Sådan afskaffer De Konservative sig selv

Published by Redaktionen on maj 10th, 2012 - in Indland, Multikultur, Politik

Den seneste meningsmåling (Kilde: Altinget).

Der er panik hos De Konservative, og med god grund. Ved sidste folketingsvalg mistede det tidligere regeringsparti 10 mandater og har siden svævet omkring spærregrænsen. Nu kommer tidligere KU-formand og folketingsmedlem, Rune Kristensen, med et forslag, han selv mener vil trække stemmer til. Men hans forslag vil kun accelerere De Konservatives politiske nedgang, da han foreslår uhindret indvandring til Danmark.

Ikke meget nyt
Rune Kristensens forslag der blev fremsat i hans blog på jp.dk, virkede mere som en skåltale til De Konservatives landsmøde end et politisk udspil. På bedste konservative manér var der ikke meget nyt under solen – lavere skat og en lavere offentlig sektor var hvad man kunne få ud af navlekiggeriet. Kun en konservativ kan kalde, hvad man har sagt i 10 år som regeringsparti, for nytænkning.

Én ny klo var der da at finde på den ellers udsultende konservative løve. Rune Kristensen vil nemlig have “et opgør med osteklokkementaliteten” og i stedet have fri ikke-vestlig indvandring til Danmark.

Flere indvandrere, flere socialdemokrater
Rune Kristensens nye klo viser sig dog at ramme hans eget parti i struben. For hvis den tidligere KU-formand vil have De Konservative over spærregrænsen, så er det en dårlig taktik at propagandere for ikke-vestlig indvandring. En undersøgelse fra Aalborg Universitet viste sidste år, at hele 74 pct. af indvandrere stemmer rødt og kun syv pct. stemmer på blå blok.

Samme tendens kunne ses i det netop overstået præsidentvalg i Frankrig, hvor hele 93 pct. af muslimerne stemte på socialisten Holande, der blev Frankrigs nye præsident. Det er tal, De Konservative med rette kan tage til efterretning.


30 Responses

 1. Hej…

  Du bürde læse hele mit indlæg og forholde dig til indholdet heraf: http://critique.ksaa.dk/replique/replique-2012/nutidens-konservatisme/

  Verden har utallige mennesker, især i verdens fattige lande, der har et ønske at flytte til et andet land. Mange rejser frivilligt for at arbejde eller studere, nogle flytter for at bo tættere på familie, og få bliver tvunget til at flygte for at undgå forfølgelse. Men man er ikke automatisk svag og skrøbelig, fordi man krydser en landegrænse. Folk skal kunne komme til Danmark, men vores gæstfrihed forudsætter respekt for den gældende husorden og at man ikke ligger værterne til last.

  Indvandringen er en stor udfordring for det danske samfund. Frygten er, at det vil føre til splittelse, kriminalitet og være en økonomisk belastning for Danmark, men det er ikke givet, at det skal være sådan. Imidlertid muliggør socialstaten, at man kan leve totalt afskåret fra arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, mens et arbejdsmarked med meget høje adgangsbarrierer og den meget høje de-facto mindsteløn – fjerner mange af de arbejdspladser, som ellers ville gøre os i stand til også at tage imod mere lavtuddannede udlændinge. Disse strukturelle vilkår kan ikke ændres gennem nok så mange mere eller mindre velgennemtænkte integrationsprojekter, som både er dyre og ineffektive.

  Vi må altså stille krav om selvforsørgelse. Flygtninge skal kunne søge en særlig starthjælp, men velfærdsydelser skal som udgangspunkt kun tilbydes dem, der har opnået permanent opholdstilladelse. Udlændinge, der opholder sig kort tid i Danmark, skal kunne omfattes af en særlig skatteordning, hvor man i en periode betaler en lavere skattesats mod ikke at kunne modtage offentlige ydelser.

  Som det gælder for alle andre sociale ydelser, skal hjælp til udlændinge være en hjælp til selvhjælp. Det skaber isolation, marginalisering og reel fattigdom, når statslige ydelser gør det muligt at leve hele sit liv frakoblet fra det omkringliggende samfund i stedet for at indgå i et frugtbart arbejdsliv.

  Den største trussel mod integrationen i Danmark er ikke racisme hos danskere, manglende hensyn til nytilflytteres kultur eller manglende respekt for mangfoldigheden, men den omfattende kriminalitet, der desværre udgår fra mange udenlandske miljøer. Frygten for kriminalitet rammer også herboende udlændinge, som oplever mindre tillid end de ellers ville kunne nyde godt af.

  Vores gæstfrihed er betinget af gensidig respekt. Bliver en tilflytter idømt mere end et halvt års betinget eller ubetinget fængsel, skal vedkommende udvises. Udvisningen kan gøres betinget, hvis helt særlige forhold taler for det, men udgangspunktet er og skal altid være, at grov kriminalitet fører til udvisning. Udviste skal så vidt muligt afsone i deres hjemland. Det giver ikke mening at bruge tid, kræfter og penge på at rehabilitere mennesker, hvis tilstedeværelse i Danmark er uønsket.

  Jeg håber, at dette har gjort dig klogere.

  /Rune

  Thumb up 0

  • Arnfast Solbjerg siger:

   I første afsnit skriver du: “Folk skal kunne komme til Danmark”.
   Skal?? Hvorfra har du fået den idé, at folk SKAL kunne komme til Danmark?

   Andet afsnit:”..som ellers ville gøre os i stand til også at tage imod mere lavtuddannede udlændinge”.
   Hvorfor i al verden skal vi “gøre os i stand til” at afgive en del af vort fædreland til udlændinge?

   Hvorfor skulle vi? Mener du, at vi har en overordnet forpligtelse til at nedlægge os selv som nationalstat?
   Hvilke destruktive motiver driver dig?

   God kommentar Thumb up 6

   • Lavard siger:

    Sakset fra uriasposten.

    “Liberale D. Karsboel: Multikulturelle Malmø er i dag lige så charmerende som ‘en overkørt dræbersnegl’

    Jeg læser ikke Børsen, men David Karsboels angreb på den multikulturelle utopi i dagens udgave, må være noget af det skarpeste der endnu er trykt i lige netop den avis. Fra Skræmmende suicidal-Sverige (ikke online).

    “Sverige undergår i disse år voldsommere forandringer. Dette gælder både i historisk, økonomisk og kulturel forstand. En enorm indvandring har udsat landet for vel nok de største ændringer noget vesteuropæisk land har set siden 1989.

    Og det er endda spørgsmålet, om murens fald overhovedet udgør en større og vigtigere begivenhed end følgerne af den svenske masseindvandring. De demografiske ændringer er historiske. …

    Sverige var for 40 år siden et land karakteriseret ved meget stor og begrundet tillid mellem mennesker. Men kriminaliteten i Sverige er eksploderet sideløbende med indvandringen. Fra 1975 til i dag er befolkningstallet steget med 16 pct. til knap 9,5 mio., men antallet af seksualforbrydelser er steget med 873 pct. I det samme tidsrum er voldsforbrydelserne steget med 329 pct. – begge tal ifølge Sveriges Statistik. …

    Disse tal omtales ikke i danske og svenske medier, som nægter at problematisere masseindvandringen. De negative følger bliver utroligt nok stort set aldrig omtalt i svenske medier – og kun sporadisk i danske og i øvrige landes medier. Men de eksisterer, og almindelige svenskere lider under dem. Mens vi i Danmark kan undre os over, hvordan politiet på det nærmeste har opgivet visse ghettoområder, har dette foregået i langt større omfang i Sverige.

    Malmø har på få år udviklet sig til at være et ekstremt ubehageligt sted, som vel leder ens tanker på dystopiske fremtidsfilm som Flugtaktion New York med Kurt Russel som Snake Plissken (1981). Byen er i dag lige så charmerende som en overkørt dræbersnegl. Det kan det socialdemokratiske bystyres agitprop-kampagner ikke ændre på.

    Politiet har reelt givet op over for den eksplosion i kriminalitet, som byen har været udsat for det sidste årti, og jøder kan ikke længere færdes frit og trygt på gaden, idet de ofte overfaldes af muslimer. Langt størstedelen af Sveriges større byer vil inden for få årtier have flertal af ikkevestlige indvandrere og disses efterkommere. Det kan nu slås fast med matematisk sikkerhed – alene pga. forskellen på fødselsraterne mellem etniske svenskere og indvandrere. Allerede nu er omkostningerne relateret til indvandringen enorme – selv efter beskedne estimater. …

    Malmø viser, hvad der kommer til at ske. … Jeg er liberal og har som udgangspunkt intet imod indvandring, men den skal ikke være subsidieret med nogen som helst velfærdsydelser. Og det skal være muligt at smide asociale og uproduktive mennesker ud af landet, så det er umuligt for disse at komme ind igen. Samtidig skal indvandringen ske i et tempo, hvor indvandrerne for at kunne klare sig ordentlig, adopterer en liberal grundindstilling og herunder respekt for andre mennesker, deres integritet og deres ejendom.

    Det er ikke værtslandets opgave at ændre sin kultur for at kunne gøre sig til over for mennesker, som ikke deler en liberal grundindstilling samt viljen til at være selvforsørgende. Masseindvandring fra ikkevestlige lande er ganske enkelt ikke kompatibel med disse værdier, og derfor fører den til økonomisk ruin og kulturelt armod.“”

    Thumb up 3

  • Lavard siger:

   Hvorfor skal vi dræne den tredje verden for deres højest uddannede og dem med højst IQ? Det er da forfærdeligt at benægte de tredje verden for økonomisk og intellektuel vækst! De er bedre tjent med at blive i deres egne lande og hjælpe deres eget folk med at komme ind i det 21 århundrede!

   God kommentar Thumb up 7

  • Mathias siger:

   Hej Rune.
   Jeg har lige læst hele dit indlæg igennem, og vil gerne kommentere på nogle af de ting, du skriver. Alle citaterne er fra dit indlæg.

   ”Vi har igennem flere år set den danske flygtnige-, indvandrer- , asyl- og integrationspolitik blive tegnet af de snæversynede populister i Dansk Folkeparti – et parti, hvis politiske kerne er ældre- og udlændingepolitik. De har forsøgt at lukke Danmark inde i en osteklokke med skræmmende konsekvenser til følge.”

   Først og fremmest må du lige forstå, at et etnisk homogent samfund ikke er ensbetydende med at være lukket inde i en osteklokke. Danmark behøver ikke at afskære sig selv fra resten af Europa ved at sende indvandrere ud af landet. Tværtimod vil Danmark blive et mere konkurrencedygtigt og rigere land, hvis ressourcerne kunne rettes mod vigtigere ting end integrationsprojekter, asylcentre, fængselsophold og overførselsindkomster, (jeg ved godt, at der er masser af indvandrere, der både arbejder og betaler skat, det ændre dog ikke på, at vi samlet set taber mange penge på indvandrere og flygtninge.). Du skal også tænke på, at den skræmmende udvikling, Danmark går i møde, også sker i alle andre hvide lande. Danmark vil altså blot kunne ride med på bølgen, når de Europæiske folk indser at nationalismen er det eneste, der kan redde deres lande. Og uanset om de udlændinge, der kommer til Danmark, ønsker at gøre en indsats eller ej, så vil det uanset hvad ligge de øvrige borgere til last idet, det er borgernes skattekroner, der går til at indlemme disse udlændinge i samfundet.

   ”En ting er, at danskerne er blevet mere angste for det fremmede, noget andet er, at vi i Danmark i dag mangler blandt mange andre faggrupper ingeniører og læger – og vi er ikke selv i stand til at uddanne nok dygtige folk. Derfor bør vi ændre vores politik og åbne vore grænser for indvandrere med en sådan baggrund. Udlændinge som ønsker at gøre en indsats for det danske samfund, naturligvis uden at ligge de øvrige borgere til last.”

   At danskerne er blevet mere angste for det fremmede kan vi vist ikke klandre Dansk Folkeparti for. Det er vist kun de fremmede selv, der kan tage æren for det.

   Hvis vi i Danmark mangler blandt visse faggrupper, så kan det løses ved at bruge nogle af integrationspengene på at gøre det attraktivt for unge at tage disse uddannelser, at gøre de unge opmærksomme på disse uddannelser osv. Hvis vi i Danmark simpelthen ikke er nok mennesker til at udfylde de stillinger, der er behov for, hvilket man jo ofte hører som en grund til at importere ikke-vestlige indvandrere, så kunne man jo bruge nogle af asylpengene på at gøre det mere attraktivt for danske kvinder at få flere børn, samt lave ordninger hvor, det kan lade sig gøre at få børn, mens man tager en uddannelse. Desuden er der flere østeuropæiske lande, hvor arbejdsløsheden er større end i Danmark. Her kunne vi jo med fordel hente hjælp, om det blev nødvendigt frem for fra fjerne og for Danmark fremmede lande.

   ”Som borgerlige accepterer vi forskellighed. Indvandrere skal have ret til at udøve deres religion og bevare deres kulturelle særpræg, men samtidigt skal indvandrere rette sig efter dansk lovgivning. Indvandrerne skal integreres i det danske samfund, og dette skal foregå både ved at give forskellige tilbud såvel som at stille krav.”

   Indvandrerne har alt mulig ret til at udøve deres religion og bevare deres kulturelle særpræg. De behøver ikke engang at rette sig efter den danske lovgivning, for de kan bare gøre det i deres egne lande. Her behøver vi hverken give tilbud eller stille krav. Var det ikke lettere? I stedet kunne vi give vores egne unge tilbud med dertilhørende krav, få flere i uddannelse osv.

   ”Statsborgerskabet skal dog naturligvis være helligt. Har man først dansk statsborgerskab, så kan det aldrig under nogen omstændigheder tages fra en igen. Statsborgerskab skal kunne opnås på flere måder. Hvis én af forældrene er dansk statsborger eller man er født på dansk territorium, skal man kunne få dansk statsborgerskab, så snart man måtte ønske det. ”

   Et statsborgerskab skal naturligvis ikke være helligt. Der er masser af eksempler på danske statsborgere, der på ingen måde er danske, og som egentlig ikke burde være her. Fordi en herboende tyrkisk familie får børn i Danmark, gør det naturligvis ikke disse børn danske. Gener er som bekendt arvelige!
   ”Integration vil være helt naturlig for tilflyttere pga. udsigten til statsborgerskab. Integration er en individuel sag, som bedst klares gennem arbejdsmarkedet.”

   Integration vil aldrig være helt naturligt. Der er ikke noget som helst naturligt i, at give afkald på noget af sin identitet for at adoptere fremmede skikke og for at kunne blive accepteret af et fremmed folk i et fremmed land.

   ”Danmark skal være et samfund der er åbent for alle personer – uanset kultur, religion og etnicitet. Alle, der kan og vil forsørge sig og sine, skal være velkomne i Danmark.”

   Nej. Turister er selvfølgelig altid velkomne, men fremmede skal ikke kunne bosætte sig i Danmark uanset hvor mange penge, de så har. I år 2085, hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil etniske danskere være en minoritet her i landet. Du kan da ikke for alvor mene, at du ikke er skeptisk ved at lade dine efterkommere vokse op i et sådant samfund.

   ”Man kan godt blive dansk statsborger og holde ramadan. Det handler om at overholde loven og om at bidrage til samfundet. Så skal vi ikke være så nervøse for en kulturel mangfoldighed, som er helt naturlig i et moderne globalt orienteret samfund. Andre kulturer har alle dage påvirket Danmark. Vi kan ikke leve i en osteklokke – og vi skal udnytte potentialet fra disse tilkommere fuldt ud.”

   Ja, man kan sagtens blive dansk statsborger og holde ramadan. Det ser vi jo til fulde i dag. Men du har bare misforstået noget. Det handler ikke bare om at overholde loven og om at bidrage til samfundet. I dag handler det om at redde vort folk fra permanent udryddelse og ligeså med vores kultur og historie. Jeg ved godt at disse ting ikke betyder noget som helst for dig, men det kunne jo være at dine efterkommere ville sætte stor pris på, hvis ikke du efterlod dem det uroprægede, uhomogene, multietniske samfund, du i din vision opstiller. Hvorfor blive ved med at traske rundt i drømmen om et harmonisk multietnisk og multikulturelt Europa? Vi har allerede til fulde set, at det ikke kan lade sig gøre, så hvorfor blive ved? Danmark er jo ikke det land, hvori tingene står værst til. Derfor kan vi se lidt ud i fremtiden ved at kigge på lande som England, Frankrig og ikke mindst USA. Hvorfor vente til det ser ligesådan ud i Danmark? Hvorfor ikke bare stoppe det nu?

   God kommentar Thumb up 10

 2. HenrikMeisner siger:

  Var det ikke en god ide at klare de “udfordringer” samfundet har importeret før vi begynder at importtere flere?
  M.H.T udvisninger,så lyder det jo meget godt, MEN du ved lige så godt som alle andre at lige så snart der falder en FN/EU dom som vi er bundet af,har du/i så rygrad nok til at suspendere Danmarks forpligtelser i forhold til disse konventioner ?

  God kommentar Thumb up 8

 3. nsdjlk siger:

  Hvad har i mod invandrere, de bidrager med så meget. Og i skal også tænke, at det kunne være jer selv der der var indvandrer. Man vælger ikke det selv!

  Thumb up 0

 4. Aa siger:

  Tror de konservatives tilbagegang er helt naturlig. Gud, konge og fædrelands tilhængerne stemmer på df idag.

  Thumb up 0

 5. Lavard siger:

  Ja tak til europæisk indvandring! Nej tak til Ukakalala Bongo som har boet i lerhytte i 30 år! Hvad har Danmark fået ud af somalisk indvandring? Det multietniske samfund er utopi! Desuden vil indvandrere aldrig stemme konservativt eller DF. De stemmer på dem som giver dem flere penge og som vil have flere af deres landsmænd herop! Se på valget i Frankrig, hvor horder af sub sahara afrikanere vælter ud på gaden og laver stammedans fordi Sarkozy ikke er præsident mere!

  Thumb up 3

 6. Balder siger:

  @Rune Kristensen

  Hele den teori du her fremsætter, kunne man have diskuteret for 30-40 år siden, da der var ganske få indvandrere i landet. Som forsøg, hvis man nu for alt i verden synes der var brug for at hente fremmede til landet.

  Nu har vi en hel anden situation, hvor indvandrerproblemerne eksploderer og accelererer med eksponentiel hastighed.

  Der er for mange indvandrere, og det hjælper ikke at importere endnu flere, uanset hvor veluddannede og selvforsørgende de måtte være. I øvrigt savnes de ofte i de lande som de selv kommer fra.

  Hvis vi har for få læger, så må vi uddanne nogle flere, i stedet for at lade Svenskere optage pladserne. De folk der er brug for at hente fra udlandet kan tælles på nogle få hænder, og det er selvfølgelig ikke noget problem, hvilket det aldrig har været.

  Det drejer sig om at etniske danskere beholder overtallet og magten, alt andet er udenomssnak. Også “intergrerede” udlændinge kan være problemer. Nu skal vi f.eks. føre en udenrigspolitik der tilgodeser deres etniske interesser, og støtte det parti de selv tilhørte i hjemlandet. Sådanne eksempler sidder allerede nu og er “eksperter” eller regerer på anti-racistiske centre. Grupper af udlændinge mod andre, og alle mod de danskere der vil beholde deres egen identitet og kultur. Et opsplintret samfund, hvor danskerne kommer sidst, repræsenteret af en flok svagpissere.

  Du har til gode at forklare hvad din “vision” går ud på. Mon ikke det er det sædvanlige man siger i kulturradikale kredse; at vi “ikke kan klare os i konkurrencen om de bedste hoveder” og alle mulige utopiske ideer om en globaliseret verden hvor vi shopper i New York, arbejder i Paris og bor i København. Sådan et liv som Eurokrater formentlig lever.

  Har du nogensinde tænkt på hvorfor det ikke vrimler med fastboende hvide Europæere i Japan, og Kina, og andre udviklede asiatiske lande? Disse lande klarer sig fint uden Muslimer fra mellemøsten og andre kulturberigere. Det er kun i lande der bebos af hvide Europæere at der skal være al den masseindvandring, ingen andre steder i verden lader folk frivilligt oversvømme deres territorium af fremmede folkstammer medbringende fremmede uskikke og barbariske religioner.

  Og du ved også at al den snak om de specielle foretrukne der skal være selvforsørgende er ren teori. Så snart folk har plantet deres ben her, så skal de have adgang til det hele og have stemmeret også og egen forening og bedehus og helligdage. Ikke en eneste Sigøjner må ligge og fryse om vinderen. Det er der masser af kulturradikale der nok skal sørge for. Så den ide er simpelthen tom snak.

  Flygtninge? Det er for det meste økonomiske flygtninge og ikke andet. Og for ægte flygtninge er tiden også forpasset. De må redde sig til nabostater i deres egen region. Der er for mange af alle kategorier i hele verden, og vi må i Danmark først og fremmest tænke på danskernes velbefindende, og det er blevet betydeligt dårligere end før x hundredtusinde Muslimer gjorde udvalgte byer og steder til virtuelle helveder.

  Udviklingerne er forudsigelige; bare se på England og Frankrig. Er du så arrogant at du mener at det kan vi meget bedre i Danmark?

  “Den største trussel mod integrationen i Danmark er ikke racisme hos danskere,”

  Nej det kan du have ret i.

  Men hvorfor er “integration” overhoved på banen?

  Hvem siger danskerne gider “integrere” sig med disse skabninger fra Anatolien, Somalia, Irak eller Pakistan. Der er mindst tres tusinde Pakistanere i Pakistan, og yderligere 20 millioner i andre lande. Hvorfor skal vi være en Noahs ark for alverdens folkeslag som er mange gange mere talrige end vi er, og har store landområder?

  “Den største trussel mod integrationen i Danmark er ikke racisme hos danskere,”

  Nej, og det er kun på grund af politisk korrekt selvmorderisk hjernevask at folk er så dumme at de ikke fatter at nogle kulturmarxistiske ideologer forærer deres børns fremtid bort til efterkommere af anatolske gedehyrder og somaliske warlords og pirater. Og hvis det blev indiske læger eller irakiske ingeniører i stedet for, som du måske forestiller dig, så er det set fra mit synspunkt ikke en toddel bedre.

  Men når det kommer til stykket gider de fleste danskere alligevel ikke de fremmede, selv om de bravt siger det de forventes at sige, når skærmtroldne spørger dem på gaden.

  “Vores gæstfrihed er betinget af gensidig respekt.”

  Ja ja ja ja ja, vi har efterhånden set hvordan vinden blæser.

  Igen, du snakker som om verden stadigvæk var ren som friskfaldet sne, og intet blod var flydt og ingen danske kvinder var blevet skændet af fremmede i flok, ingen halalregler var blevet indført i børnehaver, og vores børn ikke havde fået frastjålet deres pengegaver på Blå Mandag.

  God kommentar Thumb up 10

 7. Balder siger:

  Jeg regner egentlig ikke med at Rune Kristensen vil tage det overordnede i min og en del andres kommentarer særlig seriøst, fordi det formentlig ligger for langt fra hans forestillingsverden / opdragelse (hjernevask!), og er formuleret alt for direkte og uden omsvøb.

  Men jeg kan måske komme med en ide der måske ville have en mulighed også hos en konservativ.

  Hvis der er for få der vil læse til læge, fysiker, ingeniør etc., mens der er alt for mange der vil læse sociologi, antropologi, medievidenskab eller andet, så ville det da være et sund kapitalistisk princip at øge studiestøtten med en vis procentdel til de studier man vil fremme, mens man kan straffe folk der vælger populære modefag uden sikker beskæftigelse bagefter.

  Markedskræfternes dobbeltspil

  Det kapitalistiske princip “markedsregulering” er i sig selv ikke nogen tosset ide. Men moderne “kapitalister” (liberalister, konservative etc.) misbruger princippet, ved at anvende det der hvor det passer dem, mens man finder andre udveje når udsigten ikke huer kapitalisten.

  Når virksomheds managers, medie-direktører, bankdirektører og lignende skal forsvare deres ofte enorme lønninger, så er det markedsmekanismerne der trækkes på. De gode kandidater er så ombejlet, at markedet bestemmer prisen.

  Men når der er mangel på hjemmehjælpere som for nogle år siden, så er løsningen ikke at øge hjemmehjælperens usle løn en smule, for at tiltrække flere. Nej. Så tvangs-masseuddanner man sociale klienter i tusindvis til jobbet, og / eller forsøger man at importere dem fra lavtlønslande.

  Jo højere man er oppe i systemet, jo bedre chancerne for at presse lønningerne opad, uden frygt for konkurrence udefra den store billige verden.

  Markedskræfternes reguleringsmekanisme kunne være reelle i et lukket system, men deres fortalere er altid de første til at bryde reglerne, ved at importere lavlønsarbejdere udefra, og derved underminere deres eget folks eksistens.

  Det er sådan slaveriet virkede, og det fortsatte med at importere folk sydfra for at plukke frugt, bomuld og andet kedeligt arbejde som baronerne mente ikke var en almindelig arbejdsløn værd.

  I dag får man folk i Østen eller i Afrika til at arbejde sig vind og skæv for en slik så kapitalisten herhjemme (og dem som ejer østens slaver – enten regeringer eller Østkapitalister) kan berige sig på bekostning især af sit eget folk.

  Danmarks største kapitalist; AP Møller var den første der synes at han skulle betale for meget til den menige Dansker, og begyndte at importere Tyrkere hertil. Tænk sig hvis han havde betalt danskerne den løn de skulle have efter markeds-regulerings-principperne. Så havde han måske ikke haft råd til at lege den store gavmilde giver der kunne forære den danske kulturelite et operahus.

  De penge hr. Møller har tjent på sin billige arbejdskraft, har det danske folk fået lov til at betale flerfold tilbage i form af de omkostninger disse første indvandreres senere familiesammenføringer og efterfølgende belastning af det sociale system, sygehuse, politi og andre funktioner har medført.

  I teori er kapitalisme / markedskræfter måske god nok. Men i praksis er kapitalisterne oftest så kreative at de selv slipper for at overholde systemets principper. I vesten støtter kapitalisterne sig nu til at et umenneskeligt kommunistisk undertrykkelsesapparat stiller billig arbejdskraft til rådighed for dem i Kina. Men den store trøst er, at Kinesiske kapitalister er så talrige, at danskerne kan tjene en masse ved at sælger dem alt for dyre luksusvarer for milliarder. Således er kapitalisme og kommunisme verdens allerbedste venner.

  Kommunismen har også den kendte dobbeltbund.

  Begge systemer virker ved at skabe et svælg mellem eliterne og masserne. Den nationale identitet og nationale fællesskaber er hvad giver begge systemer problemer, og hæmmer dem i deres forbryderiske hensigter.

  Nationalisme er et overlevelsesinstinkt der manifesterer sig. Det sidste skridt før den individuelle kamp for livet.

  God kommentar Thumb up 12

  • Arnfast Solbjerg siger:

   Jeg kan godt følge din tankerække om markedsregulering, samt dit syn på de forskellige -ismer og jeg er ikke uenig.

   En interessant idé at bruge argumenter som en liberalist-“konservativ” som Rune Kristensen burde kunne forstå. Hvis han ville. Men han forstår det jo nok ikke, for han har på forhånd besluttet sig for: “Der skal være fri indvandring!”.

   Erhvervslivets ledere og liberale politikere – i klam forening – ønsker flere fremmede til landet (for at “øge udbuddet af arbejdskraft” i en tid med arbejdsløshed!) og det i et sådant omfang, at de gør de venstreekstreme rangen stridig om hvem der er mest landsskadelige.

   Måske burde liberale erhvervsledere og liberale politikere generelt have mere opmærksomhed?

   Balder, du har jo en udmærket hjemmeside (tak for det) med forskellige kategorier: anti-islam, rødfascisterne, osv., måske kunne du tilføje en ny kategori: Globaliseringsliberalisme.

   Hvis du tilføjede denne kategori, ville Rune Kristensen – og andre liberalister – passe godt ind i denne kategori.

   God kommentar Thumb up 6

 8. Balder siger:

  @Arnfast Solbjerg

  Tak, også for forslaget.

  Jeg har en kategori der hedder “EU & Globalisering”.

  Jo, “Globaliseringsliberalisme” kommer det måske nærmere i det konkrete tilfælde.

  Men når man kigger nærmere efter, så er den liberalistiske del af argumentationen hurtigt skudt ned. Det er i virkeligheden den samme dagsorden som de venstreorienterede har, bare i en lidt anden indpakning.

  Egentlig tror jeg det hele bunder for de flestes vedkommende i, at disse politikerspirer og politikere altid har flydt med strømmen, i hvert faldt i det omfang det kunne facilitere deres politiske karriere. De egentlige baggrunde for den påtvungne konsensus om sådanne emner har de aldrig fordybet sig i. Sådan er det bare, lige som så meget andet forstokkede politikere i tidens løb har anset for at være en uomgåelig sandhed eller nødvendighed. Der er meget nedarvet bundfald fra både den sure jyske hede og de københavnske baggårdes kålduft der har sat sine spor, og det er ikke lige intelligent det hele.

  Én forkert bemærkning; f.eks. et spørgsmål om 9/11 kan være nok til at sætte en stopper for en politisk karriere. Og jeg tror at den politiske selvcensur er meget værre og mere udspecificeret end dette eksempel. De marcherer alle sammen i takt angående en del emner. Ikke en gang amerikanernes krigspolitik bliver længere angrebet åbent fra venstrefløjen, hvilket dog viste en vis konsekvens. Nu siger man ja til det man i årtier har kaldt for ondskab og imperialisme, fordi det desværre er et skridt til mod det store forgyldte mål som verdensfrelseren, nu i en troværdig sort inkarnation lover os.

  Den venstreradikale terrorforsker Chris Holmsted Larsen bemærkede i øvrigt at der var en vis bevægelse i de “ekstremistiske grupperinger” på begge sider; nemlig fra venstre til højre. Højst overraskende at høre det fra hans mund, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at mange unge fra venstrefløjsmiljøerne efterhånden vil indse at de nationale bevægelser er langt mere humanistiske i deres endelige konsekvens, end det globaliseringsvanvid og krigsmageri det meste af venstrefløjen er blevet en del af.

  De nationale fløj er på trods af dens mangler og små unoder tæt på at være den mest idealistiske fredssøgende og humanistiske bevægelse. De andre partier er blevet en del af systemet hvor der drømmes om magt og positioner i overnationale parlamenter, på lige fod med de liberale eurokrat wannabees.

  God kommentar Thumb up 6

 9. Arnfast Solbjerg siger:

  OK

  Thumb up 3

 10. Balder siger:

  Mere om det samme emne:

  Hammersmedens seneste indlæg: I globaliseringens og profittens tjeneste

  Thumb up 3

 11. Jeg vil ganske kort komme med et par svar.

  Flere spørger, hvorfor folk skal kunne bo i Danmark, og her er mit svar ret enkelt. Frihed. Folk skal kunne bo, hvor de har lyst.

  Input udefra ødelægger ikke vores samfund – det har derimod styrket det (demokrati og kristendom kommer jo udefra).

  Mathias: Jeg har ikke talt for at der skal bruges flere penge på “integrationsprojekter, asylcentre, fængselsophold og overførselsindkomster”. Tværtom skriver jeg jo, at folk skal kunne forsørge sig selv.
  Din snak om gener vil jeg slet ikke kommentere på.
  Du bliver nødt til at acceptere, at verden er global – og at det hele ikke er sort/hvidt. Folk kan have mange nationaliteter i sig via sine forfædre – og dermed er kulturer et smukt miks af fortiden.

  Henrik: De udfordringer, som vi har, er jo netop kommet pga. den forkerte politik, som har været ført indtil nu.

  Lavartd: Skal vi ikke lade arbejdsgiverne bestemme og de vil give arbejde til den ene eller den anden – uagtet hvor de kommer fra.

  Balder: Samme svar som til Henrik.
  Du har ret i, at jeg slet ikke anerkender dine mange præmisser. Når jeg læser dit indlæg, tror jeg, at det er dig, der har en anden forestillingsverden.
  Mærsks mor var i øvrigt indvandrer.

  Arnfast: Jeg er ikke liberalist.

  Jeg har i øvrigt mailet med Daniel Carlsen om at sætte en debat om emnet op – det kunne være spændende.

  /Rune

  Thumb up 2

  • Viking siger:

   Rune Kristensen

   Det virker på mig, som om du ikke kan eller vil skelne mellem positiv og negativ indvandring, hvilket netop fører til mere parallelsamfund, kriminalitet, vold, voldtægt, socialt bedrageri, dårligere økonomi, befolknings-udskiftning og meget andet negativt (problemer jeg mener er ekstremt vigtigt at løse).

   Jeg er glad for at du mener vi har ret til at sende dem hjem når de laver kriminalitet.

   Hvor mange etniskfremmede mener du, at Danmark kan rumme og mener du at vi med vores etnisk baggrund og kultur skal forsvinde i multikultur og den store vide verden eller skal vi gøre en indsats for mangfoldigheden og passe på hvad vi har og har skabt?

   På forhånd tak!

   Thumb up 2

  • Mathias siger:

   Det er da fedt, at du gider svare 🙂
   Her følger så mine svar:

   ”Flere spørger, hvorfor folk skal kunne bo i Danmark, og her er mit svar ret enkelt. Frihed. Folk skal kunne bo, hvor de har lyst.”

   Folk skal selvfølgelig ikke kunne bo, hvor de har lige har lyst. Folk skal kunne bo i de lande, der gider optage dem, såfremt de regler og krav, det pågældende land opsætter, overholdes. Altså skal Danmark som selvstændig nation have den fulde ret til at sige, at ingen fremmede indvandrere skal kunne bosætte sig her, (i hvert fald så længe vort folk er udrydningstruet.).

   Hele dit frihedsideal holder jo ikke. Ligesom du ikke ønsker, at fremmede mennesker skal kunne komme og gå, som de vil i dit hjem, ligesådan skal fremmede folk heller ikke komme og gå, som de vil i danernes hjem – Danmark. Desuden handler det jo slet ikke om frihed, det handler jo om penge. Indvandrerne og flygtningene kommer jo hertil for pengenes skyld. Hvor mange arabere eller afrikanere tror du selv, der sidder og dagdrømmer om paradiset Danmark, fordi de bare er vildt fascinerede af vores klima, vores frokostbord, vores evne til at udnytte vindenergi eller vores forholdsvis (i hvert fald i forhold til andre lande) høje krav til dyrevelfærd. Folk kommer til Danmark for pengenes skyld. Der er jo penge at hente i alle lande, i Danmark behøver man bare ikke at arbejde for dem. Så kan det være nok så fint, at du har et par idéer til, hvordan man kan sikrer sig, at folk gør sig fortjent til de velfærdsydelser, de nu måtte få, det ændrer bare ikke på, at man i den vestlige verden (særligt i Norden) får i hoved og røv i forhold til i resten af verden. Derfor handler det ikke om frihed men om penge.

   ”Input udefra ødelægger ikke vores samfund – det har derimod styrket det (demokrati og kristendom kommer jo udefra).”

   Naah, det kommer sørme da an på, hvad det er for nogle inputs. Om demokrati og kristendom har styrket vores samfund, kan du jo ikke rigtig vurdere, da du ikke ved hvordan, tingene ellers ville have set ud. Vi mener, det er gode ting fordi, det er en del af det Danmark, vi lever i og fordi, det har stor kulturel og historisk betydning for det samfund, vi lever i idag. I år 2085 hvor danskerne, hvis udviklingen fortsætter som nu, bliver en minoritet i eget land, vil størstedelen af befolkningen jo sikkert mene, at den øgede islamisering har været en styrkelse af vores samfund. På samme måde mener du jo også, at multikulturen er en styrkelse af vores samfund. Men det er det jo som bekendt ikke. Det er desuden værd at bemærke, at hverken demokrati eller kristendom er kommet som resultat af en ubegrænset indvandring fra Grækenland eller Mellemøsten.

   ”Jeg har ikke talt for at der skal bruges flere penge på “integrationsprojekter, asylcentre, fængselsophold og overførselsindkomster”. Tværtom skriver jeg jo, at folk skal kunne forsørge sig selv.”

   Det ved jeg godt, jeg har heller ikke skrevet at du har skrevet det. Jeg har bare skrevet, hvad man i stedet kunne bruge nogle af de mange penge, vi i dag bruger på den slags, til.

   ”Du bliver nødt til at acceptere, at verden er global – og at det hele ikke er sort/hvidt. Folk kan have mange nationaliteter i sig via sine forfædre – og dermed er kulturer et smukt miks af fortiden.”

   Jeg accepterer skam til fulde, at verden er global. Hvad jeg ikke accepterer, er ødelæggelsen af nationer og folks kulturer og historier. Personer kan godt have mange nationaliteter i sig via sine forfædre, det har jo intet med sagen at gøre, så længe det er vestlige nationaliteter. For så er etniciteten jo den samme – nemlig europæisk. At folk så også kan have forskellige etniciteter i sig, er en helt anden sag, som jeg ikke vil ind på nu.

   Kulturer er et miks af fortiden, ja, men ødelæggelse af- og tvangsudskiftning med nye kulturer bør ikke være en del af fremtiden!

   “Jeg har i øvrigt mailet med Daniel Carlsen om at sætte en debat om emnet op – det kunne være spændende.”

   Det kunne nemlig være rigtig spændende med sådan en debat.

   God kommentar Thumb up 5

 12. Arnfast Solbjerg siger:

  @ Rune Kristensen.
  Du skriver, at det handler om FRIHED, når du går ind for fri indvandring (med de forbehold du nævner). Men tænk over følgende: Nogle menneskers frihed kan godt have en pris, nemlig andres fred. Lad mig belyse det ved et par uskyldige eksempler.

  Først et tænkt eksempel: min have er ikke så stor, så jeg vil gerne slå telt op i naboens have. Der er rent faktisk plads nok i hans have og jeg er SELVFORSØRGENDE med madpakker, så han burde ikke føle sig generet. Det er vel i orden, det drejer sig jo om MIN FRIHED, ikke? Men sjovt nok vil naboen gerne have sin hav i FRED, uden mig.

  Et eksempel fra den virkelige verden: en gruppe panfløjtespillende indiansk udseende, SELVFORSØRGENDE personer benytter sig af deres FRIHED til at øge dB-niveauet på gågaden. Cafégæsterne, der sidder lige ved siden af, vil egentligt helst være i FRED og bare nyde forårsvejret. I dette tilfælde har fredsforstyrrerne dog retten (politivedtægten) på deres side.

  Jeg kunne sagtens remse alvorligere og blodigere eksempler op der understøtter princippet i det jeg mener. Har du forstået pointen, Rune? Frihed for A er ikke nødvendigvis omkostningsfri for B.

  Uanset at indvandrerne i teorien kunne blive selvforsørgende, eller endda bridage rent økonomisk, så er der stadig det aspekt, at vi jo har ret til at være i fred i vores eget land, uden at blive trådt over tæerne af personer der mener, at deres halal-regler gælder for os her i landet.

  Vores nationale suverænitet er vigtigere end de fremmedes frihed til at møve sig ind i landet.

  Jeg håber, at dette har gjort dig klogere.

  God kommentar Thumb up 12

  • Patrick Jensen siger:

   Helt enig! I en så alvorlig skæbnesag, så må og skal tvivlen komme danskerne til gode. Og med hensyn til globaliseringen, så er Japan et glimrende eksempel for Danmark, for vi anerkender da til en vis grad globaliseringen, så længe denne dikteres af danskernes eksistensvilkår!

   God kommentar Thumb up 7

 13. Viking: Jeg mener ikke, at jeg skal skelne mellem positiv og negativ indvandring, hvis det du hentyder til er hudfarve/kultur.

  Jeg mener, at alle, der bidrager positivt til samfundet /(dvs. forsørger sig selv og betaler skat) og som overholder landet, bør være velkomne.

  Jeg mener, at vores samfund kan rumme alle, dem, der har lyst.

  Mathias: Udrydningstruet? Hvad i al verden taler du om. Dansk kultur har alle dage fået indtryk udefra (Kristendom og demokrati som nævnt tidligere) Det er der intet galt i – tværtom.

  Dit hjem bestemmer du selv over, men Danmark som naton bør være åben for alle, der æønsker, at være en del heraf.

  Du skriver, at folk kommer hertil for pengenes skyld? I så fald har du ikke læst mit indlæg. Jeg mener jo netop, at vi ikke skal bruge penge på ikke-statsborgere.

  Når Danmark giver statsborgerskab til evig arv og eje, er der tale om et privilegium – aldrig en rettighed. Statsborgerskab skal tilbydes herboende udlændinge som en anerkendelse af deres vellykkede og reelle optagelse som medlemmer af det danske folk. Statsborgerskab skal ikke uddeles automatisk gennem en bureaukratisk procedure, men alene gennem reel behandling af Folketinget – i tråd med Grundlovens ånd og tekst.

  Statsborgerskab opnås ved arv fra en dansk forælder, hvad enten man er født i Danmark eller, under nærmere definerede omstændigheder, i udlandet. Herboende udlændinges børn opnår ikke automatisk indfødsret. Statsborgerskab skal kunne gives til herboende udlændinge, som har boet fast i Danmark i 7 år, ikke har taget imod sociale ydelser eller begået grov personfarlig kriminalitet, og – vigtigst af alt – som mestrer det danske sprog på et højt niveau.

  At få dansk statsborgerskab er at blive adopteret af Danmark, og udgør en permanent kontrakt mellem Danmark og den pågældende udlænding og hans eller hendes efterslægt. Det er en kontrakt, der kræver gensidig tillid og respekt.

  I mine øjne, så er alle med statsborgerskab danskere – og dermed vil vi aldrig blive en minoritet i vores eget land.

  Arnfast: Lad mig kommentere på dine eksempler:
  – Du må jo ikke slå et telt op i naboens have. Hvis du slår et telt op i din egen have, ser jeg ingen problemer.
  – I så fald er det jo politivedtægten, som du skal lave om. Ikke om de panfløjtespillende indiansk udseende-personer kommer hertil·

  Konklusion: jeg har ikke forstået din pointe. Vi bliver jo ikke trådt over tæerne, hvis de overholder de love, som vi selv har lavet.

  Thumb up 0

  • Arnfast Solbjerg siger:

   Nej Rune, du har ikke forstået min pointe.

   Indrejsefrihed for indvandrere kan godt medføre ulempe for os danskere.

   Eller generelt:
   Frihed for A kan god medføre ulempe for B. Dette er et helt generelt princip, der også kendes fra andre sammenhænge end udlændingeproblematikken.

   Et oldgammelt (bogstavelig talt) eksempel: person A har et legitimt ønske om frihed til at bevæge sig hen over person B´s jord. Person B har et lige så legitimt ønske om at have sin jord i fred (fordi han har ejendomsretten).

   Hvem har ret?

   Her kommer “lov om mark- og vejfred” os til undsætning (sådan da). Hvem der har ret i det konkrete tilfælde, afgøres af en rimelighedsvurdering (som godt kan være vanskelig).

   Rimelighed står altså over frihed. Altid. For A´s frihed skal på rimelighedsvægten vejes op mod B´s fred. Er det nyt for dig, Rune?

   Du skriver, at folk, også fra verdens fattigste lande, skal kunne bo hvor de har lyst til. Ikke behov for, men lyst til. Du skal ikke være for stolt til at indrømme en fejl, jeg tager hatten af for dig, hvis du indrømmer at “det ikke lige var det, du mente”. Alle kan komme til at sige/skrive noget forkert.

   Så verdens fattigste skal have frihed til at bosætte sig her, hvis de har lyst (og er selvforsørgende)?

   Mener du virkelig det? SKAL?? FRIHED?? Suk! Nu har jeg jo ellers lige argumenteret for at friheden ikke slipper for en tur på rimelighedsvægten.

   Hvis et stort antal kinesiske restauratører, pakistanske kioskindehavere osv. sætter sig på en stor markedsandel, så tager de jo noget fra de tidligere restauratører, kioskindehavere osv. (konkurrencen foregår vistnok ikke på helt lige vilkår?). Men hvis man er liberalist, så er det jo bare i orden, ikke?

   Hovsa, du er ikke liberalist?`

   Jeg synes ikke du er særlig konservativ og dit ønske om “fri indvandring” mangler stadig gyldighed, for du har ikke begrundet hvorfor vi skal opgive vores relativt homogene samfund, med de fordele der er. Du har ikke begrundet at afrikanernes indvandringsfrihed vejer tungere end vores ansvar for Danmark.

   Hvor er rimeligheden i dit argument?

   God kommentar Thumb up 4

  • Mathias siger:

   ”Jeg mener, at vores samfund kan rumme alle, dem, der har lyst.”

   Men det kan det jo ikke. Se på Vollsmose, se på Gellerupparken, se på alle de steder i verden, der kan rumme ”alle dem, der har lyst”. Fælles for disse områder er, at minoriteten af beboerne er hvide, fordi der simpelthen ikke er plads til de hvide med mindre, det bliver på de fremmedes betingelser.

   ”Mathias: Udrydningstruet? Hvad i al verden taler du om. Dansk kultur har alle dage fået indtryk udefra (Kristendom og demokrati som nævnt tidligere) Det er der intet galt i – tværtom.”

   Du taler nu om kultur, jeg skrev, at vores folk er udrydningstruet. Ligegyldigt hvor vanvittigt, du synes, det lyder, så bliver der altså færre hvide mennesker i verden hvert år, mens der bliver flere og flere ikke-hvide, som betyder flere og flere indvandrere og flygtninge i Danmark, hvilket betyder, at befolkningsudskiftningen i Danmark allerede nu er en realitet, eftersom danskerne bliver en minoritet i Danmark i år 2085, hvis ikke der snart sættes en stopper for den ubegrænsede indvandring, som bl.a. du taler så varmt for.

   Men med hensyn til kultur, så er det sjovt, at du bliver ved med at prøve at få det til at lyde som om, at vi i Danmark ingen selvstændig kultur har, men at dansk kultur blot er et sammensurium af andre kulturer. For det er jo ikke rigtigt. Bortset fra kristendom, som i øvrigt prøvede ihærdigt at udslette vores oprindelige nordiske kultur, så er de eneste påvirkninger, Danmark har haft, som ikke har været fra andre europæiske lande, eksotiske madvarer, som vi selv har/fået importeret.

   Og netop kristendommen er da et glimrende eksempel at bruge. Hvad, kristendommen gjorde ved den nordiske mytologi, kan meget muligt være hvad, islam kommer til at gøre efterhånden som befolkningsudskiftningen sker. Du kan da umuligt mene at fx en stormoské ved siden af Sankt Knuds Kirke, blot ville krydre det odenseanske bybillede? Du må lige huske at skelne mellem, hvad danskerne vil have, og hvad en (endnu) minoritet i landet forlanger. De udefrakomne påvirkninger, vores kultur indtil nu har fået, er aldrig kommet som følge af fremmede folks krav!

   ”Dit hjem bestemmer du selv over, men Danmark som naton bør være åben for alle, der æønsker, at være en del heraf.”

   Nej, og jeg har skrevet hvorfor, og vi er bare ikke enige. Desuden er Danmark danskernes hjem, og det burde derfor være danskerne, der bestemte og ikke hverken FN eller EU!

   ”Du skriver, at folk kommer hertil for pengenes skyld? I så fald har du ikke læst mit indlæg. Jeg mener jo netop, at vi ikke skal bruge penge på ikke-statsborgere.”

   Jeg har godt læst dit indlæg, og det er da fint, at du har en masse idéer til, hvordan man skal kunne opnå et statsborgerskab, og hvem der skal kunne få det osv., men det nytter jo ikke noget. Fri indvandring vil betyde en håbløs fremtid for også dine efterkommere. Igen, de steder i verden, der kan rumme ”alle dem, der har lyst” har det til fælles, at hvide mennesker ikke har lyst til at være der, og sådan håber jeg virkelig ikke, Danmark ender.

   Thumb up 2

 14. Viking siger:

  Rune Kristensen

  Tak for svaret.

  “Jeg mener ikke, at jeg skal skelne mellem positiv og negativ indvandring, hvis det du hentyder til er hudfarve/kultur.”

  Jeg hentydet til den erfaring vi har fået med negativ indvandring, som har ført til
  “parallelsamfund, kriminalitet, vold, voldtægt, socialt bedrageri, dårligere økonomi, befolknings-udskiftning og meget andet negativt”

  “Jeg mener, at vores samfund kan rumme alle, dem, der har lyst.”

  Det vil sige, at du vil have at Danmark skal mod tage flere 100 000 000 fremmede (eller flere). Det vil med andre ord betyde, at vores kultur skal forsvinde i multikultur og den store vide verden.

  Folkemord
  http://www.holocaust-uddannelse.dk/studerende/folkemord.asp

  Thumb up 3

 15. Arnfast: Hvis B’s frihed krænkes, så må staten være garant for at det ikke sker – ikke borgernes egen samvittighed.
  Hvem der har ret afgøres af loven. Der er vel ingen forskel på ejendomsretten om din nabo er født i Danmark eller ej?

  Hvis de er selvførsørgende hvad er så problemet?

  Jeg har ikke et mål om et homogent samfund, hvor alle skal kunne lide flæskesteg. Men derfor kan jeg godt godt personligt synes, at det smager godt.

  Mathias: Jeg har arbejdet i Vollsmose. Problemerne er jo med dem, der ikke overholder loven og med dem, der ikke forsørger sig selv. Begge grupper har jeg jo sagt ikke skal være velkomne.

  Vores folk er udrydningstruet? Jeg og mine bekendte lever i bedste velgående!

  Hvorfor skulle “hvide mennesker” ikke have lyst til at være i et Danmark i vækst og med et fleksibelt arbejdsmarked? Jeg mener ikke i øvrigt, at der er forskel på hudfarver etc. Alle skal være velkomne.

  Viking: Du nævner bl.a. “…kriminalitet, vold, voldtægt, socialt bedrageri, dårligere økonomi…”, men hvordan kommer det til at ske, når jeg netop mener, at vi skal sadle om og kun acceptere folk, der overholder lovgivningen og som kan forsørge sig selv?

  Hvis der er 100.000.000 der kan leve op til dette, så ser jeg intet problem – men det er jo urealistisk. Hvordan skulle de kunne finde bolig, job etc.?

  /Rune

  Thumb up 2

 16. Viking siger:

  Tak for svaret.

  “Jeg og mine bekendte lever i bedste velgående!”

  Hvad med os andre, og vores børn, børnebørn og der efter?

  “Hvis der er 100.000.000 der kan leve op til dette, så ser jeg intet problem – men det er jo urealistisk. Hvordan skulle de kunne finde bolig, job etc.?”

  Overdrivelse fremmer forståelsen.
  Altså, du ser intet problem i befolkningsudskiftning/folkemord.

  Når, nu der er folk der ønsker fremmede istedet for danskere, så er det eneste rigtige selvfølgelig, at de pakker deres ting og rejser. Det er både ansvarligt, uselvisk og anstændigt.

  Vi skal sadle om og droppe den her nye slags “herrefolksmentalitet” om at vi har plads til alle, som så skal “skabe” en fremtid for os. Vi skal først og fremmest få orden i vores nuværende forhold, som repatriering af problem udlændinge, motiverer folk der ønsker multikultur til at tage ansvar og rejse, genskabe sammenhængskraften, tilliden og trygheden blandt danskerne. Vi skal vokse med udfordringen, istedet for alle disse halvhjertet løsninger, som generelt går på, at andre skal her til for at “hjælpe” mens det ender med, at vi hjælper dem. Tænk på hvor rigt et samfund Danmark havde været i dag, uden den etniskfremmede indvandring både angående livskvalitet og økonomi!

  Jeg udtaler mig ikke på vegne af Danskernesparti.

  Thumb up 2

 17. Viking: Jeg ser bestemt intet problem i at der kommer input udefra til den danske kultur, men jeg har aldrig været fortaler for folkemord. Du drager nogle meget forhastede konklusioner og det virker en smule virkelighedsfjernt og meget fordomsfuldt, hvad du skriver.

  Jeg ønsker mig ikke nogen fremfor andre – jeg ønsker frihed. Også til at bosætte sig, hvor man vil (hvis man overholder loven og forsørger sig selv). Det mener jeg helhjertet.

  Problemet med indvandringen indtil nu har jo netop været, at man har givet dem velfærd og dermed passiviseret dem fra arbejdsmarkedet og tiltrukket de forkerte. Det er netop det, mine forslag vil ændre.

  Jeg udtaler mig også kun på egne vegne.

  Thumb up 1

 18. Viking siger:

  Rune Kristensen

  Tak for svaret.

  “jeg ønsker frihed”

  Det gør jeg også, men med en tilsvarende mængde ansvar.

  “Du drager nogle meget forhastede konklusioner og det virker en smule virkelighedsfjernt og meget fordomsfuldt, hvad du skriver”

  Jeg ville ønske, at du havde ret og jeg tog fejl.

  “Problemet med indvandringen indtil nu har jo netop været, at man har givet dem velfærd og dermed passiviseret dem fra arbejdsmarkedet og tiltrukket de forkerte.”

  Det er jeg sådan set enig i, bortset fra det gigantiske antal også er et ekstremt stort problem.

  Morten Uhrskov Jensen er aktuel med informationer om emnet.

  Thumb up 1

 19. Viking siger:

  “Problemet med indvandringen indtil nu har jo netop været, at man har givet dem velfærd og dermed passiviseret dem fra arbejdsmarkedet og tiltrukket de forkerte.”

  Det problem ser vi “sjovt” nok ikke hos indvandrere fra lande som Tyskland, Østrig, Holland, Sverige, Norge og Island.

  Thumb up 0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

© Danskernes Parti