Partistyrelsens årsmøde 2015

Published by Redaktionen on april 12th, 2015 - in Danskernes Parti
Den ny partistyrelse. Fra højre: Morten Berg, Peter Neerup Buhl, Rune Lauritzen, Daniel Carlsen.

Den ny partistyrelse. Fra højre: Morten Berg, Peter Neerup Buhl, Rune Lauritzen, Daniel Carlsen.

Lørdag den 11. april holdt Danskernes Partis styrelse årsmøde og havde til lejligheden inviteret lokalafdelingsledere og andre nøglepersoner i partiet, som skulle konsultere styrelsen på mødet. En stram tidsplan blev nøje fulgt og mødet varede i alt 8 timer.

Peter Neerup Buhl optaget i styrelsen
Cand.mag. og forfatter Peter Neerup Buhl (f. 1968) blev valgt ind i partistyrelsen. Peter er partimedlem siden 2012 og har tidligere været styrelsesmedlem i Den Danske Forening. Det har været en stor gevinst for partiet at have Peter som medlem og det vil med garanti også komme partiet til fordel, at han nu tager del i styrelsesarbejdet. Peter er en rolig, velovervejet og afbalanceret mand, der har en uovertruffen nationalfølelse, som han formår at forsvare på en pragmatisk måde. Desuden er han en arbejdshest, som laver et vigtigt stykke arbejde for partiet og som debattør er blevet kendt for sit store og kvalitative forfatterskab. Det er derfor naturligt, at Peter Neerup Buhl nu bliver en del af styrelsen i rollen som partistrateg.

I næste nummer af Identitet kan du læse et længere interview med den nye partistrateg, som også blev interviewet i forbindelse med sin indmeldelse i partiet i 2012. Interviewet fra 2012 kan læses her.

Årsrapport
Partilederens årsrapport blev indledningsvist fremlagt kortfattet og med fokus på de væsentligste organisatoriske forhold, herunder økonomi, medlemsvækst og lokalafdelingernes status. Der blev rapporteret om en medlemsvækst på 20 % i 2014, mens der forventes en større medlemsvækst i 2015, da der allerede har været en god medlemstilgang i årets første kvartal.

Fremtidsplaner
På mødet blev der drøftet forskellige aktivitetsplaner for resten af 2015. I den forbindelse blev der uddelegeret diverse arbejdsopgaver, bl.a. blev der for første gang udnævnt en ansvarlig for Danskernes Parti julehjælpsprojekt, Julehjælp til danskere. Valget faldt på social- og sundhedsassistent Christina Palmer, der har været partimedlem siden 2012 og som var kandidat til kommunal- og regionalvalget i 2013. Christina arbejdede meget koncentreret med julehjælpen i 2014 og tog i den forbindelse et stort ansvar. Derfor er der al mulig grund til at forvente, at Christina vil blive en gevinst for julehjælpsprojektet.

Desuden blev der på mødet arbejdet med Danskernes Partis første sagpolitiske arbejdsprogram, som vil blive præsenteret i løbet af i år.

Der kan, som det også fremgår af ovenstående, meldes tilbage om et udbytterigt og velstruktureret møde, der blev holdt privat i gode rammer. Der er store forventninger til 2015 og interessante planer er allerede blevet lagt og kan snart afsløres.

Daniel Carlsen
Partileder

Politi: Bombetrussel mod DP var falsk alarm

Published by Redaktionen on april 9th, 2015 - in Danskernes Parti, Venstreekstremisme
Aarhus Hovedbibliotek.

Aarhus Hovedbibliotek.

Onsdag den 11. marts havde Danskernes Partis midtjyske afdeling planlagt et informationsmøde for nye medlemmer. Mødet blev dog aflyst i sidste øjeblik, da Aarhus Hovedbibliotek, hvor mødet skulle holdes, valgte at lukke sine lokaler efter fundet af en mistænkelig kuffert, som blev mistænkt for at indeholde en bombe. Politiet blev kaldt til stedet og afblæste bombealarmen efter “Rullemarie” havde undersøgt kufferten. Hvem der står bag er endnu uklart.

“Vi har oplevet mange forskellige former for mødeterror fra venstrefløjen, så det kan slet ikke udelukkes, at de også vil anvende denne slags sabotage,” siger partileder Daniel Carlsen. Politiet mener dog umiddelbart, at kufferten var tilfældig aflagt og at efterforskningen indtil videre ikke har peget i retning af, at der var tale om en bevidst sabotage mod mødet.

“Jeg har været i kontakt med politiet et par gange efter det aflyste møde, men jeg kan naturligvis ikke fortælle, hvad politiet har givet mig af informationer. Jeg kan dog bekræfte, at de ikke mener, at der er tale om bevidst sabotage af vort møde. Og ud fra deres oplysninger virker det meget plausibelt. Vi vil dog fremadrettet være opmærksomme på at sådan noget kan forekomme og vi vil fortsætte vort samarbejde med politiet for at forhindre, at det vil få indflydelse på afholdelsen af diverse arrangementer,” siger Daniel Carlsen.

Danskernes Parti bifalder begrænset aktindsigt i stillerlister

Morten Berg, kandidat for DP i 2013, fik trusselsbrev før valget og frygtede at stillerne fik det samme.

Morten Berg, kandidat for DP i 2013, fik trusselsbrev før valget og frygtede at stillerne fik det samme.

Samtlige 175 danske folketingsmandater står til at vedtage et lovforslag, der skal beskytte mod, at der gives aktindsigt i information om privatpersoner, der har været stillere for politiske partier i forbindelse med valg i Danmark. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en evaluering, hvor det omtales, at der blev givet aktindsigt i Danskernes Partis stillerlister ved kommunalvalget i 2013 til venstreorienterede Redox, som kort forinden havde fået centrale medlemmer dømt for vold, hærværk og hæleri med hackede oplysninger.

“Vi er meget tilfredse med, at Folketinget har taget vores bekymringer alvorligt. Særligt må jeg rose Enhedslisten for i dette tilfælde at ville beskytte Danskernes Parti og vores støttere og stillere mod forfølgelse fra venstreekstremister,” udtaler partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, der allerede i 2013 krævede begrænset aktindsigt i stillerlisterne efter det kom frem, at Redox havde fået aktindsigt i Danskernes Partis stillerlister.

“Alene risikoen for, at en kriminel organisation som Redox kan misbruge folks data eller chikanere stillere burde være nok til, at stillernes data ikke skal være offentligt tilgængelige for enhver,” sagde Daniel Carlsen dengang.

Det skal påpeges, at Danskernes Parti i dette indlæg kun tager stilling til begrænsningen af aktindsigt i stillerlister og dermed ikke til lovforslagets øvrige indhold.

 

Kommer du til Danmark, sender vi dig hjem

Published by Redaktionen on marts 27th, 2015 - in Danskernes Parti, Multikultur
Det danske folk fortjener en fremtid.

Det danske folk fortjener en fremtid.

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

Lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, står bag en statistisk fremskrivning af befolkningsudskiftningen i Danmark, der blev offentliggjort i 2005. Denne prognose slår fast, at danskerne vil blive en minoritet i Danmark inden udgangen af dette århundrede. Fremskrivningen er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, hvis definitioner af indvandrere og efterkommere udelader en del ikke-danskere, herunder personer med fremmed herkomst, hvis forældre (mindst den ene) har skiftet til dansk statsborgerskab. Alene mellem 2001 og 2011, hvor Danmark havde en borgerlig regering, der førte en såkaldt “stram” udlændingepolitik, fik over 83.000 ikke-vestlige tildelt dansk statsborgerskab. At befolkningsudskiftningen kan gå hurtigere er derfor sandsynligt, men sikkert er det i hvert fald, at den vil finde sted – med mindre der ændres politisk kurs her i landet.

Officielt er der allerede over 400.000 ikke-vestlige personer i Danmark – fraregnet folk som dem, der er nævnt ovenfor. Alene derfor er befolkningsudskiftningen på nuværende tidspunkt allerede godt på vej i Danmark, hvor danskerne ikke har en tilstrækkelig fødselsrate til at reproducere sig selv. Et indvandringsstop er derfor naturligvis påkrævet, men vil i sig selv ikke være nok til at rette op på den katastrofekurs, som hidtil har været understøttet af samtlige politiske partier, der har haft indflydelse i Danmark i de senere år, herunder også de borgerlige af slagsen.

Derfor er det nødvendigt at iværksætte et hjemsendelsesprogram for ikke-vestlige her i landet kombineret med et indvandringsstop, hvis Danmark i fremtiden skal være danskernes land. Og Danmark er danskernes land. Det mener vi i hvert fald i Danskernes Parti. Tilsyneladende er der dog ingen andre politiske partier, der mener det samme og derfor er parate til at bakke op om den helt nødvendige politiske dagsorden, som kortfattet er blevet redegjort for her. Derfor vil vi være en ny politisk kraft i dansk politik. For Danmark og danskernes skyld. For Danmark fortjener en fremtid på lige fod med ethvert andet folkeslag. Kravet om et dansk Danmark er ikke snæversynet – det er en anerkendelse af ethvert folks ret til eksistens og selvbestemmelse. Derfor er kravet om, at også danskerne skal have en fremtid kun rimeligt. Ikke sandt?

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Kommer du til Danmark, ser fremtiden sort ud

Published by Redaktionen on marts 26th, 2015 - in Danskernes Parti, Multikultur
Vil du satse på multikulturen?

Vil du satse på multikulturen?

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

I 2013 viste en undersøgelse fra PEW Research Center, at det store flertal af muslimer i mange lande ønsker sharia-love. Samme år viste en undersøgelse af sociologiprofessor Ruud Koopman, at flertallet af muslimer i Europa også mener, at Koranens regler og påbud er vigtigere end de sekulære love i de værtslande, der huser muslimerne.

Med den muslimske befolkningsekspansion behøves man ikke at være meget klarsynet førend man indser, at Sharia vil blive lov i Europa, hvis den demografiske udvikling ikke vendes. Det er dog ikke kun dystre fremtidsudsigter, som den liberale udlændingepolitik bidrager med. Allerede nu oplever vi parallelsamfund, kriminalitet og vi har sågar undersåtter af og soldater for Islamisk Stat iblandt os. Islamisk aggression, som Europa har oplevet det tidligere i historien, behøves ikke længere at komme udefra…

Terrorangrebet i København er blot et eksempel på, hvad fremtiden vil byde. Den slags angreb er hverdagsbegivenheder i Mellemøsten. Det kan også blive mere hverdag i Danmark og Europa, hvis der ikke gøres noget.

Vil man stoppe dette springfarlige politiske projekt, som går under flatterende betegnelser som “mangfoldighed” og “integration”, så er det nødvendigt med et indvandringsstop og et omfangsrigt hjemsendelsesprogram. Mindre kan ikke gøre det, da udviklingen allerede er så fremskreden, som tilfældet er. Derfor går Danskernes Parti ind for indvandringsstop og hjemsendelser – som det eneste parti i Danmark i øvrigt. Går du ind for det samme? Eller vil du hellere satse på, at det hele nok skal gå?

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Kommer du til Danmark, mister en dansker sit job

Published by Redaktionen on marts 25th, 2015 - in Arbejdsmarked, Danskernes Parti
Suverænitet fremfor EU.

Suverænitet fremfor EU.

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

90.875. Så mange østarbejdere var der i Danmark i 2014. At det kan lade sig gøre skyldes Danmarks medlemskab af EU, som fordrer arbejdskraftens fri bevægelighed.

Den 1. maj 2009 ophørte Østaftalen, der var en overgangsaftale vedtaget af Folketinget i 2004 efter EU havde optaget en række østeuropæiske lande som medlemmer. Aftalen skulle forhindre billig østeuropæisk arbejdskraft i at vælte ind over grænsen ved at kræve, at østarbejdere skulle være dækket af en dansk overenskomst – uanset om deres arbejdsgiver havde tegnet overenskomst eller ej. Dette var med til at sikre, at der ikke var en økonomisk fordel i at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. I 2008 – altså året før Østaftalens ophør – var der 22.307 østarbejdere i Danmark. Antallet er altså mere end firdoblet siden da.

Dårlige lønninger i Danmark er efter østeuropæiske standarder endog meget gode. Derfor kan danske arbejdsgivere og østeuropæiske arbejdstagere få en gensidig gevinst ud af et ansættelsesforhold, som i en dansk optik indeholder en lav løn. Problemet er, at danskernes løn- og arbejdsvilkår presses af denne udefrakommende unfair konkurrence. Og det vil i sidste ende koste Danmark dyrt, at vi lader udenlandsk arbejdskraft tage arbejde fra danskerne.

Danskernes Parti mener, at Danmark skal forlade EU, hvor overnational lovgivning gør det umuligt at føre en selvstændig politik. Vi ønsker dog et tæt samarbejde i et fremtidigt fædrelandenes Europa af frie og suveræne nationalstater. I et sådant samarbejde skal vi kunne beskytte vort arbejdsmarked og erhvervsliv. Det vil være i Danmark og danskernes interesse – og derfor er det vores politik! Er det også din politik?

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Kommer du til Danmark, ryger velfærden

Published by Redaktionen on marts 24th, 2015 - in Danskernes Parti, Samfund
Danskernes Parti ser anderledes på indvandringen end Socialdemokraterne.

Danskernes Parti ser anderledes på indvandringen end Socialdemokraterne.

I disse dage fører Danskernes Parti en mod-kampagne i kølvandet på Socialdemokraternes nye kampagne “Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Dette er en del af Danskernes Partis kampagne:

I 2005 udkom en rapport, som Velfærdskommissionen havde udarbejdet for Finansministeriet. Rapporten viste, at indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit modtager 2,6 millioner kr. mere over et livsforløb, end de betaler til den offentlige sektor. Det er dog ikke meget opmærksomhed denne rapport har fået efterfølgende – måske pga. dens resultat, der ikke er til gavn for hjemsendelsesmodstanderne, som residerer i alle andre politiske partier end Danskernes Parti.

Accepterer man fortsat masseindvandring – eller status quo som et indvandringsstop uden hjemsendelser reelt vil medføre – accepterer man en svimlende udgiftspost på de danske finanser. En udgift som nødvendigvis må betyde, at danskerne skal betale enten gennem skatten eller ved forringet velfærd.

Sådan er multikulturen! Man kan vælge at acceptere den eller man kan vælge at melde sig ind i Danskernes Parti.

Bliv medlem af Danskernes Parti!

Ny kampagne mod Islam

Published by Redaktionen on marts 12th, 2015 - in Danskernes Parti
Klistermærkerne er opsat flere steder i Danmark.

Klistermærkerne er opsat flere steder i Danmark.

Tirsdag den 10. marts igangsatte Danskernes Parti en ny klistermærkekampagne under overskriften “Det begynder med moskéer – og ender i sharia”. En kampagne, der skal gøre opmærksom på nogle af følgevirkningerne ved masseindvandringen.

Danskernes Parti betegner den største trussel ved indvandringen som den faretruende befolkningsudskiftning, der, uanset de fremmedes religion, vil betyde det danske folks endeligt. Dette vender vi os mod og kræver, at danskernes odelsret til Danmark lovfæstes og håndhæves gennem et indvandringsstop og påbegyndelse af hjemsendelser.

Når Danskernes Parti nu lancerer en kampagne mod Islam, moskéer m.v. skyldes det altså ikke en kursændring. Det handler derimod om at sætte fokus på en konkret følgevirkning ved indvandringen, som er importen af islamister, herunder undersåtter og soldater af Islamisk Stat, der har indledt en krig mod europæerne. I modsætning til, hvad ”det internationale samfund” skriver er Islamisk Stats krig ikke blot en krig mod de liberale og kulturmarxistiske principper, der er grundsten i det som man fejlagtigt kalder ”vestlige” og ”demokratiske” værdier. Islamisk Stats krig er en krig mod enhver ”vantro” og en territorial kamp for et verdensomspændende kalifat. En krig som Islam har ført mod Vesten i århundreder, men som gennem masseindvandringen af muslimer til Europa, nu kan føres af femtekolonner i Europa.

Derfor giver det mening for Danskernes Parti at gøre opmærksom på at opførelsen af moskéer blot er begyndelsen på, hvad vi kan forvente os i fremtiden.

Den nye kampagne er netop blevet skudt i gang med klistermærkeopsætninger i en lang række byer, herunder Vanløse, Københavns Sydhavn og Århus.

Køb klistermærkerne via Fanen.dk

Flere penge til mest aktive lokalafdeling

Published by Redaktionen on marts 6th, 2015 - in Danskernes Parti

LøbeseddelsomdelingPå Danskernes Partis landsmøde i 2014 blev det vedtaget, at der hvert halve år skal kåres den mest aktive lokalafdeling, som præmieres med et tilskud på 1.500 kroner til det lokale partiarbejde. I februar blev den første vinder kåret og det blev Danskernes Parti København.

Efter offentliggørelsen af den første vinder er Danskernes Parti blevet kontaktet af en privatperson, som ønsker at gøde jorden for mere aktivitet i lokalafdelingerne. Vedkommende har besluttet at lægge 1.000 kroner til den halvårlige præmie, som for eftertiden derfor vil udgøre 2.500 kroner.

Tilskuddet på 2.500 kroner vil for første gang blive tildelt til august til den mest aktive lokalafdeling i perioden februar-august. Det ekstraordinære bidrag vil følge med landsorganisationens tilskud så længe bidragyderen vil yde tilskud.

Trusler mod partileder politianmeldes

Published by Redaktionen on februar 25th, 2015 - in Danskernes Parti
Identiteten på gerningsmanden er sløret af hensyn til politiets efterforskning.

Identiteten på gerningsmanden er sløret af hensyn til politiets efterforskning.

“Jeg slår ham seriøst ihjel” og “det her er ingen gang for sjov – dræber ham”. Disse beskeder er blot nogle af de trusler, som en person har rettet mod Danskernes Partis formand, Daniel Carlsen. Beskederne blev sendt i begyndelsen af februar og er netop kommet til partiets kendskab, hvorfor de er blevet politianmeldt. Det er dog ikke usædvanligt, at der rettes trusler mod Danskernes Parti.

“Næste gang i er på gaden, så møder mig og mine venner op og sætter ild til jer, så tager vi vores dunke med benzin og gennemsøler jer. Så kan i brænde i helvedet!” Denne udtalelse fra en anden person fik i oktober sidste år politiet til at rejse sigtelse og ransage personens hjem. Dette skete ligeledes efter en politianmeldelse fra Danskernes Parti. Partilederen tager dog situationen roligt.

“Danskernes Parti og jeg har generelt et godt samarbejde med politiet, så jeg er rolig ved, at vi i fællesskab håndterer dette og lignende sager. Det er klart, at jeg som offentlig person er opmærksom på sådan noget her, men heldigvis er det meste tomme trusler. Man skal dog ikke være blind for, at der i dette samfund findes afstumpede personer, som kan finde på hvad som helst. Det er bare vigtigt, at man aldrig lader ekstremisterne styre, hvad man ytrer sig omkring. Særligt som politiker,” siger partileder Daniel Carlsen.

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX