagne mod Islam, moskéer m.v. skyldes det altså ikke en kursændring. Det handler derimod om at sætte fokus på en konkret følgevirkning ved indvandringen, som er importen af islamister, herunder undersåtter og soldater af Islamisk Stat, der har indledt en krig mod europæerne. I modsætning til, hvad ”det internationale samfund” skriver er Islamisk Stats krig ikke blot en krig mod de liberale og kulturmarxistiske principper, der er grundsten i det som man fejlagtigt kalder ”vestlige” og ”demokratiske” værdier. Islamisk Stats krig er en krig mod enhver ”vantro” og en territorial kamp for et verdensomspændende kalifat. En krig som Islam har ført mod Vesten i århundreder, men som gennem masseindvandringen af muslimer til Europa, nu kan føres af femtekolonner i Europa.

Derfor giver det mening for Danskernes Parti at gøre opmærksom på at opførelsen af moskéer blot er begyndelsen på, hvad vi kan forvente os i fremtiden.

Den nye kampagne er netop blevet skudt i gang med klistermærkeopsætninger i en lang række byer, herunder Vanløse, Københavns Sydhavn og Århus.

Køb klistermærkerne via Fanen.dk

Flere penge til mest aktive lokalafdeling

Published by Redaktionen on marts 6th, 2015 - in Danskernes Parti

LøbeseddelsomdelingPå Danskernes Partis landsmøde i 2014 blev det vedtaget, at der hvert halve år skal kåres den mest aktive lokalafdeling, som præmieres med et tilskud på 1.500 kroner til det lokale partiarbejde. I februar blev den første vinder kåret og det blev Danskernes Parti København.

Efter offentliggørelsen af den første vinder er Danskernes Parti blevet kontaktet af en privatperson, som ønsker at gøde jorden for mere aktivitet i lokalafdelingerne. Vedkommende har besluttet at lægge 1.000 kroner til den halvårlige præmie, som for eftertiden derfor vil udgøre 2.500 kroner.

Tilskuddet på 2.500 kroner vil for første gang blive tildelt til august til den mest aktive lokalafdeling i perioden februar-august. Det ekstraordinære bidrag vil følge med landsorganisationens tilskud så længe bidragyderen vil yde tilskud.

Trusler mod partileder politianmeldes

Published by Redaktionen on februar 25th, 2015 - in Danskernes Parti
Identiteten på gerningsmanden er sløret af hensyn til politiets efterforskning.

Identiteten på gerningsmanden er sløret af hensyn til politiets efterforskning.

“Jeg slår ham seriøst ihjel” og “det her er ingen gang for sjov – dræber ham”. Disse beskeder er blot nogle af de trusler, som en person har rettet mod Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen. Beskederne blev sendt i begyndelsen af februar og er netop kommet til partiets kendskab, hvorfor de er blevet politianmeldt. Det er dog ikke usædvanligt, at der rettes trusler mod Danskernes Parti.

“Næste gang i er på gaden, så møder mig og mine venner op og sætter ild til jer, så tager vi vores dunke med benzin og gennemsøler jer. Så kan i brænde i helvedet!” Denne udtalelse fra en anden person fik i oktober sidste år politiet til at rejse sigtelse og ransage personens hjem. Dette skete ligeledes efter en politianmeldelse fra Danskernes Parti. Partilederen tager dog situationen roligt.

“Danskernes Parti og jeg har generelt et godt samarbejde med politiet, så jeg er rolig ved, at vi i fællesskab håndterer dette og lignende sager. Det er klart, at jeg som offentlig person er opmærksom på sådan noget her, men heldigvis er det meste tomme trusler. Man skal dog ikke være blind for, at der i dette samfund findes afstumpede personer, som kan finde på hvad som helst. Det er bare vigtigt, at man aldrig lader ekstremisterne styre, hvad man ytrer sig omkring. Særligt som politiker,” siger partileder Daniel Carlsen.

Succesfuld Facebook-kampagne

Published by Redaktionen on februar 20th, 2015 - in Danskernes Parti
Dette billede fik over 2.600 "synes godt om", blev delt af næsten 800 og nåede ud til over 100.000 danskere.

Dette billede fik over 2.600 “synes godt om”, blev delt af næsten 800 og nåede ud til over 100.000 danskere.

På 4 dage lagde Danskernes Parti 4 forskellige billeder op på vores Facebook-side med budskaber om hjemsendelser, fratagelse af statsborgerskab samt at politikere, der har sikret masseindvandring fra Mellemøsten, bærer et ansvar for islamiske terrorhandlinger i Danmark. Og kampagnen må siges at have været overordentlig succesfuld.

Næste 5.000 danskere gav de 4 billeder et “synes godt om” og de blev delt over 1.500 gange. For rigtig at forstå, hvor positivt det er, så skal man se på, hvor stor en rækkevidde billedopslagene har fået. Over 182.000 danskere har set billederne som en konsekvens af, hvor populære de var.

Vi takker de mange danskere, der har været delagtige i at gøre kampagnen til en succes. Billedet til denne artikel var det mest succesfulde målt på “synes godt om”, delinger og rækkevidde.

Danskernes Parti bakker Mogens Camre op

Published by Redaktionen on februar 18th, 2015 - in Danskernes Parti
Mogens Camre. Foto: Uriasposten

Mogens Camre. Foto: Uriasposten

I en udtalelse til magasinet Politiko siger Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Gladsaxe, Mogens Camre, at han mener, at de partier, der har stemt imod lukkede grænser, er medskyldige i weekendens terrorangreb i København. Næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen, kalder det ”vrøvl”, men i Danskernes Parti møder Camre opbakning.

”Det er sådan set ret logisk. Havde vi ikke haft muslimsk indvandring havde vi ikke haft muslimske terrorister. Så simpelt er det. De partier, der har sikret en massiv indvandring fra Mellemøsten til Danmark, bærer selvfølgelig et ansvar for, at angreb, der er hverdag i Mellemøsten, nu er kommet til Danmark,” siger partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen.

Mogens Camre siger også til Politiko, at han vil have standset 100 % for den muslimske indvandring. Dette synspunkt deler Danskernes Parti, men Daniel Carlsen tvivler på, at Camre finder opbakning til det i Dansk Folkeparti.

”Dansk Folkeparti har efterhånden mere travlt med at blive stuerene end med at føre den politik, de har fået mandat til. Vi derimod melder klart ud, at vi vil stoppe den ikke-vestlige indvandring, hjemsende kriminelle indvandrere og sidenhen påbegynde en langsigtet hjemsendelsesproces. Det er klar tale helt på linje med udtalelserne fra Mogens Camre,” siger Daniel Carlsen.

Det er ikke lang tid siden, at Mogens Camre sidst blev kritiseret af DF-toppen for at have udtalt sig kritisk om, at en minister og en tv-journalist – begge udlændinge – diskuterede udlændingepolitik på DR1. Også dengang fik Camre opbakning fra Danskernes Parti.

Læs også:
Åbent brev til Mogens Camre: Fortryd ikke – kom til os!

Hvad nu hvis han var dansk statsborger?

Published by Redaktionen on februar 15th, 2015 - in Danskernes Parti

Partileder Daniel Carlsen kommenterer på vegne af Danskernes Partis styrelse terrorangrebet i København den 14. februar 2015:

Foto: Uriasposten

Kulturhuset Krudttønden med skudhuller efter angrebet. Foto: Uriasposten

Det er tragisk og trist, at jeg blot lidt mere end en måned efter terrorangrebet i Paris, igen må til tasterne for at udtrykke min dybeste sympati og medfølelse for nye terrorofre. Denne gang ofre for et terrorangreb i Danmarks egen hovedstad. Et angreb, som desværre ikke kan chokere nogen, der blot har et nogenlunde realistisk syn på situationen her til lands.

Mens mine tanker går til de berørte af angrebet, må jeg samtidig kalde til modstand. Noget som de ansvarsfralæggende politikere på Christiansborg hverken formår eller har interesse i at gøre. For modstanden er bl.a. rettet mod dem selv. De er ansvarlige for, at Islamisk Stat, som Vesten har støttet med våben, har soldater og undersåtter i Danmark. De er ansvarlige for, at en ukontrolleret masseindvandring til Danmark fostrer terrorister. Uanset hvor terroristen er fra og hvad han kalder sin gud, så er én ting sikkert: Den politiske elite har sikret grobunden for opblomstringen af islamisk terror i Danmark og Europa. Angrebet i København er formentlig et resultat af dette. For en måned siden skrev jeg, at “alle med øjne i hovedet kan se, at det næste angreb kunne finde sted i København, Århus eller Aalborg”. Desværre fik jeg ret. Og desværre vil jeg også få ret i, at dette angreb ikke bliver det sidste. For politikerne vil ikke lære.

Christiansborgfolket vil vedblivende insistere på at fastholde det såkaldte “åbne samfund” og nægter at erkende det helt åbenlyse: Det samfund, de har skabt, er ikke modsætningen til, men forudsætningen for terror. Et multikulturelt samfund er utrygt, hvilket bevidnes af undersøgelser. Og forståeligt nok. For den slags angreb, vi til tider oplever i Europa er dagligdag i Mellemøsten, hvor vi importerer nye statsborgere fra. Men et rødbedefarvet pas gør ingen til dansker, og de mennesker, der er i samfundet vil naturligt nok udforme det. Kommer der nye mennesker til Danmark får vi et nyt land. Og i dette tilfælde er nyt ikke godt. Prøv at tænk, hvis den dræbte arabiske gerningsmand var dansk statsborger. Hvad nu hvis han var “velintegreret”, som mange muslimske terrorister i Europa har været det? Hvad hvis han var født og opvokset i Danmark og har gået i dansk skole?

Jeg kender De Radikales svar på dette: Så var han dansker. Så havde han lært det i Danmark, som den altid verdensfjerne Zenia Stampe ville udtrykke det. Men det væsentlige for mig er, at han uanset pas, fødested og skolegang ikke er dansker, hvis han er araber. Simpelthen fordi en araber ikke kan blive dansker. Så simpelt er det.

Jeg gentager mig selv fra sidste måned og håber, at du vil overveje, hvordan du kan være med til at gøre en forskel:

Vi skal fjerne truslen mod Europa fra europæernes jord. Vi skal have sendt terrortruslerne ud af vort land og ud fra vort kontinent. Og terrortruslerne kan ikke screenes ud fra de mange øvrige ikke-vestlige, der heller ikke hører til her. Vi skal stoppe med at lade os bedrage af skurkene fra pressen, det politiske etablissement og ”det internationale samfund”, som intet godt vil os. Vi har et alternativ. Og det må vi gribe. Inden du bliver det næste offer.

På vegne af Danskernes Partis styrelse
Daniel Carlsen

Meld dig ind i Danskernes Parti, klik her.

Ny national internetbutik

Published by Redaktionen on februar 12th, 2015 - in Diverse

Fanen logoFornylig gik den nationale, men organisatorisk uafhængige internetbutik, Fanen.dk i luften. Netbutikken tager imod Dankort samt internationale betalingskort og vil med tiden udvide produktsortimentet i både bredde og dybde.

Danskernes Parti er ejer af butikken, men den er organisatorisk uafhængig og butikken vil som udgangspunkt sælge produkter for alle nationale foreninger, som derved kan få adgang til en fuldt funktionsdygtig internetbutik uden selv at skulle have varer på lager, afsende disse m.v.

Besøg netbutikken:
Fanen.dk

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX