Julehjælp til danskere 2015

Published by Redaktionen on november 21st, 2015 - in Danskernes Parti

Julehjælp 2015Julehjælp til danskere er Danskernes Partis reaktion mod, at de etablerede velgørenhedsorganisationer giver julehjælp til muslimer, der ikke fejrer jul. Vores julehjælp går derimod udelukkende til værdigt trængende etniske danskere.

Har du lidt overskud i budgettet, og ønsker du at støtte de danskere, som har svært ved at få det hele til at hænge sammen i julen? Hvis ja, så sæt et kontantbeløb ind på julehjælpens konto (se kontonummer nedenfor) og mærk overførslen “Julehjælp”. Ønsker du at bidrage med en gave, et gavekort eller lignende kan det sendes til postboks 12, 8800 Viborg.

Vær med til at udbrede kendskabet til julehjælpen ved at dele Facebook-siden “Julehjælp til danskere”: https://www.facebook.com/JulehjaelpTilDanskere

Støtte til julehjælpen skal indsættes på denne konto:

Reg. nr.: 1551
Konto: 11189865

Man kan som noget nyt også overføre sin donation via MobilePay til dette nummer:

Tlf. 50 21 01 24

Man kan godt donere efter ansøgningsfristen er udløbet. Alle beløb modtaget inden den 18. december vil gå til julehjælpen i år. Sættes der penge ind efter denne dato vil de gå til julehjælpen næste år.

Ansøgning om julehjælp
For at søge om julehjælp fra Danskernes Parti, bedes du skrive en mail, hvor du gør rede for følgende:

Antal voksne og børn (alder angives) i husstanden
Din arbejdssituation
Eventuelt hvilke sociale ydelser, man modtager
Rådighedsbeløb efter faste udgifter
En kort motiveret ansøgning, der forklarer, hvorfor netop du/din familie skal modtage julehjælp

Når man søger julehjælp skal man i mailen vedhæfte sin årsopgørelse og seneste lønseddel. Mangelfulde ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen sendes til [email protected]

Forfaldsdato for ansøgning om julehjælp er den 1. december. Man modtager ikke bekræftelse på, at vi har modtaget mailen med ansøgningen og vi kan ikke besvare spørgsmål på mailen, men henviser til ovennævnte regler. Vi kan desværre ikke love julehjælp til alle. Dertil er vores midler for små. Modtages der mange ansøgninger, kan vi ikke begrunde eventuelle afslag.

Efter sidste ansøgningsdato træffes der afgørelse om tildeling af julehjælp til de enkelte ansøgere. Julehjælpen vil blive uddelt i løbet af december.

Tags:

Politikerne bærer ansvaret for terroren i Paris

Published by Redaktionen on november 14th, 2015 - in Danskernes Parti

Partileder Daniel Carlsen kommenterede den 14. november terrorangrebet i Paris i en videokommentar fra London. Se videoen, klik her.

Skal Danmark være en delstat i EU?

Published by Redaktionen on november 10th, 2015 - in EU

Hvad betyder afstemningen den 3. december om Danmarks retsforbehold? Danskernes Parti anbefaler et NEJ – læs her hvorfor.

Suverænitet eller underkastelse? For Danskernes Parti giver svaret sig selv.

Suverænitet eller underkastelse? For Danskernes Parti giver svaret sig selv.

Danmark satte i 1992 en kæp i hjulet på EFs omdannelse til en europæisk union ved at stemme nej til den såkaldte Maastricht-traktat. For ikke at ødelægge projektet fuldstændigt, accepterede EU, at Danmark kunne fortsætte i EU-staten med de 4 danske forbehold, som danskerne fik indført ved Edinburg-aftalen i 1993.

Det har hele tiden stået klart, at politikerne, der også på EU-området er helt ude af trit med befolkningen, hele tiden har ønsket disse forbehold væk, så Danmark kan finde sin plads som grænsefri delstat i Europas forenede Stater.

Selv om vi har vedtaget, at vi ønsker disse forbehold, er politikerne nu gået på klapjagt for at få dem væk. Derfor skal vi til stemmeurnerne den 3. december og stemme om, hvorvidt vi skal bevare retsforbeholdet, som er et af de 4 forbehold.

EU er ved at udvikle sig til en regulær statsdannelse og en forudsætning for denne storstat er, at der ikke skæves til nationale særinteresser. En storstat kræver en overnational retspolitik med en overnational politistyrke – det hele dirigeret fra Bruxelles.

Danskernes Parti er for, at vi samarbejder internationalt – vi er også for, at forskellige nationale og suveræne politiinstanser kan samarbejde over grænserne. Men vi er imod at det sker på bekostning af dansk suverænitet. Kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet kan sagtens ske, selv om vi fastholder det danske retsforbehold. Også selvom de danskfjendtlige politikere påstår noget andet. Schweiz samarbejder med Europol uden problemer, selv om landet ikke er fedtet ind i EU-bureaukratiet. Norge gør det. Island også. Og det siger sig selv, at et samarbejde – også efter et dansk nej – er i alles interesse. Europol vil jo næppe forringe sit arbejde ved at ekskludere Danmark (og dermed sige nej til at modtage oplysninger til opklaring af kriminalitet), bare fordi vi stemte nej

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at: ”Hvis vi vil blive i Europol, er det nødvendigt at lave det danske retsforbehold om”. Det er ikke korrekt! Og i øvrigt: Hvis Europol og kriminalitetsbekæmpelse er problemet, hvorfor kan vi så ikke stemme om den del alene? Hvorfor skal afstemningen omfatte hele det danske retsforbehold?

Det der skal stemmes om den 3. december er, om Danmark skal overdrage al retspolitisk suverænitet til EU eller ej. Et JA ved afstemningen betyder, at Danmark ikke længere selv bestemmer f.eks. hvor mange flygtninge, vi vil tage imod, om vi skal have grænsekontrol, hvad politiet skal beskæftige sig med, hvilke straffe forbrydere skal idømmes m.m. Et JA er altså blot endnu et søm i ligkisten over det Danmark, der engang var danskernes land.

Et JA ved afstemningen bliver dermed en klar svækkelse af demokratiet og en svækkelse af dansk suverænitet. Selvom ja-partierne lover, at den såkaldte tilvalgsordning vil gøre, at vi ikke overgiver suverænitet i forhold til asylpolitikken og lignende, så hviler dette løfte alene på, om disse politikere nu og i fremtiden troligt vil stå ved dette. Og hvorfor skulle vi danskere have blot den mindste tillid til disse politikere, som aldrig har været tro over for andet end idéen om at lade Danmark diktere af fremmede interesser?

Med et ja – og dermed en fjernelse af det danske retsforbehold – vil EU’s politienhed Europol blive til et overnationalt politi for EU-landene. Hvad det vil betyde for dansk politi er uklart, udover at Europol vil kunne diktere dansk politis arbejdsopgaver. Dansk politi kontrolleres i øjeblikket af justitsministeriet, mens denne kontrol mod embeds- og magtmisbrug med et JA overdrages til en endnu ukendt instans i EU. Et JA vil blandt andet medføre, at dansk politi kan blive sat til at efterforske danskere for forhold, der nok er kriminaliserede i visse andre EU-lande, men som ikke er kriminelle eller strafbare i Danmark.

Et JA vil også betyde, at EU kommer til at bestemme over dansk strafferet. Vor strafferet er et udtryk for et dansk syn på, hvad vi skal straffe og hvordan vi skal straffe. Vi kan være mere eller mindre enige i den måde, straffene eksekveres på, men i det store og hele er vi enige om, hvad der er kriminelt og hvordan det bør straffes. Med et JA vil strafferet og retssikkerhed herefter blive bestemt af EU – ikke af den danske befolkning.

Det er vigtigt at bemærke, at med et JA til at fjerne retsforbeholdet, får EU-kommissionen monopol på at stille lovforslag inden for det retslige område. Når først et forslag er vedtaget i EU, er det umuligt at ændre eller fratræde for danskerne. Vi sidder med andre ord i saksen.

Danskernes Parti arbejder på dansk udtrædelse af EU til fordel for et stærkt internationalt samarbejde baseret på suveræne nationers velvillighed. På kortere sigt anbefaler vi alle danskere at stemme NEJ til afskaffelse af det danske retsforbehold. Så vil det også efter den 3. december være Folketinget, der bestemmer dansk rets-, grænse- og flygtningepolitik. Dermed er det også den danske befolkning der kan stille politikerne til ansvar, hvis vi er uenige i den førte politik.

Vi giver en kop kaffe, hvis vi må bestemme i dit hus... Typisk eksempel på ja-propaganda fra "Komiteen for tilslutning til EF" ifb. med folkeafstemningen i 1972.

Vi giver en kop kaffe, hvis vi må bestemme i dit hus… Typisk eksempel på ja-propaganda fra “Komiteen for tilslutning til EF” ifb. med folkeafstemningen i 1972.

Siden Rom-traktatens vedtagelse i 1957 har formålet med det “europæiske projekt” været ganske klart – at man ville arbejde frem mod “en stadig snævrere union”. Formuleringen, der stammer fra Artikel 1 i Rom-traktaten, har været gentaget i alle traktater siden da. Men på trods af det åbenlyse forsøger især danske politikere altid at underdrive dette faktum, mens man fokuserer på “nyttige” småtterier, hvilket vi f.eks. så i forbindelse med debatten om Euroen, hvor der var stor fokus på det bekvemmelige ved, at danskerne ved et ja ikke længere behøves at veksle penge, når de skulle rejse i Europa. Tilbage i 1972 havde “Komiteen for tilslutning til EF” i deres ja-kampagne fokus på noget så banalt som kaffepriser, som det ses på billedet. Men formålet med mere EU er ikke at gøre det nemmere eller billigere for danskerne – formålet er “en stadig snævrere union”, hvilket fremgår af samtlige EU-traktater siden 1957. Som modsvar til ja-sidens fokus på uvæsentlige detaljer, så må nej-siden, særligt den nationale del heraf, rette fokus på det helt principielle og grundlæggende ved at blive en del af “en stadig snævrere union”. Det kan ganske enkelt stilles op som et spørgsmål om dansk suverænitet eller underkastelse.

Et NEJ den 3. december er et nej til underkastelse – simpelthen et forsvar for demokrati, suverænitet og danskhed.

Ovenstående udtalelse er vedtaget af Danskernes Partis styrelse.

Danskernes Parti deltog i Europakongres

Published by Redaktionen on oktober 12th, 2015 - in Danskernes Parti, Udland
NPD's partileder, Frank Franz, taler. Tomislav Sunic oversætter til engelsk.

NPD’s partileder, Frank Franz, taler. Tomislav Sunic oversætter til engelsk.

Igen i år afholdt tyske NPD’s ungdomsorganisation, Junge Nationaldemokraten, en Europakongres med deltagere fra mange europæiske lande. Kongressen, der blev holdt lørdag den 10. oktober, var en god kombination af solide taler og kulturelle indslag. I år var Danskernes Parti atter repræsenteret på kongressen.

Kroaten Tomislav Sunic gjorde et stort indtryk med sin tale om helte, som han sagde ofte vil, pga. omstændighederne i Europa, blive portrætteret som dårlige mennesker. Men uanset, hvad vi bliver kaldt, så er vi nationalister de helte, som skal redde Europa gennem offervilje og handling. Og inspirationen hertil behøver vi ikke at hente i ideologisk litteratur, mente Sunic, som henviste til klassiske værker af Schiller,Goethe og lignende. Desuden opfordrede Sunic til, at nationalismen repræsenteres af normale og ordentlige mennesker, ligesom han sagde, at vi ikke skulle bebrejde indvandrerne for, at de kommer til Europa. Det er ikke deres skyld, men derimod de politikere, der har manipuleret indvandrerne til at tro, at Europa er en stor Oktoberfest, som Sunic udtrykte det.

En anden spændende tale blev holdt af Christian Dumitriu fra rumænske Noua Drepta. Han kunne præsentere nyheden om, at Noua Drepta langt om længe er blevet registreret som et parti efter en lang og hård kamp mod et bureaukratisk og udemokratisk system. For år tilbage havde de indsamlet 30.000 underskrifter – 5.000 mere end de påkrævede 25.000. Men da der blev fundet 18 (!) ugyldige underskrifter, så blev samtlige 30.000 afvist og Noua Drepta blev bedt om at begynde en ny indsamling. Men nu er partiet endelig blevet lovformeligt registreret og vil stille op til de kommende valg.

NPD’s partileder Frank Franz markerede sig i sin tale som en oprigtig nationalist, der ønsker løsninger på migrantkrisen for at redde ikke bare Tyskland, men hele Europa. Han sagde, at trods eventuelle uenigheder om detaljespørgsmål på tværs af de europæiske grænser, så må vi vælge samarbejdet. “Vi skal ikke se efter forskelle, men sikre, at de europæiske folk overlever,” sagde Frank Franz til en begejstret forsamling.

Herefter talte NPD’s Europaparlamentsmedlem Udo Voigt videre om migrantkrisen og fortalte om hans nylige officielle besøg i Syrien, hvor han oplevede store områder med fred, herunder i Damaskus.Også Udo Voigt understregede vigtigheden af internationalt samarbejde og sagde, at grænser ikke skal splitte os, men at vi skal stå sammen i denne fælles kamp for Europas fremtid.

Partileder Daniel Carlsen taler på Europakongressen.

Partileder Daniel Carlsen taler på Europakongressen.

Hvad angår det internationale samarbejde mellem nationalister i Europa, så var det også et emne, som Danskernes Partis partileder Daniel Carlsen behandlede i sin tale. Carlsen sagde, at vi er nødt til at forbedre relationerne mellem eksempelvis polakker og tyskere, kroater og serbere samt ungarere og rumænere. Han opfordrede alle til, at gamle stridigheder blev lagt på hylden og understregede, at den moderne nationalisme som noget naturligt skal anerkende, at territoriale kampe er fortid og at fremtidens kamp for Europa handler om at sikre de europæiske folks eksistens, hvilket blev mødt af stor applaus fra salen. Videre fortalte Carlsen om sit arbejde for Europaparlamentsmedlem Udo Voigt, som han i øjeblikket er i praktik hos. Han fortalte bl.a. om, at man har stillet forslag om at inkludere Tyrkiet, Marokko og Libyen i Dublinforordningen, så de asylansøgere, der kommer til Europa ad den vej, skal have behandlet deres ansøgninger i disse lande. Forslaget, der er i overensstemmelse med mulighederne indenfor de eksisterende juridiske rammer i EU, viser, at det er muligt at stoppe migrantstrømmen selv i det nuværende system. Det er simpelthen et spørgsmål om vilje, og det er den vilje, som vi til enhver tid skal repræsentere, afsluttede Carlsen.

Der var ligeledes taler fra repræsentanter fra Spanien, Serbien, Tjekkiet, Italien, Polen, Flandern og andre lande. Undervejs mellem talerne var der kulturelle indslag med traditionel europæisk musik. Således blev der spillet på sækkepibe, violin, harmonika og guitar til stor fornøjelse for deltagerne i kongressen.

Skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketingsvalg:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Landsmøde 2015: Vi er den eneste opposition

Published by Redaktionen on oktober 7th, 2015 - in Danskernes Parti

Første taler på dette års landsmøde var næstformand Morten Berg, der samtidig var dagens konferencier. Morten Berg lagde meget sigende for, hvad der skulle vise sig at blive dette års landsmødes altoverskyggende tema, ud med at sige: Vi er de eneste, der vil hjemsende!

Stefan Jacobsson, fhv. partileder for Svenskarnas parti, taler til forsamlingen.

Stefan Jacobsson, fhv. partileder for Svenskarnas parti, taler til forsamlingen.

Talen blev mødt af klapsalver og blev fulgt op af, at vi afsang nationalsangen, hvorefter det var tid til, at et nyt medlem, Michael Gudjohnsen, der havde anmodet styrelsens om taletid på landsmødet, skulle holde sin første tale i Danskernes Parti-regi. Talen blev modtaget godt og dernæst skulle vor svenske gæstetaler og den fhv. partileder for Svenskarnas parti, Stefan Jacobsson, på talerstolen. Konferencier Morten Berg præsenterede ham som en, der har været med til at inspirere Danskernes Parti og styrelsen heri på mange måder. Indledningsvist sagde Stefan Jacobsson dog, at han følte sig vældig inspireret af Danskernes Parti og de folk, der er aktive i og omkring partiet. ”Europa brænder,” fortsatte Stefan Jacobsson, der talte om den vanvittige og selvskabte situation, som Europa befinder sig i netop nu med migranter, der oversvømmer de enkelte europæiske lande.

Efterfølgende skulle et andet medlem på talerstolen. Henrik Petersen holdt et oplæg om identitet og kristendom, hvilket affødte en åben, men meget venlig debat. Selvom der i forsamlingen var både kristne, asatroende, agnostikere og ateister, så forblev stemningen god og mange af folkene med forskellige holdepunkter havde trods diskussioner en god fælles forståelse for, at det er Danmarks fremtid, der går frem for alt. Herefter var det tid til en kort pause.

Efter pausen gik partistrateg Peter Neerup Buhl på talerstolen. Her talte han om, hvorfor det er så afgørende for nationalister at stemme nej til afskaffelsen af retsforbeholdet den 3. december. Han talte om korruptionen og den indvandringsivrige agenda i EU og konkluderede:

Et ja den 3. december åbner kort sagt porten for at sætte det „stadig snævrere” samarbejde i den antinationale og overnationale union yderligere på skinner uden at spørge danskerne fremover, hvilket er den helt grundlæggende årsag til, at nationalister må sige nej.

Partiledelsen stilte sig til rådighed for spørgsmål, kommentarer o.lign.

Partiledelsen stilte sig til rådighed for spørgsmål, kommentarer o.lign.

Herefter var det blevet tid til spørgetid, hvilket er et nyt tiltag. Her fik medlemmerne lov til at ”skyde løs” på styrelsen med spørgsmål, kommentarer, ris og ros. Spørgetiden trak længere ud end forventet, da der var mange interessante emner oppe og vende. En tilbagevendende diskussion blev spørgsmålet om fremkomsten af flere partier ”til højre” for Dansk Folkeparti. Blandt andet blev der spurgt om, hvad mulighederne var for samarbejde. Hele styrelsen gjorde det klart, at Danskernes Parti fra dag ét har været åbne for samarbejde og altid har arbejdet for at samle den nationale fløj. Vi er villige til at søge enighed, indgå kompromisser og lignende. Imidlertid slog partileder Daniel Carlsen det fast, at der er ét punkt, som ikke er til forhandling: At det etnisk danske folk har ret til Danmark og at ikke-vestlige skal hjemsendes. Kommaer i hjemsendelsesprogrammet kan flyttes, midler kan diskuteres og Danskernes Parti er pragmatisk indstillede – men målet står til troende og ændres ikke, fortalte Daniel Carlsen til salen, som replicerede med klapsalver.

Partileder Daniel Carlsen overrakte en gave til den britiske gæstetaler Nick Griffin efter dennes tale.

Partileder Daniel Carlsen overrakte en gave til den britiske gæstetaler Nick Griffin efter dennes tale.

Efter spørgetiden og endnu en kort pause var det blevet tid til, at aftenens sidste gæstetaler skulle på talerstolen. Det var britiske Nick Griffin, fhv. Europaparlamentsmedlem, der skulle tale. Indledningsvist berettede han om den katastrofale situation i Storbritannien, hvor masseindvandring har været lige massiv og ødelæggende i en årrække. Hans forudsigelser for fremtiden var dystre, men han opfordrede nationalister til nu at tænke nyt og roste det internationale samarbejde, som er blevet forbedret markant de seneste år. Videre fortalte han om den islamiske trussel, der kommer fra den store majoritet af muslimerne, som er sunnimuslimer. Griffin henviste bl.a. til Syrien, som han har besøgt flere gange og har indgående kendskab til. Her bekæmper styret terroristerne og wahibismen, der trives blandt terrorgrupper som Islamisk Stat og al-Nusra, der er blevet understøttet finansielt og militært af USA. Griffins tale var opsigtsvækkende og vakte både debat og eftertænksomhed i salen.

Efter Nick Griffins tale var det blevet tid til aftensmad, hvor der blev serveret et helt forrygende måltid bestående af honningmarineret skinke, oksesteg, flødekartofler og salat. Maden faldt i god jord hos deltagerne, hvoraf de fleste gik til fadet flere gange.

Aftenens sidste taler var partileder Daniel Carlsen, som, bl.a. pga. den store interesse på dagen for Danskernes Partis bestræbelser på at komme i Folketinget og mulighederne for samarbejde, fortalte om, hvorfor netop Danskernes Parti er den eneste sande opposition i det politiske landskab. Det blev til en gennemgang af mange forskellige emner, men centralt stod altså spørgsmålet om, hvorfor Danskernes Parti skal i Folketinget, hvis Danmarks fremtid skal sikres:

"Vi er det eneste alternativ!"

“Vi er det eneste alternativ!”

Flere organisationer, der blankt har afvist samarbejde med Danskernes Parti fordi de påstod at ville stå alene, vedgår nu åbent at være i dialog med andre mere liberale kræfter om et eventuelt samarbejde. Når det er tilfældet, så skyldes det naturligvis, at årsagen til ikke at ville samarbejde aldrig har handlet om, at man partout ville være sig selv. Snarere har det handlet om, at vi ikke har kunne leve op til deres krav om, at de ønsker en tilstrækkelig lempelig og liberal udlændingepolitik. Vi kræver derimod en tilstrækkelig stram udlændingepolitik. Hvis andre ikke kan acceptere det, så står det egentligt lysende klart: Vi er det eneste alternativ!

Herefter blev sangen ”Hymne til Danmark” afsunget af salen, hvilket markerede afslutningen på dette års landsmøde. I løbet af dagen havde der desuden været afstemninger om to erklæringer, som begge blev vedtaget enstemmigt af landsmødet. Erklæringerne kan læses her:

Nick Griffin taler på Danskernes Partis landsmøde

Published by Redaktionen on september 21st, 2015 - in Danskernes Parti
Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Daniel Carlsen og Nick Griffin. Foto: Nya Tider.

Lørdag den 3. oktober holder Danskernes Parti landsmøde på Sjælland. Nick Griffin, der indtil sidste år sad i Europaparlamentet og som er fhv. leder for British National Party, vil komme og tale til landsmødet. Griffin arbejder i dag med græsrodsbevægelsen British Unity og er en del af Alliance for Peace and Freedom. Han er kendt som en stærk taler og vi glæder os til at tage imod ham.

Herunder et kort interview med Nick Griffin, som vi har lavet i denne anledning.

Du har en del erfaring fra den nationalistiske bevægelse i Europa. Hvordan betragter du ”bevægelsens tilstand” så at sige?

Vi nationalister står midt i et politisk paradigmeskifte i hele Europa. I årtier har ekstremt magtfulde organisationer og lobbyer målrettet forsøgt at nedkæmpe enhver manifestation af nationalisme i de europæiske lande. Nu er de i stedet gået over til at forsøge at udnytte de nationalistiske tendenser.

I næsten ethvert europæisk land findes der nu pseudonationalistiske partier. Mens disse fortsat angribes af venstrefløjen, så giver sektioner af den kontrollerede presse dem en lødig nok omtale og dækning, der gør det muligt for partierne at vinde frem som en konsekvens af den stigende offentlige bekymring over indvandringen og det totalitære EU-projekt.

Allerede eksisterende nationalistiske partier med en vis tilslutning blev nødt til at træffe et valg: De kunne gå væk fra at kritisere det overordnede befolkningsudskiftningsprojekt og i stedet alene fokusere på muslimsk indvandring. I disse tilfælde er de blevet accepteret som en slags ”godkendte rebeller” (Marine Le Pen og hendes Front National er et godt eksempel).

Alternativt har de nationalistiske partier holdt fast i deres principielle position, hvorefter de har oplevet bølger af eksterne og ”interne” angreb, alt i mens et alternativt parti er blevet promoveret som dets erstatning (British National Party er et godt eksempel med UKIP som dets erstatning).

Når man er i midten af det, så opleves det smertefuldt, men fra et historisk perspektiv er det potentielt set et meget vigtigt skifte, da de pseudonationalistiske partier legitimerer nationalistiske idéer og indgyder populære forventninger, som de ikke kan leve op til.

Deres relative succes vækker en masse mennesker. Det er det første skridt på vejen. Hvorvidt folk, som tager det første skridt, rent faktisk fortsætter med at tage flere skridt på vejen afhænger i høj grad af de ægte nationalister og hvordan vi reagerer og tilpasser os den nye situation.

Du har arbejdet sammen med Danskernes Parti i Alliance for Peace and Freedom. Hvad er dit indtryk af vort parti?

Engageret, ideologisk fornuftigt og intelligent ledet.

Kan du fortælle læserne en smule om British Unity-bevægelsen, som du leder for tiden?

Det er en slags sammenholdende aktion, hvis navn er valgt bevidst fordi disunity (splittelse) er den største forbandelse, vi har lidt under (og som har været forårsaget af os selv!) de seneste år.

British Unity er der for at skabe og holde kontakt med nationalister, mens vi revurderer situationen og skaber nye veje fremad, der skal søge at finde måder at håndtere UKIP-bølgen på snarere end at forsøge at konkurrere med den.

Er der noget du vil sige til medlemmerne af Danskernes Parti før landsmødet?

Ja, jeg glæder mig til at mødes og tale med jer alle sammen. Det er helt tydeligt, at ”nationalisme i et enkelt land” ikke længere er muligt. Vi bliver nødt til at finde måder at samarbejde på, lære fra hinanden og stå side om side med bevægelser i ethvert land, hvor reelle gennembrud finder sted.

Vil du deltage i landsmødet?
Læs mere her

3 gode grunde til at støtte Danskernes Parti

Published by Redaktionen on august 22nd, 2015 - in Danskernes Parti, Vælgererklæringer

3 gode grunde MINIVELFÆRDSSAMFUNDET OPLØSES
Inden udgangen af dette århundrede vil det danske folk blive en minoritet i Danmark. Men allerede inden da, vil følgerne blive fatale. En indvandrer fra et mindre udviklet land koster samfundet 2,6 millioner kroner over et livsforløb (Kilde: Velfærdskomissionen). Det kan velfærdssamfundet ikke bære. Hjemsendelser er den eneste løsning, og vi er de eneste, der kræver det.

DF VIL SVIGTE IGEN
Mellem 2001 og 2011, hvor Dansk Folkeparti støttede VK-regeringen, fik flere end 83.000 ikke-vestlige dansk statsborgerskab (Kilde: Danmarks Statistik). Det resultat, man er mest stolt af var nogle toldere ved grænsen, som ikke kan sammenlignes med reel grænsekontrol. Intet tyder på, at DF vil stramme op denne gang. Derfor: Uden os, ingen fremtid!

13 % AF DANSKERNE ØNSKER OS
I januar viste en undersøgelse, at 13 % af danskerne savner et parti med en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti (Kilde: Wilke for Jyllands-Posten). Vi har en gylden chance netop nu. Den skal vi gribe!

Skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketingsvalg:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Støt vores opstillingskampagne økonomisk:

MobilePay: 93 99 00 10

Reg. nr.: 1551
Konto-nr.: 10923867

Danskernes Parti politianmelder Peter Aalbæk for racisme

Published by Redaktionen on august 21st, 2015 - in Meningsdiktatur, Multikultur

“Jeg ville have afvist det blankt, hvis det var en bande grisefarvede kunstnere.” Sådan sagde Zentropa-direktøren Peter Aalbæk Jensen til Berlingske i en artikel om, at han i samarbejde med filminstruktør Manyar Parwani er ved at udvikle en ny film om terrorattentatet i København den 14. februar i år. Dette har nu fået det nationalistiske Danskernes Parti til at politianmelde filmdirektøren for overtrædelse af “racismeparagraffen”, som de selv er modstandere af.

“Hvis man skal straffes for fremmedfjendtlige udtalelser, så skal man også straffes for danskfjendtlige udtalelser. Vi er modstandere af racismeparagraffen fordi den indskrænker ytringsfriheden, men når den er der, så mener vi, at det er relevant at få testet om den også beskytter mod danskfjendtlige udtalelser,” siger partileder Daniel Carlsen, som mener sagen er klokkeklar.

“Jeg mener slet ikke, der kan være tvivl om, at Peter Aalbæk skal dømmes efter gældende lov. Tidligere er der faldet dom for udtalelsen ‘Du ligner en abe’ fordi det var en negativ ladet sammenligning med dyr. Det samme er tilfældet, når Peter Aalbæk eller andre danskfjendtlige personligheder kalder danskernes kulør for ‘grisefarvet’. Hvis ikke han dømmes, så er det juridisk hykleri af værste skuffe,” mener partileder Daniel Carlsen.

Anklagemyndigheden oplyser i en redegørelse om hadforbrydelser, at “det følger af retspraksis, at udtalelser, der indebærer, at en bestemt gruppe generelt mangler værdi som mennesker, som udgangspunkt opfylder grovhedskriteriet i straffelovens § 266 b. Det gælder f.eks. ved negativt ladede sammenligninger med dyr.”

Politianmeldelsen blev indgivet fredag den 21. august til Østjyllands Politi.

Skriv under på, at Danskernes Parti må stille op til Folketinget:
https://skrivunder.danskernesparti.dk/

Landsmøde 2015 afholdes lørdag den 3. oktober

Published by Redaktionen on august 18th, 2015 - in Danskernes Parti
Køb din landsmødebillet nu!

Køb din landsmødebillet nu!

Lørdag den 3. oktober afholder Danskernes Parti sit fjerde landsmøde. Dørene åbnes kl. 13 og kl. 14 begynder det officielle program. Mødets officielle program forventes afsluttet kl. 20, hvorefter der vil være tid til socialisering med partifæller. Denne gang bliver landsmødet holdt på Sjælland og et program for dagen vil snarest blive offentliggjort. Der er et begrænset antal pladser, så alle opfordres til at tilmelde sig arrangementet snarest. Medlemskab er påkrævet, så hvis du ikke er medlem, skal du melde dig ind i partiet først.

Alle medlemmer har taleret på landsmødet, man skal blot anmode om taletid senest 14 dage før landsmødet på [email protected]

Ethvert medlem kan også indsende spørgsmål, som på landsmødet vil blive besvaret af ledelsen. Disse spørgsmål skal ligeledes være i hænde senest 14 dage før landsmødet og sendes også til [email protected]

Prisen for landsmødet er 200 kroner, hvilket inkluderer entré samt et godt måltid mad om aftenen. Drikkevarer kan købes på stedet.

Tilmelding sker ved forhåndskøb af billet her (husk at angive mobilnummer, hvortil adressen på mødet vil blive sendt):

https://fanen.dk/produkt/landsmoedebillet-2015/

Ytringsfrihed er ikke kun for kommunister

Published by Redaktionen on august 17th, 2015 - in Læserbreve, Meningsdiktatur

Følgende artikel er et læserbrev af partileder Daniel Carlsen, som Information har afvist at optage i læserbrevsspalterne:

Gyldent Daggrys folkevalgte partileder anholdes af græsk politi.

Gyldent Daggrys folkevalgte partileder anholdes af græsk politi.

Den 12. august havde Information en artikel om, at ukrainske kommunister forbydes at stille op til de kommende lokalvalg i efteråret. Enhver demokrat vil naturligvis erkende, at det er forkert at forbyde partier i at stille op til valg – også selvom de er kommunister med menneskefjendske holdninger. Derfor vil jeg heller ikke gå i rette med de såkaldte ”menneskerettighedsforkæmpere”, der i avisen udtaler sig om, at det er antidemokratisk at forbyde kommunisterne i at stille op til valg, så længe man ikke kan bevise, at de var indblandet i russisk krigsførelse mod Ukraine. Desværre er dette dog blot et udtryk for åbenlyst hykleri, som sjældent omtales i medierne.

De seneste to år har nu to forskellige græske regeringer forsøgt at forbyde det nationalistiske parti Gyldent Daggry, der er tredjestørst i Grækenland. Partiet beskyldes – uden skyggen af beviser – for alverdens ulovligheder. Hvad gør såkaldte ”menneskerettighedsaktivister” og medier? De efterplaprer blindt beskyldningerne og bakker i flere tilfælde op om forbudsforsøget.

Jeg tvivler desværre stærkt på, at de folk, som Information og Politiken, men også Jyllands-Posten og Berlingske, altid kalder ”menneskerettighedsforkæmpere” og ”aktivister” er særligt demokratisk sindede. Disse politiske personer, som oftest er at finde på den yderste venstrefløj, holder hånden over deres egne, men når deres egen verdensanskuelse udfordres, så er ”solidaritet” og ”demokrati” ligeså fremmede ord for dem som familie, folk og fædreland.

At ulve går i fåreklæder er ikke noget nyt. Men medierne burde se det som deres opgave at være saglige og nøgterne – både når de omtaler antidemokratiske ”menneskerettighedsforkæmpere” og forfulgte politiske partier uanset disses politiske observans. Ellers så bliver ytringsfriheden kun for kommunister. Og det ønsker Information og den øvrige presse vel ikke?

© Danskernes Parti
WordPress Loves AJAX