Folkemødet er et demokratisk forum

Published by Redaktionen on maj 22nd, 2015 - in Læserbreve

Følgende læserbrev af partileder Daniel Carlsen er i dag blevet optaget i Jydske Vestkysten i en lettere forkortet udgave. Læs hele læserbrevet her:

Daniel Carlsen, partileder.

Daniel Carlsen, partileder.

Kaj Kongsted kræver den 19/5 i et læserbrev her i avisen kræver, at betingelsen for deltagelse i Folkemødet skal være, at man er dansk statsborger. Dette bl.a. fordi, at vi i Danskernes Parti har inviteret en række udenlandske politikere til at deltage i en paneldebat om Europas fremtid. Jeg mistænker dog Kaj for kun at fremsætte dette krav fordi det netop er nationalister, der har inviteret udenlandske gæster.

Til hvert folkemøde har der været udenlandske gæster – uden problemer. Det bliver først et problem i det øjeblik, at der kommer, hvad Kaj selv kalder ”mangfoldige budskaber”. Men Kaj – og alle andre, der viser tegn på demokratiforskrækkelse ved synet af nye politiske kræfter – bør indstille sig på, at nationalismen i Danmark er kommet for at blive. 13 % af danskerne ønsker ifølge en nylig undersøgelse et parti med en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti – og et sådant parti er netop Danskernes Parti.

Vi har inviteret udenlandske gæster for at diskutere Europas fremtid, herunder hvordan vi skal sikre, at vi i Danmark kan have suverænitet til at træffe beslutninger selv uden indblanding fra overnationale institutioner. Det vedrører i dén grad dansk politik, ligesom det er vigtigt at påpege de forfølgelser, som der sker af nationalister i Europa. Det er noget pressen forsøger at tie ihjel – og derfor må vi råbe op. For de næste der bliver forfulgt i Europa kunne jo være de mindst 13 % af danskerne, som ønsker en dansk fremtid.

Dette er relevant at tage frem på Folkemødet som alle dage har været et demokratisk forum. Demokratiforskrækkelse blandt visse individer bør ikke få Folkemødet til at vakle. Og det har de da heller ikke gjort, da Danskernes Partis arrangement som bekendt er blevet godkendt.

Skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketinget:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Trykkefrihedsselskabets misforståelser

Published by Redaktionen on maj 21st, 2015 - in Danskernes Parti, Folkemødet 2015, Læserbreve

Partistrateg i Danskernes Parti, Peter Neerup Buhl, har for at udrede Trykkefrihedsselskabets misforståelser skrevet følgende læserbrev til Jyllands-Posten, som ikke er blevet optaget:

Peter Neerup Buhl, partistrateg.

Peter Neerup Buhl, partistrateg.

Siden årtusindskiftet er der sket en ændring af den så at sige toneangivende indvandringsmodstand til at blive blot anti-islam eller “anti-islamisme”. I overensstemmelse hermed er fx Dansk Folkeparti  gået fra principielt forsvar af Danmark som hjem for det oprindelige danske folk til reelt at definere det danske i modsætning til islamismen, hvilket jo trods alt ophæver Danmark i forhold til det meste af verden. Udviklingen kan illustreres med Søren Espersen, der sidste efterår skosede Mogens Camre for at lange ud efter etnisk fremmed tilstedeværelse i stedet for blot islamister. Mens Espersen selv (i Den Danske Forenings blad ”Danskeren”) i 1994 skrev, at tilstrømningen af fremmede vil ”betyde den endelige ophævelse af det danske folk – såfremt altså udviklingen ikke omgående bremses. Den Europæiske Union ser en afgjort fordel i, at det etnisk-ensartede danske folk udvandes”, osv.

Nu er det derimod udelukkende det “farverige”, multietniske  demokrati, der forsvares af DF, og Trykkefrihedsselskabet står for samme retning, der kun kender “vestlige værdier”, ikke historiske folk. Således har selskabet i forbindelse med Danskernes Partis (DPs) mødeplan for Folkemødet påstået, at DP står for en “renlivet genetisk racisme” og modarbejder ytringsfriheden og Grundloven. På grund af nazismen stemples altså nu forsvar for det indfødte danske folk som “racisme” af dem, der givetvis ved bedre. I det meste af vor historie har begreber såsom “odelsret” og “frænder” jo været fundamentet i dansk ret,  men de, der hævder at gå i spidsen for danske interesser i dag, har altså reelt overtaget venstrefløjens rendestensbegreber og “fascisme”-anklager og skal absolut hægte et konkret forsvar af det historiske danske folk op på irrelevante moderne ideologer og biologi. Skønt en praksis, der har en blot overfladisk lighed med disse retninger, havde været normen fra historiens begyndelse og indtil midten af 1900-tallet. DP forsvarer desuden i modsætning til Trykkefrihedsselskabet også ytringsfriheden for vore antipoder, og vi finder det meningsløst at føre politik uden et samtykke fra folket, der i øvrigt er demokratiets forudsætning. Vi påberåber os ikke ideologi eller videnskab som grundlag for et forsvar for de etniske danskere. Det er i høj grad et etisk valg ikke at ville gøre Danmark til et blot beboet område med et reelt kosmopolitisk “demokrati”.

Skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketinget [digitalt]:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Dementi: Lars Aslan lyver om Gyldent Daggry og Danskernes Parti

Published by Redaktionen on maj 20th, 2015 - in Folkemødet 2015

De seneste dages presseomtale af Danskernes Partis deltagelse på Folkemødet har været omgærdet af en lang række fantasifulde og fejlagtige påstande. Nogle af disse imødegår vi her. Vi har også indsendt en række læserbreve til aviser, der har haft en lemfældig omgang med det journalistiske håndværk. De der ikke optages vil blive offentliggjort her på siden. Nedenfor følger vort dementi, som vi har krævet offentliggjort på TV2 News’ hjemmeside:

Vi i Danskernes Parti har rettet henvendelse til TV2 News, som lørdag den 16. maj gav socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen lov til uimodsagt at fremsætte faktuelt forkerte oplysninger om Gyldent Daggry. Det er nu flere dage siden og vi har endnu ikke hørt fra dem. Derfor kræver vi dette dementi bragt. Lars Aslan siger i interviewet bl.a. følgende:

– 69 parlamentsmedlemmer fra Gyldent Daggry sidder fængslet

– Gyldent Daggry myrder sine politiske modstandere

Begge dele er faktuelt forkert.

Gyldent Daggry har kun 17 parlamentsmedlemmer og det er ikke dem alle, der har siddet fængslet – flere er desuden blevet løsladt nu, herunder partilederen fordi han havde siddet varetægtsfængslet i halvandet år, hvilket er grænsen for, hvor lang tid man må sidde varetægtsfængslet i Grækenland. Fængslingerne af Gyldent Daggrys folkevalgte politikere skete endvidere inden, at deres immunitet var blevet ophævet. Desuden var fængslingerne blevet beordret af den tidligere præsident Samaras, hvis kabinetssekretær har erkendt, at det skyldtes en frygt for at tabe vælgertilslutning. Noget der er blevet dokumenteret af video- og lydoptagelser. Derimod er der 69 medlemmer af Gyldent Daggry, der er rejst tiltale mod i sagen, hvis anklagepunkter først for nylig blev præsenteret – endnu en uhyrlighed i denne sag med tanke på, at f.eks. partilederen næsten sad fængslet i halvandet år inden anklagepunkterne blev præsenteret. Tror man på almindelige retsstatslige principper må man da også erkende, at Gyldent Daggry og dets medlemmer naturligvis er uskyldige indtil andet er bevist – og andet er ikke bevist.

Hvad angår påstanden om, at Gyldent Daggry ”myrder politiske modstandere”, så bunder denne i, at den formodede gerningsmand til mordet på en ”antifascistisk” rapper måske har haft kontakt til Gyldent Daggry. Partiet har dog selv afvist dette og har på det kraftigste taget afstand til drabet. Men selv hvis den formodede gerningsmand skulle have sympatiseret med Gyldent Daggry – eller sågar været medlem – så kan det vel ikke dømme en hel organisation? Det svarer til, at man fængslede Helle Thorning-Schmidt – og måske også Lars Aslan, når man nu var i gang – hvis det viste sig, at Peter Lundin var socialdemokrat. Dette giver naturligvis ingen mening og vil under alle omstændigheder være stærkt antidemokratisk.

Ovenstående er blot et udpluk af de løgne, som Lars Aslan Rasmussen har fået lov at fremsætte i pressen. I dag hævdede han også i P1 Debat, at Danskernes Parti vil ”myrde minoriteter” og andre uhyrligheder. Han sagde også, at det var Danskernes Partis politik, at man ”skal have 3 bedsteforældre for at kunne kalde sig dansk”, hvilket også er forkert. Det er Danskernes Partis politik, at man skal have mindst én etnisk europæisk forælder, hvis man skal kunne blive dansk statsborger.

I Danskernes Parti mener vi, at Lars Aslan skal have lov til at mene hvad han vil. På trods af, at han har ekstremistiske synspunkter, der vil føre til, at det danske folk bliver en minoritet i sit eget land, vil vi beskytte hans ytringsfrihed – og vi mener også, at han skal have lov til at deltage i Folkemødet selvom han ikke ønsker, at hans egne politiske modstandere må være der. Vi mener dog, at det påhviler pressen at afsløre, når en danskfjendtlig politiker systematisk fremsætter løgne om hans danskvenlige politiske modstandere. Den opgave har pressen svigtet – værst på TV2 News, hvor fraværet af kritisk tilgang til Lars Aslans fantasifulde påstande var total.

Støtter du demokratiet? Så skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketinget:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Læs også:
Politiken vil udelukke kirtikere fra den demokratiske debat

Trykkefrihedsselskabet er dobbeltmoralske

Published by Redaktionen on maj 15th, 2015 - in Folkemødet 2015
Banneret på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside hænger dårligt sammen med dets afstandtagen til Danskernes Parti og Gyldent Daggry.

Banneret på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside hænger dårligt sammen med dets afstandtagen til Danskernes Parti og Gyldent Daggry.

Efter gårsdagens massive medieomtale af Danskernes Partis invitation af nationalistiske samarbejdspartnere fra Europa, har Trykkefrihedsselskabet reageret med påstande om, at det er Danskernes Parti og deres partnere, som vil modarbejde ytringsfriheden. Dette får nu Danskernes Parti til at betvivle Trykkefrihedsselskabets demokratiske sindelag og kalde dem for ”dobbeltmoralske”. Som modsvar inviterer Danskernes Parti til debat i håbet om at afklare misforståelser.

”Gyldent Daggry har oplevet mord og politisk forfølgelse alene på grund af deres holdninger. En forening, der hævder at yde støtte til dem, der trues på livet for at ytre sig offentligt, burde naturligvis også støtte Gyldent Daggry, samtidig med at den står fast på eventuel saglig uenighed,” udtaler partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen. Danskernes Parti har derfor sendt Katrine Winkel Holm, formand for Trykkefrihedsselskabet, en invitation til debat på Folkemødet. En lignende invitation er blevet sendt til Antifascistisk Aktion, der har opfordret til boykot og moddemonstrationer.

”Udover at være kompromisløse forsvarere af et dansk Danmark er vi også de åbenbart mest konsekvente forsvarere af ytringsfriheden, som netop ikke kun bør gælde ligesindede. Derfor har vi inviteret både Trykkefrihedsselskabet og Antifascistisk Aktion til debat,” fortæller partileder Daniel Carlsen.

I en pressemeddelelse skriver Antifascistisk Aktion, at de mener der bør laves et nyt Folkemøde, hvor ”også andre end dem, der passer ind i et fascistisk verdensbillede, kan være med”. Danskernes Parti er enige i, at alle skal kunne være med i Folkemødet.

”Vi mener, at det skal være muligt at diskutere alt på Folkemødet og derfor undrer det mig, at Antifascistisk Aktion vil udelukke os, hvis de mener det samme. Vores naturlige reaktion er at invitere dem til debat, da vi tror på, at dialog og debat er helt essentielt i et demokrati,” siger partileder Daniel Carlsen.

Går du ind for ytringsfrihed og demokrati? Så støt Danskernes Partis demokratiske ret til at stille op til Folketingsvalg:

https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Skriv under på en vælgererklæring – digitalt!

Published by Redaktionen on maj 11th, 2015 - in Danskernes Parti

Danskernes Parti har oprettet en hjemmeside, hvor det er muligt at underskrive og uploade sin godkendte vælgererklæring online. Det hele foregår digitalt og printfrit på en krypteret forbindelse, så dine data er sikret. I princippet behøver man ikke andet end en smartphone.

Se den nye hjemmeside og skriv under online allerede i dag:

https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Danskernes Parti deltager på Folkemødet

Published by Redaktionen on maj 11th, 2015 - in Danskernes Parti, Folkemødet 2015
DP's deltagelse på Folkemødet blev først offentliggjort i Identitet.

DP’s deltagelse på Folkemødet blev først offentliggjort i Identitet.

Politikernes festival, Folkemødet på Bornholm, får i år besøg af det nationalistiske Danskernes Parti. I forbindelse med årets folkemøde vil Danskernes Parti arrangere 3 møder, der alle afholdes lørdag den 13. juni ved Kæmpestrandens mødetelt. Det har Danskernes Parti offentliggjort i den seneste udgave af partiets medlemsblad, Identitet.

”Vi vil blandt andet bruge Folkemødet til at præsentere vores første sagpolitiske arbejdsprogram, der i detaljer fastlægger vores politik vedrørende indvandring og hjemsendelser,” siger partileder Daniel Carlsen.

Danskernes Parti er klar over, at de stikker ud fra de øvrige deltagere, men det bekymrer ikke partiet.

”Det politiske liv er efterhånden blevet meget indspist og selv de argeste modstandere går arm i arm. Vi er klar over, at vi sandsynligvis vil blive mødt helt anderledes. Men det beviser blot, at vi er et ægte oppositionsparti. Når sandt skal siges higer vi slet ikke efter de andres accept og vi har ingen ambition om at blive stuerene,” siger Daniel Carlsen og afslutter:

”Vi vil bringe det politisk ukorrekte til Folkemødet. Alt har jo en første gang og vi tror på, at Folkemødet og Danmark vil have godt af, at demokratiet prøves af i praksis,” siger partilederen.

Danskernes Parti er for nylig begyndt at samle vælgererklæringer ind, så partiet kan blive opstillingsberettiget til Folketingsvalg. Siden i går har det desuden været muligt at afgive sin vælgererklæring digitalt til Danskernes Parti.

Udfyld en vælgererklæring digitalt

Nyt medlemsblad er sendt ud

Published by Redaktionen on maj 6th, 2015 - in Danskernes Parti
Seneste nummer af Danskernes Partis medlemsblad.

Seneste nummer af Danskernes Partis medlemsblad.

Årets første udgave af Danskernes Partis medlemsblad, Identitet, er nu på gaden. Denne gang er der et større tema om nødvendigheden af, at Danskernes Parti kommer i Folketinget. Dette er diskuteret i artiklerne “National samling – en nødvendighed” og “Dansk Folkeparti – fra nationalt håb til fælt svigt”, som er skrevet af henholdsvis Børge Bang og partistrateg Peter Neerup Buhl. Opsummerende om temaet skriver partileder Daniel Carlsen i artiklen “Uden os, ingen fremtid”, at “hvis det ikke er oprigtige indvandrermodstandere, der kommer ind denne gang, så skal vi måske vente endnu 20 år før der åbner sig et nyt hul”.

Udover Folketingstemaet indeholder Identitet denne gang bl.a. et længere interview med Danskernes Partis nye partistrateg Peter Neerup Buhl samt en artikel om det paneuropæiske parti “Alliance for Peace and Freedom”. For hvad er formålet egentlig med, at nationalister arbejder sammen i et paneuropæisk netværk?

Vil du gerne modtage Identitet? Bliv medlem af Danskernes Parti!

Vil du gerne støtte Danskernes Parti i at komme i Folketinget? ➤ Se vejledning til udfyldelse af vælgererklæring

Er du medlem, men har du ikke modtaget Identitet? Vent et par dage og hvis du stadig ikke har modtaget det, så skriv en mail til [email protected]

Vælgererklæringer tæller med i aktivistkonkurrencen

Published by Redaktionen on april 30th, 2015 - in Danskernes Parti
Tag en mappe under armen og et bundt vælgererklæringer med ud og stem dørklokker!

Tag en mappe under armen og et bundt vælgererklæringer med ud og stem dørklokker!

På landsmødet i oktober 2014 blev det vedtaget, at den mest aktive lokalafdeling kåres hvert halve år og belønnes med 1.500 kroner. I marts blev beløbet sat op til 2.500 kroner. Da Danskernes Parti er begyndt at samle vælgererklæringer ind er det blevet besluttet, at indsamlede vælgererklæringer nu også giver point i aktivistkonkurrencen.

Partisekretær Rune Lauritzen meddeler, at det er blevet besluttet, at for hver vælgererklæring, som lokalafdelingen har samlet ind og sendt til den pågældende underskrivers kommune giver 100 point. Det svarer til uddeling af 100 løbesedler rent pointmæssigt. For overblikkets skyld leveres her en fuld oversigt over, hvad der giver point i aktivistkonkurrencen:

  • 0,5 point pr. opsat klistermærke
  • 1 point pr. husstandsomdelt løbeseddel
  • 5 point pr. opsat plakat
  • 100 point pr. indsamlet og indsendt vælgererklæring
  • 100 point pr. banneraktion
  • 500 point pr. gadeaktion

God fornøjelse til alle danskpartister med indsamlingen af vælgererklæringer!

Se vejledning til udfyldelse af vælgererklæring

Nu samler vi vælgererklæringer ind

Published by Redaktionen on april 25th, 2015 - in Danskernes Parti

Danskernes Parti logoOPDATERET: Nu kan du skriver under på vælgererklæringer digitalt. Se mere på https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Nu påbegynder Danskernes Parti indsamlingen af vælgererklæringer, så vi kan stille op til Folketingsvalg. Ved at underskrive vælgererklæringen støtter du Danskernes Partis demokratiske ret til at stille op til Folketinget – du forpligter dig altså ikke til hverken at stemme på os eller noget som helst andet.

Indtil der er kommet en digital løsning skal du gennem følgende proces:

1. Print vælgererklæringen ud og udfyld felterne (dato og underskrift skal være med egen håndskrift). Skriv tydeligt, så det er nemt at aflæse.
2. Send vælgererklæringen til din kommunes folkeregister (se oversigt over folkeregistrenes adresser her).
3. Du vil efter et stykke tid få en godkendt vælgererklæring retur fra din kommune.
4. Når du har fået den godkendte vælgererklæring fra din kommune skal den sendes til:

Danskernes Parti
Postboks 12
8800 Viborg

Download vælgererklæringen som PDF-fil:

Danskernes Parti – Vælgererklæring

Partistyrelsens årsmøde 2015

Published by Redaktionen on april 12th, 2015 - in Danskernes Parti
Den ny partistyrelse. Fra højre: Morten Berg, Peter Neerup Buhl, Rune Lauritzen, Daniel Carlsen.

Den ny partistyrelse. Fra højre: Morten Berg, Peter Neerup Buhl, Rune Lauritzen, Daniel Carlsen.

Lørdag den 11. april holdt Danskernes Partis styrelse årsmøde og havde til lejligheden inviteret lokalafdelingsledere og andre nøglepersoner i partiet, som skulle konsultere styrelsen på mødet. En stram tidsplan blev nøje fulgt og mødet varede i alt 8 timer.

Peter Neerup Buhl optaget i styrelsen
Cand.mag. og forfatter Peter Neerup Buhl (f. 1968) blev valgt ind i partistyrelsen. Peter er partimedlem siden 2012 og har tidligere været styrelsesmedlem i Den Danske Forening. Det har været en stor gevinst for partiet at have Peter som medlem og det vil med garanti også komme partiet til fordel, at han nu tager del i styrelsesarbejdet. Peter er en rolig, velovervejet og afbalanceret mand, der har en uovertruffen nationalfølelse, som han formår at forsvare på en pragmatisk måde. Desuden er han en arbejdshest, som laver et vigtigt stykke arbejde for partiet og som debattør er blevet kendt for sit store og kvalitative forfatterskab. Det er derfor naturligt, at Peter Neerup Buhl nu bliver en del af styrelsen i rollen som partistrateg.

I næste nummer af Identitet kan du læse et længere interview med den nye partistrateg, som også blev interviewet i forbindelse med sin indmeldelse i partiet i 2012. Interviewet fra 2012 kan læses her.

Årsrapport
Partilederens årsrapport blev indledningsvist fremlagt kortfattet og med fokus på de væsentligste organisatoriske forhold, herunder økonomi, medlemsvækst og lokalafdelingernes status. Der blev rapporteret om en medlemsvækst på 20 % i 2014, mens der forventes en større medlemsvækst i 2015, da der allerede har været en god medlemstilgang i årets første kvartal.

Fremtidsplaner
På mødet blev der drøftet forskellige aktivitetsplaner for resten af 2015. I den forbindelse blev der uddelegeret diverse arbejdsopgaver, bl.a. blev der for første gang udnævnt en ansvarlig for Danskernes Parti julehjælpsprojekt, Julehjælp til danskere. Valget faldt på social- og sundhedsassistent Christina Palmer, der har været partimedlem siden 2012 og som var kandidat til kommunal- og regionalvalget i 2013. Christina arbejdede meget koncentreret med julehjælpen i 2014 og tog i den forbindelse et stort ansvar. Derfor er der al mulig grund til at forvente, at Christina vil blive en gevinst for julehjælpsprojektet.

Desuden blev der på mødet arbejdet med Danskernes Partis første sagpolitiske arbejdsprogram, som vil blive præsenteret i løbet af i år.

Der kan, som det også fremgår af ovenstående, meldes tilbage om et udbytterigt og velstruktureret møde, der blev holdt privat i gode rammer. Der er store forventninger til 2015 og interessante planer er allerede blevet lagt og kan snart afsløres.

Daniel Carlsen
Partileder

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX